Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Pääkirjoitus

Vi gick till historien

Antagligen kommer det historiska avtalet om förbättrad konkurrenskraft att undertecknas, bara Metallförbundets fullmäktige ännu godkänner det. Processen som statsminister Sipilä initierade för över ett år sedan fördes i hamn efter en mängd turer i långdansen.

Historiankirjoihin päästiin

Historiallinen kilpailukykysopimus allekirjoitettaneen, kunhan Metalliliiton valtuusto sen vielä hyväksyy. Pääministeri Sipilän yli vuosi sitten alullepanema prosessi saatiin maaliin monien vaiheiden jälkeen.
Sopimuksen tavoitteet olivat kunnianhimoisia ja työmarkkinakentälle vaikeita: yksikkötyökustannusten lasku, kilpailijamaita huomattavasti pienemmät palkankorotukset lähivuosille ja tuottavuuden paraneminen.

Nu skapas valfrihetens regler

Arbetet med att förnya social-och hälsovården har pågått i många år, men nu i vår har stämningen tätnat. Regeringen har dragit upp sina riktlinjer, som innebär 18 landskap som organiserar tjänsterna. Producenterna kan vara landskapens egna bolag eller privata aktörer av olika storlek. Statens styrning kommer att öka väsentligt – kommunerna kommer ju antagligen inte längre att ha någon roll inom hälsovårdsproduktionen.

Friska munnar är en investering i barnens framtid

Under gångna decennier har vi fått njuta av att Finland har varit ett föregångsland när det gällt barnens tandhälsa. Också om det inte syns i kommunernas statistik har det ända sedan början av 2000-talet hörts röster från fältet som har varit oroade över att barnen håller på att bli överkörda i tandvårdsreformer och krav på ekonomiska resultat. För att få veta hur det står till med barnens tänder i landet skulle vi absolut behöva en ny undersökning i stil med Hälsa 2000 och 2011 som skulle koncentrera sig på barn.

Lasten hyvä suunterveys on investointi tulevaisuuteen

Edeltävinä vuosikymmeninä saimme nauttia Suomen asemasta lasten suunterveyden mallimaana. Vaikka kuntien tilastoissa asia ei näy, kentän ääni on 2000-luvun alusta lähtien viestittänyt huolta siitä, että lapset uhkaavat jäädä jalkoihin suunterveyden uudistuksissa ja talouden tulospaineissa. Jotta tietäisimme lasten suunterveyden tilan maassa, kaipaisimme kipeästi Terveys 2000 ja 2011 -tutkimusten kaltaista tutkimusta heidän osaltaan. Kouluterveyskyselyt antavat kouluikäisten terveyskäyttäytymiseen liittyen arvokasta tietoa.

Jouren centraliseras och decentraliseras

Jourplikten inom sjukvården fick mera specificerade former i början av år 2015. Då förordnades bl.a. om gemensam jour för bas- och specialistvården, och om jour dygnet runt för tandvården som en del av den övriga jourverksamheten. Den förpliktelsen gäller alla sjukvårdsdistrikt på samma sätt. Skyldigheten att kunna ta emot brådskande tandvårdsfall på natten gäller ändå bara universitetssjukhusens distrikt.

Päivystystä keskitetään ja hajautetaan

Terveydenhuoltoa koskevaa päivystysvelvoitetta täsmennettiin vuoden 2015 alusta. Tuolloin asetuksella säädettiin mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä ja suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestelyistä kiinteänä osana muuta päivystystä. Velvoite koskee yhtä lailla kaikkia sairaanhoitopiirejä. Velvoite yöaikaisiin kiireellisen suun terveydenhuollon palveluihin on kuitenkin vain yliopistollisilla sairaanhoitopiireillä.

Arbetslivet förändras – förändras Läkaravtalet?

Det kommer att ske förändringar i arbetslivet också för tandläkarna. Alla förändringar inom samhället och arbetsgivarorganisationerna och i verksamhetsmodellerna hänger samman, och de kommer att påverka också de enskilda tandläkarna.

Ny kampanj

Det finns ännu mycket att göra för att förbättra finländarnas munhälsa och hälsovanor, det är alldeles klart för alla som arbetar inom tandvården. En del av befolkningen vet att det är viktigt att hålla munnen frisk, och vet hur man gör det, men ännu finns det alldeles för många som tydligen blir förvånade när man berättar att blödande tandkött beror på en inflammation som leder till parodontit om den inte behandlas. När samhällets stöd minimeras kommer i stället vars och ens eget ansvar för munhälsan att betonas allt mera.

Ny ordförande med uppdaterad strategi

Tandläkarutbildningen i Finland fick sin början genom en förordning utfärdad av Alexander III år 1891. Som en följd av de nya utmaningar det medförde att ordna utbildningen föddes också den första finländska tandläkarorganisationen, när Matti Äyräpää och Wilhelm Olander sammankallade sina kolleger för att grunda Finska Tandläkarsällskapet.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus