Hammaslääkäri

Torstai 28.01.2021

Pääkirjoitus

Ledare: 125 år med den heliga Apollonia

- Vi tandläkare borde kamratligt närma oss varandra, och dela våra resultat och våra erfarenheter med varandra. Om vi kunde lägga allt detta till vårt tidigare kunnande skulle vi öka våra sammanlagda kunskaper och utvecklas i vetenskapligt avseende.

Detta sade Matti Äyräpää vid Tandläkarsällskapets konstituerande möte på hotell Kleineh den 16 april 1892. Närvarande vid mötet var elva våghalsiga män. Senare, år 2000, fick Tandläkarsällskapet namn efter tandläkarkonstens skyddshelgon den heliga Apollonia.

Pääkirjoitus: 125 vuotta Pyhän Apollonian suojeluksessa

- Meidän hammaslääkäreiden tulisi tovereina liittyä lähemmin toisiimme, tiedottaa toisillemme tuloksistamme ja kokemuksistamme. Kun yhdistäisimme kaiken aikaisempiin tietoihimme, lisäisimme tietovarastoamme ja kehittäisimme itseämme tieteellisessä mielessä. 

Näin lausui Matti Äyräpää Hammaslääkäriseuran perustamiskokouksessa hotelli Kleinehissa huhtikuun 16. päivänä 1892. Läsnä oli yksitoista yltiöpäistä miestä. Hammaslääkäriseura sai hammaslääketieteen suojelupyhimyksen Pyhän Apollonian mukaisen nimen vasta vuonna 2000.

Ledare: Arbetsfördelningen är en bra dräng

Vad tänker tandläkare på när de hör ordet arbetsfördelning? Många associerar säkert allra först till uppgiftsfördelningen mellan tandläkare, tandhygienister och tandskötare. Det finns de som ifrågasätter hela arbetsfördelningen, medan andra anser att den är nödvändig.

Pääkirjoitus: Työnjako – oiva renki

Mitä hammaslääkärille tulee mieleen sanasta työnjako? Monen mielessä se varmaan ensimmäisenä yhdistyy tehtävien jakamiseksi hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan välillä. Yksi pitää työnjakoa jopa arveluttavana, toinen välttämättömänä.

Ledare: Bevara professionalismen

Vad tänker den nya ordföranden på, hur känns det nu, och hur mycket tid måste du använda till uppdraget? Det är några frågor jag har fått nu i början av året. Jag börjar med den sista frågan, för den är lätt att besvara: jag vet inte ännu, det får tiden utvisa. Hur det känns nu?

Skrämmande, spännande, jag är full av förväntan och iver, och framför allt – beredskap inför nya utmaningar.

Pääkirjoitus: Pidetään kiinni professionalismista

Mitä miettii uusi puheenjohtaja, miltä nyt tuntuu ja miten paljon aikaa sinulta tähän tehtävään menee? Nämä ovat kysymyksiä, jotka olen alkuvuoden aikana usein kuullut. Aloitan kysymyksistä viimeisestä, koska siihen on helppo vastata: en tiedä vielä, aika näyttää. Miltä nyt tuntuu? Pelottaa, jännittää, odottava olo, innostunut ja ennen kaikkea valmis uuteen haasteeseen.

Hälsovårdsreformen i ett avgörande skede

”För att man ska nå alla dessa mål måste valfriheten gynna alla tre parter: patienten, samhället och service-producenten.”

Regeringen har målmedvetet arbetat på den nya reformen av social- och hälsovården (den s.k. sote-reformen). I början av hösten publicerades ett 800-sidigt paket som bestod av flera lagutkast, som visade hur 18 landskap i framtiden beställer hälsovårdstjänster av offentliga och privata producenter.

Sote-uudistus on ratkaisevassa vaiheessa

”Jotta tavoitteet saavutetaan, tulee valinnanvapausratkaisun hyödyttää kaikkia kolmea osapuolta, potilasta, yhteiskuntaa ja palveluntuottajaa.”

Maan hallitus on vienyt sote-uudistusta määrätietoisesti eteenpäin. Alkusyksystä julkaistiin 800-sivuinen usean lakiluonnoksen paketti, jossa kuvattiin, miten 18 maakuntaa tulevaisuudessa tilaavat terveyspalveluja julkisilta ja yksityisiltä tuottajilta.

En stabil men viril 125-åring

När Finland fyller 100 år når Apollonia den aktningsvärda åldern 125 år. Redan ett kvartssekel innan vårt land blev självständigt lade man alltså grunden till Tandläkarsällskapets fortbildningsverksamhet.

Sällskapet, som grundades av Matti Äyräpää och Wilhelm Olander, fick alltså sin början år 1892, när Alexander III var Finlands regent. Inom den lilla kretsen av kolleger lade man märke till att det fanns ett behov att diskutera patienternas vård och att förmedla odontologisk kunskap. Tandläkarutbildningen hade inletts redan föregående år genom en kejserlig förordning.

Apollonia on vakaa mutta virkeä 125-vuotias

Apollonia saavuttaa kunnioitettavan 125 vuoden iän Suomen täyttäessä 100 vuotta. Hammaslääkäriseuran koulutustoiminnan perusta luotiin siis jo neljännesvuosisata ennen maamme itsenäistymistä.

Matti Äyräpään ja Wilhelm Olanderin perustama seuramme sai alkunsa vuonna 1892 Aleksanteri III:n hallitessa Suomea. Pienen kollegakunnan keskuudessa havaittiin tarve keskustella potilaiden hoitoon liittyvistä kokemuksista ja välittää hammaslääketieteellistä tietoa. Suomalainen hammaslääkärikoulutus oli käynnistetty jo edellisenä vuonna keisarin antamalla asetuksella.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus