Hammaslääkäri

Torstai 05.08.2021

Pääkirjoitus

Päivystystä keskitetään ja hajautetaan

Terveydenhuoltoa koskevaa päivystysvelvoitetta täsmennettiin vuoden 2015 alusta. Tuolloin asetuksella säädettiin mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä ja suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestelyistä kiinteänä osana muuta päivystystä. Velvoite koskee yhtä lailla kaikkia sairaanhoitopiirejä. Velvoite yöaikaisiin kiireellisen suun terveydenhuollon palveluihin on kuitenkin vain yliopistollisilla sairaanhoitopiireillä.

Arbetslivet förändras – förändras Läkaravtalet?

Det kommer att ske förändringar i arbetslivet också för tandläkarna. Alla förändringar inom samhället och arbetsgivarorganisationerna och i verksamhetsmodellerna hänger samman, och de kommer att påverka också de enskilda tandläkarna.

Ny kampanj

Det finns ännu mycket att göra för att förbättra finländarnas munhälsa och hälsovanor, det är alldeles klart för alla som arbetar inom tandvården. En del av befolkningen vet att det är viktigt att hålla munnen frisk, och vet hur man gör det, men ännu finns det alldeles för många som tydligen blir förvånade när man berättar att blödande tandkött beror på en inflammation som leder till parodontit om den inte behandlas. När samhällets stöd minimeras kommer i stället vars och ens eget ansvar för munhälsan att betonas allt mera.

Ny ordförande med uppdaterad strategi

Tandläkarutbildningen i Finland fick sin början genom en förordning utfärdad av Alexander III år 1891. Som en följd av de nya utmaningar det medförde att ordna utbildningen föddes också den första finländska tandläkarorganisationen, när Matti Äyräpää och Wilhelm Olander sammankallade sina kolleger för att grunda Finska Tandläkarsällskapet.

Med klar strategi mot en ny omgivning

Tandläkarförbundets verksamhetsplan görs inte upp för att den ska försvinna i arkivens glömska. Den är ett arbetsredskap som man inte skulle kunna fungera utan. Verksamhetsplanen baserar sig på förbundets strategi och vision för tiden fram till år 2020: hälso- och sjukvården fungerar inom vårt specialområde, befolkningens munhälsa har blivit bättre, och skillnaderna i hälsotillståndet har minskat.

Valinnanvapauden pelisääntöjä luodaan

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustyötä on tehty jo monta vuotta, mutta tänä keväänä tunnelma on tiivistynyt. Maan hallitus on tehnyt linjauksensa 18 maakunnasta, jotka toimivat palvelujen järjestäjinä. Tuottajina puolestaan voivat toimia maakunnalliset yhtiöt ja niiden rinnalla isot ja pienet yksityiset toimijat. Valtion ohjaus järjestelmästä lisääntyy oleellisesti – kunnilla ei tulevaisuudessa liene enää roolia terveyspalvelujen tuotannossa.

Työelämä muuttuu – muuttuuko Lääkärisopimus?

Hammaslääkärien työelämä on muutoksessa. Niin yhteiskunnassa, työnantajaorganisaatioissa kuin toimintatavoissakin tapahtuvat muutokset ovat kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat myös yksittäiseen hammaslääkäriin.

I love suu

Suomalaisten suunterveydessä ja terveystottumuksissa on paljon parannettavaa, tämä on selvää kaikille suun terveydenhuollossa toimiville. Osa väestöstä ymmärtää ja osaa pitää huolta suunsa terveydestä, mutta edelleen aivan liian usealle tuntuu olevan yllätys, että verenvuoto ikenistä tarkoittaa tulehdusta, joka voi hoitamattomana johtaa parodontiittiin. Kun yhteiskunnan tuki on niistetty minimiin, korostuu jokaisen oma vastuu suunsa terveydestä. Suunsairauksien ehkäisy ja hoitaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat kustannustehokkain tapa huolehtia suunterveydestä.

Päivitetyllä strategialla puheenjohtajakaudelle

Suomalainen hammaslääkärikoulutus käynnistyi Aleksanteri III:n 1891 antamalla asetuksella. Opetuksen järjestämisen tuomien haasteiden seurauksena syntyi myös ensimmäinen suomalainen hammaslääkärijärjestö, kun Matti Äyräpää ja Wilhelm Olander kutsuivat kollegat koolle perustamaan Suomen Hammaslääkäriseuraa.

Hyvällä strategialla uudistuvaan sote-maailmaan

Hammaslääkäriliiton toimintasuunnitelmaa ei tehdä ö-mapin täytteeksi. Se on työkalu, jota ilman olisi mahdotonta toimia. Toimintasuunnitelman pohjana on liiton strategia ja visio vuoteen 2020: Suun terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, väestön suunterveys on parantunut ja terveyserot pienentyneet. Liiton näkemykset on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa, jäsenet tuntevat liiton vahvana edunvalvojana ja liitolla on asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin maine. Visio on kunnianhimoinen, mutta niin kuuluukin olla.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus