Hammaslääkäri

Keskiviikko 23.06.2021

Pääkirjoitus

Mindre stress – men hur?

Under årens lopp har det hänt mer än en gång att det har väckt munterhet när man har berättat för utomstående hur hälsocentralernas tandvård är organiserad: man tas in för vård, men man blir aldrig färdig. Dessutom tar det ofta längre tid än de lagstadgade sex månaderna innan man tas emot.

Helpotusta ahdinkoon haetaan

Vuosien mittaan on monet kerrat saanut aikaan naurunhörähdyksen, kun on alan ulkopuolisille kuvannut terveyskeskusten suun terveydenhuollon järjestelyjä: hoitoon pääsee, muttei hoidosta pois. Hoitoon pääsykin tosin usein viivästyy säädösten sallimaan kuuden kuukauden takarajaan.

Vårdrekommendationer som stöd vid kliniskt arbete

Den sammanlagda kunskapsmängden inom medicin och odontologi ökar allt snabbare. Bara databasen MEDLINE innehåller över 30 miljoner medicinska källor. Att gå igenom all ny information kräver en betydande insats av en forskare inom ett specialområde, och för en tandläkare som huvudsakligen är sysselsatt med kliniskt arbete kan det rent tidsmässigt vara omöjligt att följa internationella publikationer.

Hoitosuositukset kliinisen työn tukena

Käytettävissä oleva lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen tieto lisääntyy kasvavalla vauhdilla. Jo pelkästään MEDLINE-tietokanta sisältää yli 30 miljoonaa lääketieteellistä lähdettä. Uuden tiedon läpikäyminen vaatii tietyn erikoisalan tutkijaltakin huomattavaa panosta, ja päätoimisesti kliinisessä työssä työskentelevän hammaslääkärin voi ajankäytöllisistä syistä olla mahdotonta seurata kansainvälisiä julkaisuja.

Verkar entusiastisk

På weekenden såg vi Helene Schjerfbeck -utställningen på Ateneum. Jag stannade och begrundade en tavla som heter ”Mommo”. Den är målad 1907. Så otroligt skickligt Schjerfbeck hade återgett den åldrande kvinnan. Ansiktet är fårat, men under den vita duken sticker det fram mörkt hår. Var den gamla kvinnan på bilden egentligen så väldigt gammal? Jag tror inte att hon var äldre än jag själv. Min blick söker sig naturligtvis till området kring mun och haka. Hon har fåror kring munnen, och man kan knappt urskilja röda läppar.

Vaikuttaa innostuneelta

Kävimme viikonloppuna Ateneumissa Helene Schjerfbeckin näyttelyssä. Pysähdyin tutkimaan taulua, jonka nimi oli ”Mummu”. Taulu on vuodelta 1907. Miten taitavasti Schjerfbeck olikaan osannut maalata iäkkään naisen. Uurteiset kasvot, mutta tumma tukka pilkisti valkoisen huivin alta. Oliko tuo kuvan mummu lopulta kuitenkaan kovin iäkäs? Tuskin taulun nainen oli minua vanhempi. Katseeni kiinnittyi väistämättä suun ja leuan alueeseen. Uurteet suun ympärillä, huulen punaa tuskin erotti. Purenta madaltunut, olikohan suussa jäljellä enää ”syömähampaita”.

Slå vakt om kunskapsnivån

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldiga att upprätthålla och utveckla sin fackkunskap. Lagen förutsätter det, men framför allt är det en fråga om att uppfylla de etiska normerna inom vår profession. Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, Finlands Tandläkarförbund och Föreningen för Tandläkare vid Hälsovårdscentral har tillsammans uppdaterat sin gemensamma rekommendation, som gäller systematisk utveckling av tandläkares fackkunskap.

Pidetään osaamisestamme kiinni

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen ovat jokaisen terveydenhuollossa toimivan velvollisuus ja oikeus. Laki velvoittaa, mutta ennen kaikkea kyse on profession eettisten normien sisäistämisestä. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääkäriliitto ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ovat yhdessä päivittäneet yhteisen suosituksen hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Det blir nog bra

TTandläkarförbundets styrelse valde specialisttandläkaren i hälso- och sjukvård Henna Virtomaa till förbundets nya verksamhetsledare vid sitt möte den 25.10.2019 (se också intervjun på sida 12). Valprocessen var lång och omständlig. Vi sökte en ny verksamhetsledare både öppet och genom direkta kontakter. Vi fick också hjälp av ett rekryteringsföretag, och dessutom var det till stor hjälp att kansliets personal var involverad i processen. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet.

Usko tulevaan on vahva - hyvä tästä tulee

Hammaslääkäriliiton hallitus valitsi kokouksessaan 25.10.2019 liitolle uuden toiminnanjohtajan, terveydenhuollon erikoishammaslääkäri Henna Virtomaan (lue myös haastattelu sivulta 12). Valintaprosessi oli pitkä ja perusteellinen. Uutta toiminnanjohtajaa haettiin sekä avoimella että suoralla haulla. Valinnassa apuna käytimme rekrytoinnin asiantuntijayritystä, ja arvokkaan lisän toi toimiston henkilökunnan edustus prosessissa. Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus