Hammaslääkäri

Lauantai 04.07.2020

Pääkirjoitus

Bra text, bra effekt

Det är inte lätt att bedöma hur effektiv tandläkarnas fortbildning är på ett objektivt sätt, men det är tydligt att alla kurser och fortbildningstillfällen erbjuder en mängd idéer man kan använda för att förändra ingrodda vanor. Det kan vara svårt att verifiera hur stor betydelse förändrade arbetsrutiner har för patientsäkerheten, patienternas hälsa eller till exempel vårdteamets välbefinnande. Det känns ändå inte motiverat att påstå, att fortbildningen inte skulle ha någon inverkan på yrkeskårens arbete.

Hyvällä vaikuttaa

Hammaslääketieteen alan täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta on haasteellista arvioida objektiivisesti, mutta ilmeisimmin alan koulutustilaisuuksissa on saatavilla runsaasti virikkeitä totuttujen työskentelytapojen muuttamiseen. Toimintatapojen muutosten merkitystä potilasturvallisuuden, potilaan terveyden tai vaikka hoitotiimin työhyvinvoinnin edistämisessä voi olla vaikea todentaa. Ei kuitenkaan tuntuisi perustellulta väittää, ettei täydennyskoulutuksella ole lainkaan vaikutusta ammattikuntamme jäsenten työskentelyyn.

Specialistutbildningen förändras

När de stora årskullarna går i pension i Finland kommer flera specialisttandläkare och -läkare att lämna arbetslivet än vad det nuvarande fortbildningssystemet kan utbilda. Den brist som håller på att uppstå har man försökt kompensera genom att omstrukturera specialistutbildningen: man har infört ett nationellt ansökningssystem, och man ökar samarbetet mellan de olika utbildningsinrättningarna.

Erikoishammaslääkärikoulutus muutoksessa

Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle on johtamassa Suomessa tilanteeseen, jossa työelämästä poistuu enemmän erikoishammaslääkäreitä ja erikoislääkäreitä kuin nykymuotoinen koulutus pystyy tuottamaan. Syntymässä olevaan vajeeseen on pyritty vastaamaan muuttamalla erikoistumiskoulutuksen rakenteita siirtymällä valtakunnalliseen hakumenettelyyn ja tiivistämällä koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä.

Förbundets olika framtider

Vi har utbildat oss till tandläkare. Vi kan alldeles speciellt mycket om en liten del av människan, och vi kan placera in den delen i en helhet. Vi kan identifiera en sjukdom, och vi kan ge den vård patienterna behöver. Vi arbetar i olika miljöer, där vårt arbete kan vara allt mellan bastandvård och specialistvård, och från att planera vården för enstaka patienter till att organisera hälso- och sjukvård för hela befolkningen. Kommer det att vara så ända in i en avlägsen framtid, eller kommer också vi att få vår egen Uber som förändrar allting?

Liitto rakentaa tulevaisuuksia

Olemme kouluttautuneet hammaslääkäreiksi, hallitsemme erityisen hyvin ihmisen yhden osa-alueen ja osaamme sijoittaa sen kokonaisuuteen, tunnistamme sairauden ja osaamme tarjota potilaalle tarpeellista hoitoa. Toimimme erilaisissa työpaikoissa, joissa työnkuva voi vaihdella perushammashoidosta erikoissairaanhoitoon ja yksittäisen potilaan hoidon suunnittelusta koko väestön suun terveydenhuollon organisointiin. Jatkuuko näin hamaan tulevaisuuteen vai tuleeko meillekin oma kaiken muuttava Uberimme?

Edunvalvontaa journalistisesti

Journalisti-lehden (11/2018) pääkirjoituksessa pohdittiin ammattijärjestölehtien ja niiden julkaisijayhteisöjen suhdetta: ”Monissa lehdissä taiteilu journalismin, viestinnän ja tiedottamisen rajalla on arkipäivää, ja toimittajat joutuvat työssään pohtimaan, mitä ja milloin voivat julkaista noudattaakseen sekä Journalistin ohjeita että kustantajan toiveita.” Kirjoituksen taustalla olivat Psykologi-lehden ja -liiton johdon kärjistyneet näkemyserot lehden sisällöistä: päätoimittaja puolusti journalistisin perustein toimitettua lehteä, kun taas liiton johdolla oli oma näkemyksensä lehd

Remisser och valfrihet

I början av september väckte en nyhet i Helsingin Sanomat en viss uppmärksamhet. Ett stort företag i hälsovårdsbranschen sades försöka hindra sina patienter att söka fortsatt vård hos företagets konkurrenter. Enligt uppgifterna i tidningen fick läkarna inte längre enligt företagets interna direktiv skriva ut pappersremisser till laboratorieundersökningar, röntgen eller konsultationer. Man motiverade det med att vårdkedjan fungerade bäst om man får alla resultat inom det egna företaget. Provresultat från andra ställen syns i företagets system som skannade sidor.

Lähetteet ja potilaan valinnanvapaus

Syyskuun alussa nousi häly Helsingin Sanomien uutisoitua ison terveysyrityksen yrittävän estää potilaitaan hakeutumasta jatkotutkimuksiin ja hoitoihin kilpailijoilleen. Lehti kertoi, että yrityksen sisäisten ohjeiden mukaan lääkäri ei saa enää tulostaa vastaanottotilanteessa potilaalle paperista lähetettä laboratorioon, kuvantamiseen eikä konsultaatioon. Yhtiö perusteli asiaa sillä, että hoitoketju toimii parhaiten, kun tutkimusten tulokset saadaan oman talon sisältä. Muualla tehtyjen kokeiden tulokset näkyisivät yrityksen järjestelmässä skannattuina sivuina.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus