Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Pääkirjoitus

Provkörning nödvändig före beslut

Beredandet av social- och hälsovårdsreformen, allmänt kallad sote-reformen, fick ta time-out på sommaren när grundlagsutskottet krävde flera ändringar i regeringens lagförslag. De viktigaste kraven gällde den obligatoriska bolagiseringen och tidtabellen. Enligt grundlagsutskottet kan man inte på lagstiftningsnivå kräva att offentliga hälso- och sjukvårdsenheter omvandlas till bolag, och tidtabellen var inte realistisk när det gällde att säkra medborgarnas service. Reformen skjuts fram med åtminstone ett år, och landskapsvalen flyttas fram till hösten 2018.

Kokeilu ennen päätöksentekoa on välttämätöntä

Sote-uudistuksen valmistelu joutui kesällä ottamaan aikalisän perustuslakivaliokunnan vaatiessa monia muutoksia hallituksen lakiesityksiin. Merkittävimmät muutosvaateet koskivat ns. yhtiöittämispakkoa ja aikataulua. Perustuslakivaliokunnan mielestä julkisia terveydenhuollon yksiköitä ei voida lain tasolla vaatia yhtiöitettäväksi eikä aikataulu ollut realistinen turvaamaan kansalaisten palvelut. Uudistus lykkääntyy ainakin vuodella, ja maakuntavaalit siirtyivät vuoden 2018 syksyyn.

Färre fyllningar – bättre hälsa

En del av den moderna kariesbehandlingen är att identifiera sjukdomens orsaker och försöka eliminera dem. Man börjar förhålla sig allt restriktivare till plomberande. Man tar till borren först när man inte längre kan hejda angreppet. Att behandla begynnande kariesskador noninvasivt leder till bättre hälsa, och det är också ekonomiskt effektivt.

Vähemmän paikkoja – enemmän terveyttä

Kariesvaurioiden nykyaikaiseen hoitoon kuuluu, että niiden syytekijät tunnistetaan ja pyritään poistamaan. Paikkaushoitoon suhtaudutaan aiempaa pidättyväisemmin.

Poraan tartutaan vasta, kun vaurion pysäyttäminen ei ole mahdollista. Alkavien kariesvaurioiden noninvasiivinen hoito tuottaa terveyttä ja se on myös taloudellisesti tehokasta.

Alla borde kunna ha frisk mun

Tandrelaterade infektioner kan leda till intensivvård. Sådana rubriker har vi på senare tid sett både i Tandläkartidningen och i dagstidningarna. Vad är det som händer? När det gäller infektioner med anknytning till tänderna är det viktigt att man söker vård i tid, och att man får den vård man behöver. I rekommendationen om god medicinsk praxis som behandlar plötsliga tandrelaterade infektioner och mikrobläkemedel, som har uppdaterats i vår, konstaterar man att patienter med tandrelaterade infektioner ska undersökas och behandlas genast.

Reformen kommer – gör förbundet ingenting?

Social- och hälsovårdsreformen kommer, och konkurrenskraftsavtalet är redan här. Hela världen verkar gå på övervarv. Allt känns osäkert. Brytningen inom social- och hälsovårdsfältet är av en magnitud vi aldrig har sett förr, och det är klart att tandläkarnas blickar vänds mot Tandläkarförbundet. Man väntar sig att förbundet får allt att ordna sig på bästa sätt.

Ibland är förväntningarna orealistiska. Den tanken kan man inte undgå när man läser de fria kommentarerna i vårens arbetsmarknadsundersökning. Tack i alla fall för alla svar och för varje kommentar!

Sote tulee – eikö liitto tee mitään?

Sote tulee, kiky tuli jo. Koko maailma tuntuu pyörivän ylikierroksilla. Epävarmuus kalvaa. Tässä ennen kokemattoman suuressa koko sote-kenttää koskevassa murroksessa hammaslääkärien katseet luonnollisesti kääntyvät Hammaslääkäriliittoon. Odotetaan, että se hoitaa asiat parhain päin.

Toisinaan odotukset ovat epärealistisia. Ajatukselta ei voi välttyä, kun lukee kevään työmarkkinatutkimuksen vapaita palautteita. Tästä huolimatta, suurkiitos joka ikisestä vastauksesta ja palautteesta!

Liittoa kiitetään ja moititaan, liitolle annetaan evästyksiä ja avaudutaan omasta tilanteesta.

Ledare: Implementering av forsknings-resultat – svårt men nödvändigt?

”Implementerings-forskning är nödvändig om man vill kunna höja kvaliteten på vården och hälsovårds-tjänsterna."

International Association of Dental Research (IADR) arrangerade den nittiofemte världskongressen om odontologisk forskning i San Francisco den 22. – 25.3.2017. Kongressen leddes av IADR:s första finländska president Jukka Meurman. Han konstaterade i sitt öppningstal att tusentals forskare var på plats, men ca 100 forskare hade inte kunnat komma trots att deras anföranden hade blivit godkända.

Pääkirjoitus: Tutkimustiedon implementointi – vaikeaa mutta välttämätöntä?

”Implementointitutkimus on välttämätöntä, kun hoidon ja terveyspalvelujen laatua halutaan parantaa.”

International Association of Dental Research (IADR) järjesti 95. hammaslääketieteellisen tutkimuksen maailmankongressin 22.–25.3.2017 San Franciscossa. Kongressia johti IADR:n ensimmäinen suomalainen presidentti Jukka Meurman. Kuten hän totesi avajaispuheessaan, paikalla on tuhansia tutkijoita, mutta kongressiin hyväksytyistä esityksistään huolimatta kaikki eivät olleet päässeet paikalle. USA:n asettamat matkustusrajoitukset estivät noin 100 tutkijan osallistumisen. Politiikka vaikutti suoraan tutkimukseen ja sen vapauteen.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus