Hammaslääkäri

Keskiviikko 15.07.2020

Pääkirjoitus

Färre fyllningar – bättre hälsa

En del av den moderna kariesbehandlingen är att identifiera sjukdomens orsaker och försöka eliminera dem. Man börjar förhålla sig allt restriktivare till plomberande. Man tar till borren först när man inte längre kan hejda angreppet. Att behandla begynnande kariesskador noninvasivt leder till bättre hälsa, och det är också ekonomiskt effektivt.

Vähemmän paikkoja – enemmän terveyttä

Kariesvaurioiden nykyaikaiseen hoitoon kuuluu, että niiden syytekijät tunnistetaan ja pyritään poistamaan. Paikkaushoitoon suhtaudutaan aiempaa pidättyväisemmin.

Poraan tartutaan vasta, kun vaurion pysäyttäminen ei ole mahdollista. Alkavien kariesvaurioiden noninvasiivinen hoito tuottaa terveyttä ja se on myös taloudellisesti tehokasta.

Alla borde kunna ha frisk mun

Tandrelaterade infektioner kan leda till intensivvård. Sådana rubriker har vi på senare tid sett både i Tandläkartidningen och i dagstidningarna. Vad är det som händer? När det gäller infektioner med anknytning till tänderna är det viktigt att man söker vård i tid, och att man får den vård man behöver. I rekommendationen om god medicinsk praxis som behandlar plötsliga tandrelaterade infektioner och mikrobläkemedel, som har uppdaterats i vår, konstaterar man att patienter med tandrelaterade infektioner ska undersökas och behandlas genast.

Reformen kommer – gör förbundet ingenting?

Social- och hälsovårdsreformen kommer, och konkurrenskraftsavtalet är redan här. Hela världen verkar gå på övervarv. Allt känns osäkert. Brytningen inom social- och hälsovårdsfältet är av en magnitud vi aldrig har sett förr, och det är klart att tandläkarnas blickar vänds mot Tandläkarförbundet. Man väntar sig att förbundet får allt att ordna sig på bästa sätt.

Ibland är förväntningarna orealistiska. Den tanken kan man inte undgå när man läser de fria kommentarerna i vårens arbetsmarknadsundersökning. Tack i alla fall för alla svar och för varje kommentar!

Sote tulee – eikö liitto tee mitään?

Sote tulee, kiky tuli jo. Koko maailma tuntuu pyörivän ylikierroksilla. Epävarmuus kalvaa. Tässä ennen kokemattoman suuressa koko sote-kenttää koskevassa murroksessa hammaslääkärien katseet luonnollisesti kääntyvät Hammaslääkäriliittoon. Odotetaan, että se hoitaa asiat parhain päin.

Toisinaan odotukset ovat epärealistisia. Ajatukselta ei voi välttyä, kun lukee kevään työmarkkinatutkimuksen vapaita palautteita. Tästä huolimatta, suurkiitos joka ikisestä vastauksesta ja palautteesta!

Liittoa kiitetään ja moititaan, liitolle annetaan evästyksiä ja avaudutaan omasta tilanteesta.

Ledare: Implementering av forsknings-resultat – svårt men nödvändigt?

”Implementerings-forskning är nödvändig om man vill kunna höja kvaliteten på vården och hälsovårds-tjänsterna."

International Association of Dental Research (IADR) arrangerade den nittiofemte världskongressen om odontologisk forskning i San Francisco den 22. – 25.3.2017. Kongressen leddes av IADR:s första finländska president Jukka Meurman. Han konstaterade i sitt öppningstal att tusentals forskare var på plats, men ca 100 forskare hade inte kunnat komma trots att deras anföranden hade blivit godkända.

Pääkirjoitus: Tutkimustiedon implementointi – vaikeaa mutta välttämätöntä?

”Implementointitutkimus on välttämätöntä, kun hoidon ja terveyspalvelujen laatua halutaan parantaa.”

International Association of Dental Research (IADR) järjesti 95. hammaslääketieteellisen tutkimuksen maailmankongressin 22.–25.3.2017 San Franciscossa. Kongressia johti IADR:n ensimmäinen suomalainen presidentti Jukka Meurman. Kuten hän totesi avajaispuheessaan, paikalla on tuhansia tutkijoita, mutta kongressiin hyväksytyistä esityksistään huolimatta kaikki eivät olleet päässeet paikalle. USA:n asettamat matkustusrajoitukset estivät noin 100 tutkijan osallistumisen. Politiikka vaikutti suoraan tutkimukseen ja sen vapauteen.

Ledare: Inför social- och hälsovårdsreformen

”Om valfriheten förverkligas så som man föreslår kommer det att behövas olika typer av producenter – både de nuvarande hälsocentralerna och olika stora privata aktörer.”

Reformen av social- och hälsovården förändrar så mycket, att det ger alla en möjlighet att kommentera det hela ur en alldeles egen synvinkel. Ingen har en säker uppfattning om framtiden – det finns bara subjektiva bedömningar av vad det kommer att leda till om de föreslagna ändringarna genomförs.

Pääkirjoitus: Sote-ratkaisut käsillä

”Jotta valinnanvapaus toteutuisi tavoitellulla tavalla, tarvitaan erilaisia tuottajia – nykyisiä terveyskeskuksia ja erikokoisia yksityisiä toimijoita.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on niin monta asiaa muutoksessa, että se tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden kommentoida asiaa omasta näkökulmastaan. Varmaa tulevaisuudenkuvaa ei kuitenkaan ole kenelläkään – on vain eri näkökulmista tehtyjä arvioita siitä, mihin esitetyt muutokset voimaan tullessaan voivat johtaa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus