Hammaslääkäri

Sunnuntai 29.11.2020

På svenska

Irra omkring en aning!

Från höst till vinter, från koronakris till hoppet om vaccin, från gamla arbetssätt till nya. Brytningspunkterna är ögonblick när vi kan se rutinerna i ett nytt ljus. Då kan vi bedöma och förstå. En viss distans till vår egen vardag hjälper oss att göra iakttagelser. Det är det som gör att de nya insikterna om vårt eget arbete snarare dyker upp under en kurs i grannstaden än på vår egen arbetsplats, mellan patientstolen och datorskärmen.

Världen förändras – fortbildning blir viktigare

Temat för årets tandläkardagar, Maailma muuttuu – världen förändras, är väldigt aktuellt. Apollonias fortbildningsutskott valde temat vid ett möte i januari, inspirerade av det nya decenniet. Vem kunde väl ha anat hur framtiden skulle se ut: redan i mars gjorde COVID-19-pandemin att både vår vardag och vårt arbete förändrades markant. På våren gjorde Apollonias kansli och fortbildningsutskott i all hast upp en läsordning för framtidens fortbildning. Det krävde ett hopp utanför den egna bekvämlighetssfären, nya färdigheter, och en stor nypa positiv attityd.

Besegra karies – hur och varför?

I augusti publicerades en ny rekommendation om god medicinsk praxis, på originalspråket finska Käypä hoito-suositus. Den behandlar kariesbekämpning både ur den enskilda patientens och ur hela befolkningens perspektiv. I enlighet med den feedback man fått tidigare har man dels lagt till direktiv rörande karies hos äldre personer, och dels gjort arbetsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna inom tandvården klarare när det gäller kariesbekämpning.

Också tandvården måste få stimulansbidrag

De centrala budskapen Tandläkarförbundet försöker få fram till beslutsfattarna har igen samlats och publicerats. Det är inte första gången det sker – och inte andra eller tredje gången, heller.

Det finns ingenting i den nya sammanställningen som skulle vara nytt för oss tandläkare. Formuleringarna är ändå litet andra, och betoningarna har förändrats en del inför de viktiga etapperna under vintern och hösten: regeringens budgetförhandlingar och utlåtanderundan om social- och hälsovårdsreformen, som slutar den 25.9, och den fortsatta beredningen efter det.

Man borde gå till tandläkaren

Vinnaren i ett populärt underhållningsprogram – en ung man som inte var speciellt förmögen – vann några tiotal tusen euro i det sista avsnittet. Vad skulle han använda pengarna till, nu när han har fått dem? Man borde gå till tandläkaren.

Varför gör förbundet ingenting?

Den ovanliga situationen vi lever i har medfört att kollegerna tar kontakt ännu oftare än förut. Privatpraktiker har kontaktat mig om två dagsaktuella ärenden. Dels har man önskat att man skulle få mera stöd och direktiv av förbundet under koronakrisen, och dels har bytet av verksamhetsledare medfört oro gällande tyngdpunkten i intressebevakningen. Vad gör förbundet egentligen? Bevakar man också privattandläkarnas intressen?

Tandvårdsskräck är en del av den grundläggande vården

För drygt fyra år sedan besökte jag en kollegas mottagning. Personen som gav mig anamnesblanketten frågade vänligt om jag också ville fylla i en blankett som behandlade tandvårdsskräck. Det kändes bra. För ett år sedan kunde jag glädja mig åt en av höjdpunkterna under de över trettio år jag har forskat kring rädsla: samma MDAS-blankett togs i bruk vid undervisningskliniken i Åbo. Min glädje berodde på att en rutinmässig utvärdering av tandvårdsrädsla på mottagningen är den enklaste och snabbaste, och en verifierat effektiv, metod att hjälpa både den rädda patienten och vårdpersonalen.

Det finns ingen återvändo

I dessa tider, fyllda av coronavirus (COVID-19), har orden till en av Juha Vainios sånger av någon orsak ekat i mitt huvud. De finska orden lyder ”aika entinen ei koskaan enää palaa”, fritt översatt ”tiderna som gått återvänder aldrig”. Till sist var jag tvungen att gräva fram sångens ord och läsa igenom dem. Sången handlar om den gamla smugglaren Laitinen. Hans problem var av en annan typ än våra, och han verkar enligt lyriken inte att ha varit en problemlösningsinriktad person. Han försökte hitta ett sätt att klara sig, men han försökte inte lösa problemen.

Munnen – en del av kroppen

Munnen är en del av kroppen. Detta påstående är genant självklart, men likafullt inte uppenbart för alla. Både ur professionell synvinkel och ur utbildnings-, försäkrings- och juridiska perspektiv har munnen och tänderna separerats från resten av kroppen.

Inför svåra utmaningar

Slutgiltighet är ett hårt uttryck, men världen förändras, sade president Sauli Niinistö i en intervju i Helsingin Sanomat. Livet förändrades också för oss som är proffs inom munhälsovården, och det skedde väldigt snabbt. Vi är omgivna av svåra frågor, svåra situationer och svåra beslut. Patienternas säkerhet, personalens och vår egen säkerhet och vår utkomst väcker bekymmer.

Sivut

Tilaa syöte RSS - På svenska