Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

På svenska

Remisser och valfrihet

I början av september väckte en nyhet i Helsingin Sanomat en viss uppmärksamhet. Ett stort företag i hälsovårdsbranschen sades försöka hindra sina patienter att söka fortsatt vård hos företagets konkurrenter. Enligt uppgifterna i tidningen fick läkarna inte längre enligt företagets interna direktiv skriva ut pappersremisser till laboratorieundersökningar, röntgen eller konsultationer. Man motiverade det med att vårdkedjan fungerade bäst om man får alla resultat inom det egna företaget. Provresultat från andra ställen syns i företagets system som skannade sidor.

Tandläkarförbundet och des medlemmar

I maj gjorde Taloustutkimus Oy, på uppdrag av Tandläkarförbundet, en undersökning som riktades till Tandläkarförbundets alla yrkesaktiva medlemmar. Man ville veta medlemmarnas åsikt om förbundets verksamhet, och vilken betydelse medlemskapet hade för dem. I huvudartikeln i det här numret av tidningen redogör vi för undersökningens resultat. De visar att medlemmarna är väldigt nöjda med sitt förbund – i synnerhet om man jämför resultaten med andra fackorganisationer.

Tanderosion ska tas på allvar

I Tandläkartidningen nr. 3/2018 presenterades doktoranden Viivi Alaraudanjokis forskning kring tanderosion. Hos nästan hälften av deltagarna i undersökningen, i åldern 44–46 år, upptäckte man en så kraftig erosiv förslitning av tänderna, att det förelåg skäl att sätta in behandling som åtminstone hindrade att tänderna blev ännu mera slitna. Tills vidare finns det inte exakta, forskningsbaserade uppgifter om förekomsten av erosionsskador hos finländska barn och ungdomar, men det är ett beklagligt vanligt fenomen hos tandläkare som behandlar barn och unga.

15.6.2017 klo 15:30
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Reformen kommer – gör förbundet ingenting?

Social- och hälsovårdsreformen kommer, och konkurrenskraftsavtalet är redan här. Hela världen verkar gå på övervarv. Allt känns osäkert. Brytningen inom social- och hälsovårdsfältet är av en magnitud vi aldrig har sett förr, och det är klart att tandläkarnas blickar vänds mot Tandläkarförbundet. Man väntar sig att förbundet får allt att ordna sig på bästa sätt.

Ibland är förväntningarna orealistiska. Den tanken kan man inte undgå när man läser de fria kommentarerna i vårens arbetsmarknadsundersökning. Tack i alla fall för alla svar och för varje kommentar!

Ledare: Implementering av forsknings-resultat – svårt men nödvändigt?

”Implementerings-forskning är nödvändig om man vill kunna höja kvaliteten på vården och hälsovårds-tjänsterna."

International Association of Dental Research (IADR) arrangerade den nittiofemte världskongressen om odontologisk forskning i San Francisco den 22. – 25.3.2017. Kongressen leddes av IADR:s första finländska president Jukka Meurman. Han konstaterade i sitt öppningstal att tusentals forskare var på plats, men ca 100 forskare hade inte kunnat komma trots att deras anföranden hade blivit godkända.

Ledare: Inför social- och hälsovårdsreformen

”Om valfriheten förverkligas så som man föreslår kommer det att behövas olika typer av producenter – både de nuvarande hälsocentralerna och olika stora privata aktörer.”

Reformen av social- och hälsovården förändrar så mycket, att det ger alla en möjlighet att kommentera det hela ur en alldeles egen synvinkel. Ingen har en säker uppfattning om framtiden – det finns bara subjektiva bedömningar av vad det kommer att leda till om de föreslagna ändringarna genomförs.

Ledare: 125 år med den heliga Apollonia

- Vi tandläkare borde kamratligt närma oss varandra, och dela våra resultat och våra erfarenheter med varandra. Om vi kunde lägga allt detta till vårt tidigare kunnande skulle vi öka våra sammanlagda kunskaper och utvecklas i vetenskapligt avseende.

Detta sade Matti Äyräpää vid Tandläkarsällskapets konstituerande möte på hotell Kleineh den 16 april 1892. Närvarande vid mötet var elva våghalsiga män. Senare, år 2000, fick Tandläkarsällskapet namn efter tandläkarkonstens skyddshelgon den heliga Apollonia.

Sivut

Tilaa syöte RSS - På svenska