Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

På svenska

Rotfyllning lönar sig

”Det är lönlöst att rotfylla hopplösa tänder, men när behandlingen är motiverad ska man göra den så bra det går.”

Rekommendationen om god medicinsk praxis inom rotfyllning, som publicerades i juni, är den nionde rekommendationen som behandlar ett odontologiskt delområde och som har sammanställts av Finska Läkarsällskapet Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia. Rekommendationerna är gjorda för att hjälpa klinikerna i vardagliga problemsituationer inom vården.  

Vi gick till historien

Antagligen kommer det historiska avtalet om förbättrad konkurrenskraft att undertecknas, bara Metallförbundets fullmäktige ännu godkänner det. Processen som statsminister Sipilä initierade för över ett år sedan fördes i hamn efter en mängd turer i långdansen.

Nu skapas valfrihetens regler

Arbetet med att förnya social-och hälsovården har pågått i många år, men nu i vår har stämningen tätnat. Regeringen har dragit upp sina riktlinjer, som innebär 18 landskap som organiserar tjänsterna. Producenterna kan vara landskapens egna bolag eller privata aktörer av olika storlek. Statens styrning kommer att öka väsentligt – kommunerna kommer ju antagligen inte längre att ha någon roll inom hälsovårdsproduktionen.

Friska munnar är en investering i barnens framtid

Under gångna decennier har vi fått njuta av att Finland har varit ett föregångsland när det gällt barnens tandhälsa. Också om det inte syns i kommunernas statistik har det ända sedan början av 2000-talet hörts röster från fältet som har varit oroade över att barnen håller på att bli överkörda i tandvårdsreformer och krav på ekonomiska resultat. För att få veta hur det står till med barnens tänder i landet skulle vi absolut behöva en ny undersökning i stil med Hälsa 2000 och 2011 som skulle koncentrera sig på barn.

Jouren centraliseras och decentraliseras

Jourplikten inom sjukvården fick mera specificerade former i början av år 2015. Då förordnades bl.a. om gemensam jour för bas- och specialistvården, och om jour dygnet runt för tandvården som en del av den övriga jourverksamheten. Den förpliktelsen gäller alla sjukvårdsdistrikt på samma sätt. Skyldigheten att kunna ta emot brådskande tandvårdsfall på natten gäller ändå bara universitetssjukhusens distrikt.

Arbetslivet förändras – förändras Läkaravtalet?

Det kommer att ske förändringar i arbetslivet också för tandläkarna. Alla förändringar inom samhället och arbetsgivarorganisationerna och i verksamhetsmodellerna hänger samman, och de kommer att påverka också de enskilda tandläkarna.

Ny kampanj

Det finns ännu mycket att göra för att förbättra finländarnas munhälsa och hälsovanor, det är alldeles klart för alla som arbetar inom tandvården. En del av befolkningen vet att det är viktigt att hålla munnen frisk, och vet hur man gör det, men ännu finns det alldeles för många som tydligen blir förvånade när man berättar att blödande tandkött beror på en inflammation som leder till parodontit om den inte behandlas. När samhällets stöd minimeras kommer i stället vars och ens eget ansvar för munhälsan att betonas allt mera.

Ny ordförande med uppdaterad strategi

Tandläkarutbildningen i Finland fick sin början genom en förordning utfärdad av Alexander III år 1891. Som en följd av de nya utmaningar det medförde att ordna utbildningen föddes också den första finländska tandläkarorganisationen, när Matti Äyräpää och Wilhelm Olander sammankallade sina kolleger för att grunda Finska Tandläkarsällskapet.

Med klar strategi mot en ny omgivning

Tandläkarförbundets verksamhetsplan görs inte upp för att den ska försvinna i arkivens glömska. Den är ett arbetsredskap som man inte skulle kunna fungera utan. Verksamhetsplanen baserar sig på förbundets strategi och vision för tiden fram till år 2020: hälso- och sjukvården fungerar inom vårt specialområde, befolkningens munhälsa har blivit bättre, och skillnaderna i hälsotillståndet har minskat.

Sivut

Tilaa syöte RSS - På svenska