Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Sote-uudistus

Entten tentten sotesta

Arvuutteluksi menee, miten sote-uudistuksen käy. Kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta ja kansalaisiin vaikuttavasta uudistuksesta. Yhteisymmärrys muutosten välttämättömyydestä on laajaa, mutta muun muassa järjestämisvastuun siirtäminen uusille maakunnille ja asiakkaan laajaan valinnanvapauteen liittyvät menettelytavat ovat jakaneet mielipiteitä jyrkästi.

Sopimusmallit tekeillä – vain musta väri kelpaa

Ennen juhannusta kirkkaimmat sotevalot osuivat maan hallituksen vastineeseen perustuslakivaliokunnan antamaan lausuntoon. Lakiesityksen käsittely jatkuu sen pohjalta eduskunnassa lähiviikkoina. Valinnanvapauslain kohtalo ratkeaa kuitenkin vasta kesän jälkeen.

Samaan aikaan on pyydetty lausuntoja alemman tasoisesta, mutta erittäin tärkeästä asiasta. Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa on laadittu asiakirjamalleja niistä sopimuksista, joita tulevat maakunnat tekevät palvelujen tuottajien kanssa.

Pragmatiskt mot framtiden

Regeringens förslag till lag om valfrihet för social- och hälsovårdens kunder är för närvarande under behandling i riksdagen. Om förslaget godkänns i juni hålls de första landskapsvalen i oktober, och då reformeras hela systemet för produktion av hälsovårdstjänster gradvis från år 2020. Det är ännu också fullt möjligt att hela reformen uppskjuts eller förkastas helt.

Pragmaattisesti kohti tulevaa

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Mikäli esitys kesäkuussa hyväksytään, pidetään ensimmäiset maakuntavaalit lokakuussa, ja terveyspalvelujärjestelmä muuttuu vaiheittain vuodesta 2020. Vielä on mahdollista sekin, että uudistus lykkääntyy tai kaatuu.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Sote-uudistus