Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Terveyden edistäminen

Entisellä menolla suunterveyden eriarvoisuus ei kapene

Suomen terveyspolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat väestön hyvä terveys ja mahdollisimman pienet terveyserot eri väestöryhmien välillä. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen kuuluvat myös tekeillä olevan sote-uudistuksen tavoitteisiin. Viime vuosikymmeninä väestön keskimääräinen terveys on monelta osin kohentunut, mutta terveyserot eivät ole kaventuneet. Tupakointi, alkoholin käyttö ja epäterveelliset ruokatottumukset ovat tavallisia sosiaalisten terveyserojen syitä.

Ehjin hampain ja hammashoitoa pelkäämättä

Vuosi 2000 asetettiin aikanaan 12-vuotiaiden suun terveyttä koskevan tavoitteen määräajaksi. Terveyskeskuksissa pitkään työskennelleet kollegat muistanevat tämän WHO:n asettaman tavoitteen: 12-vuotiailla sai olla enintään kolme karieksen vaurioittamaa pysyvää hammasta (DMFT). Myös vuodelle 2020 asetettiin maailmanlaajuiset suun terveydenhuollon tavoitteet. Ne muodostivat monimutkaisen hierarkkisen tavoitteiston, jonka yksityiskohtia harva kollega muistanee.

Koko Suomi hampaita harjaamaan

Viime lokakuun aikana hampaiden harjaamisesta on Suomessa puhuttu todennäköisesti enemmän kuin koskaan sitten 1970-luvun alkuvuosien, jolloin lasten ja nuorten hampaiden reikiintymisen ehkäisyyn panostettiin terveyskeskuksissa tosi vahvasti.

Hampaiden harjaus opitaan jäljittelemällä

Suomalaislasten harjausaktiivisuus kohenee, mutta poikien osalta tarvitaan vielä paljon työtä hyväksyttävälle tasolle pääsemiseen. Isän antamalla mallilla on iso merkitys sille, millaiset hampaidenharjaustottumukset poika omaksuu.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Terveyden edistäminen