Hammaslääkäri

Maanantai 13.07.2020

Aktiivista elämää Apolloniassa juhlavuoden jälkeen

Uutena puheenjohtajana voin todeta, että Apollonian 125-vuotisjuhlavuoden jälkeen toiminta jatkui aktiivisena vuonna 2018. Apollonian sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 25.4.2019 Helsingissä. Vuosikokouksessa luotiin katsaus Apollonian toimintaan, hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Vaikka Apollonia on perustettu tieteelliseksi seuraksi, niin sen toiminta koostuu kolmesta kulmakivestä: tieteellisestä toiminnasta, koulutuksesta ja yhdistystoiminnasta. Apollonian arvokas tuki kohdistuu hammaslääketieteen tutkimukseen. Tavoitteena on tukea erityisesti nuoren tutkijakunnan työtä ja turvata hammaslääketieteellisen tutkimuksen laaja-alaisuus. Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö ja Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto myönsivät vuonna 2018 tutkimusapurahan kaikkiaan 39 hammaslääketieteen tutkijalle. Apollonia jakoi tutkimus-, väitöskirja ja matka-apurahoina yhteensä yli 340 000 euroa. Apollonia-palkinto myönnettiin professori Timo Sorsalle mittavasta ja uraauurtavasta tutkimustyöstä.

Apollonia Symposium 2018 järjestettiin Tampereella, aiheena olivat purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) laaja-alaisesti. Tapahtumaan osallistui perjantaina 647 ja lauantaina 946 yhdistyksen jäsentä.

Vuoden suurin koulutustapahtuma oli perinteisesti Hammaslääkäripäivät. Tapahtuma keräsi Helsingin Messukeskukseen jälleen tuhansia osallistujia. Koulutustoimikunta oli kehittänyt ohjelmaa luomalla laajempia kokonaisuuksia, mikä sai hyvää palautetta. Tämän lisäksi myös käytännön järjestelyjä oli uusittu: järjestötorin ulkonäköä oli muutettu yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, lounas oli sisällytetty osallistumismaksuun ja avajaiset siirretty luentosalien yhteyteen.

Näiden päätapahtumien lisäksi Apollonia järjesti perinteisiä kalenterikursseja, verkkokursseja ja jäsenetukursseja eri paikkakunnilla. Myös Apollonian jaostojen järjestämät koulutustapahtumat olivat suosittuja. Muistutankin, että kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita jaostojen toimintaan. Edellytyksenä ei ole muuta kuin Apollonian jäsenyys ja kiinnostus, ei esimerkiksi erikoishammaslääkärin pätevyys. Jäseneksi voi myös liittyä niin moneen jaostoon kuin haluaa.

Lisäksi Apollonian omistaman SHS-Kustannus Oy:n kautta järjestettiin kalenteri- ja tilauskursseja sekä verkko- ja videokursseja.

Apollonian julkaisutoiminta keskittyi vuonna 2018 totuttuun tapaan tieteellisen sisällön tuottamiseen Suomen Hammaslääkärilehteen. Yhteispohjoismaisena hankkeena valmisteltiin ”Antibiootit”-teema-artikkeleita, jotka julkaistaan vuoden 2019 aikana Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan hammaslääkärilehdissä. Tärkeä osa Apollonian toimintaa on Käypä hoito -suositusten toimittaminen, jota tehdään yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Vuonna 2018 julkaistiin uusi ’Hampaan paikkaushoito’ -suositus ja päivitettiin ’Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet’ -suositus. Lisäksi aloitettiin ’Lyhentyneen hammaskaaren hoito’ ja ’Suusyöpä’ -suositusten päivittäminen. Lisäksi valmistui useita Vältä viisaasti -suosituksia.

Duodecimin kanssa käynnistettiin myös ihan uutena avauksena Äyräpää symposiumin suunnittelu, joka toteutui huhtikuussa 2019. Kotimaista yhteistyötä jatkettiin hammaslääkärijärjestöjen sekä muiden suunterveyden parissa toimivien järjestöjen kanssa. Tärkeinä yhteistyökumppaneina olivat luonnollisesti Suomen Hammaslääkäriliitto, Odontologiska Samfundet ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys.

Apollonian on seurattava aikaa myös kansainvälisesti sekä tieteen että koulutuksen aloilla. Apollonia toimii jäsenjärjestönä mm. Association for Dental Education in Europe (ADEE) - ja Acta Odontologica Scandinavica Förening (ACTA) -järjestöissä, seuraa muiden Pohjoismaiden koulutustoimintaa, kutsuu Hammaslääkäripäiville ja symposiumiin ansioituneita kansainvälisiä luennoitsijoita sekä seuraa myös kansainvälistä tutkimusta julkaisemalla tiedeuutisia Hammaslääkärilehdessä.

Apollonian luottamushenkilöt, kuten koulutustoimikunta ja jaostojen jäsenet, pitävät aktiivisesti yhteyttä omien alojensa kansainvälisiin yhteisöihin. Matka-apurahojen avulla tuetaan kaikkien jäsenien – myös opiskelijoiden – verkostoitumista ja tutkimuksen tunnetuksi tekemistä kansainvälisesti.

Apollonia kerää säännöllisesti palautetta järjestämistään tilaisuuksista. Saadun palautteen perusteella myös opiskelijatoimintaa uudistettiin yhteistyössä Suomen Hammaslääkäriliiton kanssa. Molemmat järjestöt toivovat, että opiskelijat osallistuvat tilaisuuksiin aktiivisesti. Tavoitteena on sitouttaa opiskelijat omaan ammatti-identiteettiin ja järjestöjen toimintaan mahdollisimman varhain.

Apollonian hyvä taloudellinen asema järkevän sijoitustoiminnan lisäksi ovat turvanneet Apollonian toiminnan myös sellaisina vuosina, kun sijoitustoiminnan tuotto on ollut heikompaa. Viime vuosina rahamarkkinoiden kehityksessä on tapahtunut selkeä muutos, eli suotuisan kauden jälkeen on ollut vaihtelevaa. Tästä huolimatta vuoden 2018 tilinpäätös oli 81 336,75 euroa ylijäämäinen.

Apollonian tietojärjestelmät uudistettiin, ja niiden testaus, käynnistys ja järjestelmien käyttökoulutus vaativat runsaasti työtä ja paneutumista toimiston henkilökunnalta. Vuonna 2018 tehtiin myös päätös palkata asiantuntijahammaslääkäri vahvistamaan toimiston henkilökuntaa. Rekrytointi käynnistettiin syksyllä, ja tehtävään valittiin EHL, HLT Aija Hietala-Lenkkeri, joka aloitti toimessa vuoden 2019 alussa.