Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Etiikkapäivä korosti luottamusta

etiikkapaiva_yleiso.jpg

Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivän 10.2.2018 teemana oli Kliinistä autonomiaa potilaan parhaaksi vai sanelupolitiikkaa talouden ehdoilla. Etiikkapäivässä käsitellään hammaslääkärin etiikkaa ja moraalia, mutta ei moralisoida. (Kuva: Outi Hautamäki)

Profession autonomia perustuu yhteiskunnan – päättäjien ja potilaiden – professiota kohtaan osoittamaan luottamukseen. Luottamuksessa ei ole kyse vain potilaan luottamuksesta hammaslääkäriä kohtaan, vaan koko hammaslääkärien ammattikuntaa kohtaan. Näin kiteytyi luottamuksen merkitys profession autonomialle Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivässä.

Lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis tarkasteli autonomian merkitystä niin moraalisesta kuin kliinisestä näkökulmasta. Moraalisen autonomian sisältönä on potilaan ihmisarvon kunnioittaminen ja hänen itsemääräämisoikeutensa turvaaminen sekä luottamuksellinen yhteistyösuhde potilaaseen. Kliinisen autonomian sisältönä ovat profession osaaminen ja ammattitaito.

Moraalisen autonomian ongelmia ovat mm. potilaan vaatimukset, jotka ylittävät tai alittavat ammattietiikan hyväksymät rajat. Lisäksi potilaat vastuullistavat itsensä hoitopäätösten tekijöiksi, varsinkin, kun Kanta-palvelut ovat tuoneet ihmisten terveystiedot heidän omaan käyttöönsä. Myös yhteiskunta voi vaatia hammaslääkäreiltä toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa profession ammattietiikan kanssa. Kliinisen autonomian ongelmia puolestaan ovat valtion ja muiden ulkoisten yhteisöjen vallan kasvu sekä potilaan kuluttaja-aseman vahvistuminen tulevaisuudessa: yhtäältä lääkärin tulee kunnioittaa potilaan tahtoa, toisaalta on velvollisuus toimia lääketieteellisen asiantuntemuksen mukaisesti.Liiton Eettisen valiokunnan jäsenet Tuula Wahlman-Calderara, Laura Peltonen, Minna Marttila, Tiina Kosonen ja Kaj Rönnberg esittivät päivän pohjustukseksi ja keskustelun kirvoittamiseksi kuvitteellisia, mutta todentuntuisia potilas-hammaslääkärisuhteen arjen esimerkkitilanteita.


– Kliininen autonomia on lääkärin työn luovuttamaton arvo ja edellytys, joka luo pohjan luottamukselliselle hoitosuhteelle, luonnehti emeritusprofessori Heikki Murtomaa sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaata lainaten.– Luottamus professioon on sosiaalista pääomaa profession edustajille heidän tehdessään jokapäiväistä työtään, totesi Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki. – Hammaslääkärikunnan yhtenäisyys rakentuu samanaikaisesti professionaalisen identiteetin, kollegiaalisuuden, yhteisten etujen ajamisen ja ammattietiikan kautta, eli hammaslääkärit pitävät näiden kaikkien vaalimista tärkeänä.