Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Hammaskollegassa konsultoit hammaslääkäri- ja lääkärikollegoita

Hammaskollega-palvelussa hammaslääkärit voivat ristiinkonsultoida myös lääkäreitä eri erikoisaloilta.

Hammaskollega-palvelu lanseerattiin marraskuun Hammaslääkäripäivillä.

Hammaskollega toimii iPhone- ja Android-mobiilisovelluksella sekä verkkoselaimella. Sen saavat käyttöönsä kaikki liiton jäsenet, jotka ovat laillistettuja hammaslääkäreitä. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Lääkäriliiton jäsenillä vastaava Kollega-palvelu on ollut käytössä vuoden 2019 alusta. Sitä käyttää jo yli 7 000 lääkäriä.

Uutuutena Hammaskollega- ja Kollega-palveluihin on nyt avattu ristiinkonsultointi-toiminto, jonka avulla hammaslääkärit ja lääkärit voivat helposti konsultoida toisiaan.

Kaikki ristiinkonsultoinnit näkyvät molempien palvelujen käyttäjille. Muilta osin hammaslääkärit näkevät vain hammaslääkärien keskinäiset konsultoinnit ja lääkärit lääkärien.

Ristiinkonsultoitaessa sopiva aihe valitaan palvelun valikosta, jonka aihealueita ovat:

 • suu-, hammas- ja leukatraumat
 • suun limakalvomuutokset
 • migreeni
 • leukakipu
 • uniapnea
 • infektiot
 • hyytymishäiriöt
 • yleishammaslääketiede/yleislääketiede


– Uusi ristiinkonsultoinnin mahdollisuus helpottaa ja nopeuttaa tiedonvaihtoa ja osaamisen jakamista, kun kaikki lääke- ja hammaslääketieteen erikoisalat löytyvät yhdestä paikasta. Suurin hyötyjä on potilas, jonka hoitoketjua voidaan saada suoraviivaisemmaksi, arvioi suu- ja leukakirurgi Ilkka Pallonen.

Hän arvelee palvelun myös madaltavan konsultaatiokynnystä. Pienimmästäkin asiasta kehtaa kysyä ja se on nopeaa. Yhdellä kertaa voi saada vastauksia laajalta joukolta kollegoita eri osaamisalueilta.

– Hammaslääkärin näkökulmasta ristiinkonsultoinnin mahdollisuus palvelee kaikkia erikoisaloja, mutta erityisesti perushammaslääkäreitä. Lisäksi siitä hyötyvät varsinkin pienet vastaanotot, joilla ei ole konsultoitavia lääkäreitä omasta takaa, pohtii Pallonen.

Lääkitykseen liittyvän konsultaation tarve kasvaa, kun väestön ikääntyessä yhä isompi osa hammaslääkärien potilaista on monisairaita ja monilääkittyjä.
Suun terveydenhuolto on Pallosen mukaan ensilinjassa seuraamassa potilaan vointia. Hoitosuhteet ovat usein pitkiä ja vastaanottokäyntejä useita vuodessa. Silloin hammaslääkäri voi ensimmäisenä havaita muutoksen potilaan yleisterveydessä ja ohjata hoitoketjussa eteenpäin.

– Kasvojen ihon pahalaatuisista muutoksista on esimerkiksi helppo ottaa vastaanotolla kuva ja konsultoida palvelun kautta. Myös poskionteloinfektioiden konsultointi voi helpottua puolin ja toisin. Kipupotilaiden hoidossa voidaan puolestaan välttyä hampaiden turhilta juurihoidoilta tai poistoilta, kun on mahdollisuus saada konsultaatiovastauksia selkeän hammasperäisen syyn puuttuessa.
 
Oppimista puolin ja toisin

Lääkäri Mikko Lehtovirta pitää uutta ristiinkonsultointi-toimintoa erinomaisena hoidon tasoa nostavana uudistuksena.

– Ei ihmistä voi pilkkoa suuhun ja muuhun, vaan kyse on biologisesta kokonaisuudesta. Historiallisista syistä terveydenhuolto on kuitenkin jakautunut suun ja muun terveydenhuoltoon. Samalla paljon tietoa on jäänyt kummankin alan sisäiseen käyttöön, vaikka se hyödyttäisi molempia.

– Hammaslääkärit tulevat oppimaan lääkäreiltä ja päinvastoin, kun käytännön vuoropuhelu lisääntyy ja helpottuu. Ennustan, että tästä on hyötyä myös tutkimusyhteisölle, Lehtovirta arvioi.

Avaus hammaslääkärien ja lääkärien yhteistyön parantamiseksi on ajankohtainen.

– Suunterveyden yhteydet kokonaisterveyteen ovat saaneet vahvistusta lukuisissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa erityisesti viime vuosina.
Ristiinkonsultointi palvelee Lehtovirran mukaan erikoisaloista varsinkin yleislääkäreitä, lastenlääkäreitä ja sisätautilääkäreitä sekä korva-, nenä- ja kurkkutauteja tai ihotauteja, mutta yhteyksiä löytyy paljon muitakin.

– Konsultointi postoperatiivisen hammassaneerauksen osalta on meille jo rutiinia, vaan kuinka on vaikkapa purentaperäisten kasvokipujen selvittelyssä, tai kun psyykenlääkettä syövän potilaan suu kuivuu – ymmärrämmekö ajoissa kysyä, mitä tämä tarkoittaa suunterveydelle, Lehtovirta pohtii. Parhaimmillaan ristiinkysymisen mahdollisuus aikaistaa potilaan avunsaantia.

Terveydenhuollon digitalisoituessa myös medisiiniset ja hammaslääketieteen potilastietojärjestelmät pitäisi saada keskustelemaan paremmin keskenään.
– Kehitystyö edellyttää tässäkin ammattikuntien nykyistä parempaa ymmärrystä toistensa työnkuvista, käytetystä terminologiasta ja lähestymistavoista.

Tutustu ja hyödynnä Hammaskollegaa

Uusi palvelu tarjoaa Hammaslääkäriliiton jäsenille helpon tavan konsultoida ja tavoittaa kollegat yhdestä paikasta sekä käydä ammatillisia keskusteluja tietoturvallisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Konsultaation voi halutessaan lähettää joko anonyymisti tai omalla nimellä. Konsultaatioihin vastataan kuitenkin aina omalla nimellä. Kysyjän vastuulla on, että potilasta ei voi tunnistaa konsultaation sisällöstä.

– Uuteen konsultointikanavaan kannattaa tutustua rohkeasti ja kokeilla, miten se hyödyttää omaa potilastyötä ja tukee ammatillista kehittymistä. Vaikka ei itse kysyisi palvelun kautta mitään, muiden jättämistä konsultoinneista voi saada oppia, kannustaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.  

Liity osaksi kollegaverkostoa – pääset oppimaan muilta sekä jakamaan osaamistasi ja kokemuksiasi kollegoiden ja potilaiden hyväksi.

Hammaskollegassa voit

 • Konsultoida hammaslääkäreitä.
 • Ristiinkonsultoida eri erikoisalojen lääkäreitä.Oppia lukemalla muiden konsultaatioita.
 • Verkostoitua ja osallistua ammatillisiin keskusteluihin.
 • Jakaa osaamistasi ja kokemuksia potilastapauksista.
 • Kysyä kollegoilta vastaanottotoimintaan liittyviä asioita.
 • Lukea Hammaslääkärilehden sisältöjä.

Ota Hammas-kollega käyttöön

 • Lataa Hammaskollega-sovellus puhelimeen Applen tai Googlen sovelluskaupasta tai kirjaudu palvelun selainversioon osoitteessa www.hammaskollega.fi.
 • Palvelu on käyttäjille maksuton.
 • Käyttäjät tunnistetaan Fimnet-kirjautumisen avulla.
 • Palvelun tuottaa yhteistyössä Hammaslääkäriliiton kanssa Panacea CG Oy.
 • Tarvitsetko apua? Kaikissa Hammaskollegaan liittyvissä kysymyksissä saat neuvoja palaute@hammaskollega.fi.
 • Lääkäriliiton jäsenillä on käytössä vastaava Kollega-palvelu.