Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Hammaslääkärilehden historiasta

Ensimmäinen Suomen Hammaslääkärilehden numero ilmestyi 15.9.1954. Hammaslääkäriliitto oli perustettu jo 30 vuotta aiemmin, mutta oman lehden julkaisemiseen ei liitolla vielä silloin ollut varoja.

Yhteydenpito jäsenkuntaan oli hankalaa, kun keinoina olivat vain kiertokirjeet ja puheenjohtajien maakuntakäynnit.
Ensimmäisen numeron pääkirjoitus valaisee tilannetta: ”Suomen Hammaslääkäriliiton johto on tehnyt parhaansa työssään ammattikunnan hyväksi, mutta työ on ollut usein vaikeata, monesti melkein ylivoimaistakin, riippuen suurimmaksi osaksi puuttuvasta kosketuksesta jäsenten ja johdon välillä.”

Vihdoin keväällä 1954 laskettiin, että kokeeksi voitaisiin julkaista neljä numeroa lehteä ilman, että jäsenmaksua tarvitsisi korottaa. Ensimmäinen numero ilmestyi 15.9.1954 ja seuraavat kolme kuukauden välein. Onnistunut kokeilu muuttui pian käytännöksi, sillä seuraavana vuonna julkaistiin jo 12 numeroa.

Miten lehti on ajan kuluessa muuttunut? Toisaalta paljon, toisaalta ei mitenkään.

Hammaslääkärilehti on julkaisijansa Suomen Hammaslääkäriliiton äänenkannattaja, kuten sen ensimmäisen numeron kannessa sanotaan.

Viime vuosikymmeninä lehdestä on kuitenkin tullut myös vankka Hammaslääkäriseura Apollonian ääni järjestöjen välisen lehtiyhteistyön seurauksena. Hammaslääkärilehdessä on alusta alkaen julkaistu hammaslääkärin työhön liittyviä asiantuntijakirjoituksia, mutta vuonna 1994 lehti kehittyi oikeaksi tiedejulkaisuksi, kun Apollonia lakkautti oman tieteellisen julkaisunsa ja otti vastatakseen Hammaslääkärilehden tieteellisestä sisällöstä.

Tänä päivänä Hammaslääkärilehden tiedeartikkelit ovat indeksoituina terveydenhuoltoalan ammattilaisten saatavilla Terveysportissa, ja Hammaslääkärilehden sähköinen näköislehti on kaikkien vapaasti saatavilla lehden nettisivuilla – tosin viipeellä.

Nämä kanavat ovat yksi keino levittää tietoa suun terveydenhuollosta sekä suusairauksista, niiden vaikutuksista ja hoidosta myös hammaslääkärikuntaa laajemmalle. Tämän tiedon levittäminen on osoittautunut yhä tärkeämmäksi, kun suunterveyden ja suun terveydenhuollon asema osana terveydenhuollon kokonaisuutta on esimerkiksi valtiontalouden säästöpaineissa ollut uhattuna.

Lehti ei synny yksin toimituksen voimin. Erityisesti lehden tieteellinen sisältö on pitkälti aktiivisten kirjoittajien varassa, mutta muutkin palstat ovat käytettävissä. Lehden tieteellisenä päätoimittajana vuosina 2003–2009 toiminut professori Satu Lahti on osuvasti todennut: ”Jos lukijasta tuntuu siltä, että jokin asia ei saa riittävästi näkyvyyttä, on hyvä muistaa, että lehden sisältöön voi parhaiten vaikuttaa kirjoittamalla siihen itse.”

Lehden syntymäpäivänumeron pääkirjoitus vuonna 1964 kertoi lehdestä kymmenessä vuodessa tulleen tärkeä ja välttämätön osa kollegojen välistä yhteydenpitoa. Yhteydenpidon hitaus kuitenkin tuskastutti, kun kerran kuukaudessa ilmestynyt lehti ehti usein kertomaan asioista vasta jälkikäteen.

Lehden sisältöä on kehitetty ennakoivammaksi, mutta varsinainen uutislehti nykyisin kolmen viikon
välein ilmestyvä julkaisu ei edelleenkään voi olla, vaan sen tehtävä on jalostaa ja syventää tietoa hammaslääkärien tarpeisiin.

Nopeampaa viestintää varten on painetun lehden rinnalle sitten Hammaslääkärilehden perustamisen
syntynyt kokonaan uusi sähköisen median maailma.

Kirjoitus on mukaelma 12.9.2014 ilmestyneen lehden 60-vuotisjuhlanumeron 10/2014 pääkirjoituksesta.

Tutustu Hammaslääkärilehden ihka ensimmäiseen numeroon: PDF iconSuomen_Hammaslaakarilehti_1_54.pdf