Hammaslääkäri

Tiistai 02.03.2021

Hammaslääkäriliitto hakee uusia askelmerkkejä

Hammaslääkäriliiton valtuusto päätti liiton uuden strategian päälinjoista kevätkokouksessaan 17.–18.5.2019.

merja-auero.gif

Ajankohtaisterveiset valtioneuvostosta Hammaslääkäriliiton valtuustolle tuonut lääkintöneuvos Merja Auero kertoi käynnissä olevien hallitusneuvottelujen etenemisestä. Niitä käydään uudella tapaa niin sanotuissa ilmiöpöydissä eli neuvotteluryhmissä. Sote-kysymyksiä käsitellään Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -pöydässä. – Hallitustunnustelijan kysymykset tulivat myös kaikille ministeriöille vastattavaksi, mitä ei ole koskaan aiemmin tapahtunut, Auero kertoi.

Strategia määrittää liiton kaikkea toimintaa

Uudella strategialla liitto vastaa profession ja järjestön tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä voidakseen palvella jäseniään hyvin myös jatkossa.

– Tässä kokouksessa viitoitetaan liiton toiminnan suuntaa pitkälle tulevaisuuteen, totesi valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroos kokouksen avauspuheessaan haastaen ennakkoluulottomasti pohtimaan uuden strategian sisältöä ja vaikutusta käytännön toimintaan.

Toimintatavat ja -rakenteet on sovitettava nykyaikaan samalla perinteistä huolehtien. Grönroos muistutti liiton perustamiskokouksessa 6.12.1924 kirjattujen sääntöjen pätevän myös tänään: Liiton tarkoituksena on liittää yhteen maamme hammaslääkärit heidän yhteiskunnallisten ja taloudellisten etujensa parantamiseksi sekä arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi hammaslääkärikunnan keskuudessa.

– Olemme osa tätä liittoa 95 vuotta luotsannutta hammaslääkäriketjua, ja meidän asiamme on pitää huolta liiton tulevaisuudesta, Grönroos painotti.

– Hammaslääkäriliitolla on kollegakunnan lisäksi huolehdittavana koko väestön suunterveys, tiivisti valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroos liiton sääntöihin perustuvan tarkoituksen.


Strategian uudistamisen taustalla on nykyisen strategiakauden päättyminen kuluvan vuoden lopussa, mutta uudenlaista strategiaa edellyttävät myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen muutokset, väestörakenteen muutos sekä ja teknologian kehitys. Myös liiton jäsenistön ikärakenne on muutoksessa – samaan aikaan, kun väestö vanhenee, hammaslääkärien ammattikunta nuortuu.

Strategiaprosessi käynnistyi kevätvaltuustossa 2018, jolloin käynnistettiin toimintaympäristön analysointi. Sen jälkeen strategiaa on työstetty mm. useissa työpajoissa.

Uuden strategian myötä liiton ydintehtäviä – jäsenten edunvalvontaa ja väestön suunterveyden puolesta toimimista tullaan uudistamaan. Samalla arvioidaan uudelleen ja uudistetaan myös liiton toimiston organisaatiota ja toimintaa.

– Strategia määrittää tavoitetilan ja ohjaa kaikkea tekemistä. Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritetään käytännön tasolla keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, totesi liiton puheenjohtaja Sirpa Tilander uutta strategiaa esitellessään.

Valtuusto keskusteli pienryhmissä strategisten kärkien vaikutuksista liiton käytännön toimintaan. Vastauksia haettiin muun muassa kysymyksiin mitä nykyisiä toimintoja voitaisiin jättää pois tai vähemmälle, mihin nykyisiin tai uusiin asioihin tulisi ohjata resursseja, miten voidaan vahvistaa Hammaslääkäriliiton asemaa suun terveyden proaktiivisena toimijana sekä mitä tarkoittavat yhdenvertaiset palvelut suun terveydenhuollossa ja mitä esteitä palvelujen yhdenvertaiselle toteutumiselle on.

Valtuutetut pohtivat pienryhmissä valittujen strategisten kärkien vaikutuksia liiton käytännön toimintaan.

Uutta toiminnanjohtajaa haetaan

Hammaslääkäriliiton nykyinen toiminnanjohtaja Matti Pöyry siirtyy eläkkeelle vuoden 2019 lopussa. Liiton hallitus on käynnistänyt uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin. Hakuprosessiin on nimetty liiton puheenjohtajan johtama luottamushenkilöistä ja henkilöstön edustajista koostuva työryhmä, jota avustamaan on valittu rekrytointikonsultti.

Sääntömääräisinä kokousasioina valtuusto käsitteli hallituksen vuosikertomuksen 2018 ja vahvisti tilinpäätöksen.

Henkilövalintoja valmistelevaan toimikuntaan nimettiin uudelleen Jarmo Lahti, Sirkku Brander, Pertti Härkönen, Marjaana Nummi, Harri Parikka ja Pauli Varpavaara. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja toiminnantarkastajia koskeva esitys syysvaltuustolle.

Lisää 2020 strategiasta sekä vuosikertomus 2018 on luettavissa Hammaslääkäriliiton verkkosivuilla (vuosikertomus löytyy jäsenalueelta kohdasta Järjestötoiminta - Strategia).

Lue myös Hammaslääkäriliiton 20.5.2019 tiedote Hoitoon pääsy ja hoidon yhdenvertainen saatavuus suun terveydenhuollossa on turvattava.