Hammaslääkäri

Tiistai 17.05.2022

Hammaslääkäriliitto uusii toimintaansa

Hammaslääkäriliiton valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.–30.11.2019 Helsingissä.

mari_heikkinen_mika_rasanen_sirpa_tilander.jpg

Suomen Hammaslääkäriliiton huomionosoituksen saaneista kuvassa (oikealla) kultaisen ansiomerkin saanut Sirpa Tilander sekä hopeisen ansiomerkin saaneet Mika Räsänen ja Anna Maria Heikkinen. Lisäksi kultainen ansiomerkki myönnettiin Tapio Lempiäiselle ja hopeiset ansiomerkit Merja Auerolle, Nina Rauhalalle ja Jussi Sävelälle.

– Valtuustokautta on vielä yksi vuosi jäljellä, ja siitä on todennäköisesti muodostumassa yksi tämän valtuustokauden tärkeimmistä, totesi valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroos avauspuheessaan.

Toiminnanjohtajan tehtävässä juuri edellispäivänä aloittaneen Henna Virtomaan yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä Grönroos mainitsi liiton uuden strategian toimeenpanon.

– Tarvitaan uudelleenorganisointia ja sisällöllisestikin on tarpeen arvioida, mihin rajallisia resursseja käytetään.

Uuteen strategiaan perustuvaan valtuuston nyt hyväksymään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan on kirjattu toiminnan painopisteet. Toimintasuunnitelma kuvaa alkaneen vuoden merkitsevän muutosta Hammaslääkäriliiton toiminnassa uuden strategian ja toimiston henkilövaihdosten myötä, mutta yhtä kaikki liiton toiminnan perusteet säilyvät kuitenkin ennallaan: se kokoaa kaikki hammaslääkärit ja alan opiskelijat yhtenäiseksi ammattikunnaksi ja vahvaksi edunvalvontajärjestöksi.

Toimintasuunnitelman ohella valtuusto vahvisti 530 euron jäsenmaksuun pohjaavan talousarvion. Uuden strategian mukainen toimintasuunnitelma ja jäsenmaksut sekä alennusperusteet löytyvät Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta (toimintasuunnitelma kirjautumisen takana jäsenalueella).

Liiton hallitukseen valtuusto valitsi uutena jäsenenä erovuoroisen ja hallituksen jättävän Anna Maria Heikkisen tilalle terveyskeskushammaslääkäri Katri Hyvärisen Lappeenrannasta.

Lauri Ågrenin kausi hallituksen opiskelijajäsenenä päättyi, mutta hänen seuraajaansa ei vielä ole valittu. Opiskelijajäsen nimetään SHOL:n ehdotuksesta. Muut erovuorossa olleet hallituksen jäsenet jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin uudelleen Kari Suvanto ja Olli Hyyppä sekä varalle Päivi Aavikko ja Juha Valtakoski. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy.

Tulossa haastava edunvalvontakevät

Tuleva kevät tulee olemaan monella tapaa edunvalvonnallisesti haastava. Työmarkkinojen sopimusneuvottelukierros on vaikea, ja terveyspolitiikan puolella odotetaan hallituksen sote-ratkaisuja.

Yleisen linjan yleensä sanelleet teollisuuden työehtosopimusneuvottelut alkoivat syyskuussa, mutta olivat valtuuston kokouksen aikaan käytännössä poikki. Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen kertoi kunta-alalla käynnissä olevan valmistelevia neuvotteluja sekä erilaisia selvityksiä.

Terveyskeskushammaslääkäreitä rasittaneet tietojärjestelmäongelmat ovat monella paikkakunnalla paitsi systemaattisesti viivästyttäneet toimenpidepalkkioiden maksatusta myös merkittävästi vaikeuttaneet neuvotteluja luotettavien tilastotietojen puuttuessa.

Julkisen sektorin neuvotteluissa korostuvat myös työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. Hammaslääkärien työhyvinvointitutkimuksen mukaan julkisella sektorilla lievistä tai vakavista työuupumusoireista raportoi 56 % ja yksityisellä sektorilla 30 % vastaajista.

Työhyvinvointi puhuttikin valtuutettuja sektoriryhmissä. Valtuutettu Sirkku Branderin tekemä aloite hammaslääkärien työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työuupumuksen varhaisen puuttumisen kehittämiseksi etenee toimiston ja hallituksen valmisteluun.