Hammaslääkäri

Sunnuntai 07.03.2021

Hyvän työelämän puolustajat

Omat luottamusmiehet ovat keskeinen osa lääkäriryhmien julkisen sektorin edunvalvontaa.

istock_palikkamiehet.jpg

Kuva: iStockphoto

Luottamusmiehet neuvovat kollegoita työelämän vaihtuvissa tilanteissa, valvovat lääkärisopimuksen noudattamista sekä toimivat viestinviejinä henkilöstön ja työnantajan välillä. Tänä keväänä valitaan kuntiin uudet luottamusmiehet. Vaikuta työpaikkasi asioihin – lähde ehdokkaaksi ja äänestä.

Omat luottamusmiehet ovat keskeinen osa lääkäriryhmien julkisen sektorin edunvalvontaa. Tehtävä on entistäkin tärkeämpi juuri nyt, kun terveydenhuollon rakenteita ja järjestelmää ollaan uudistamassa.

– Luottamusmiesjärjestelmän kautta meillä on valtuudet neuvotella alamme työehdoista ja turvata lääkäriryhmille hyvät ja toimivat työnteon edellytykset myös tulevissa muutoksissa. Jokaiselle työpaikalle on tärkeä saada lääkäri- ja hammaslääkäriluottamusmies, sanovat Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen ja Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

Luottamusmiehiä tarvitaan

Luottamusmiehillä on iso merkitys lääkärien ja hammaslääkärien paikallisessa edunvalvonnassa.

Tyypillisiä tilanteita, joissa luottamusmiestä tarvitaan, ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelyt työpaikan organisaatiossa, muutokset työaikakäytännöissä tai palkkausjärjestelmässä sekä muutokset yksittäisten työntekijöiden tehtävissä ja vastuissa. Lääkärisopimuksen tulkinta ja paikallinen sopiminen kuuluvat luottamusmiehen keskeisimpiin tehtäviin.

– Uudistuvassa terveydenhuollossa luottamusmiehet ovat tärkeitä kehittäjiä omilla työpaikoillaan. Rooli tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa sekä oman organisaation asioihin että laajemmin koko terveydenhuoltoon. Sen sijaan, että muutokset tulevat ylhäältä annettuina, voimme olla aktiivisesti mukana ratkaisemassa asioita meille parhain päin, painottaa Pylkkänen.

Luottamusmiehenä saa antoisan näköalapaikan terveydenhuoltoon sekä laajemmin työelämään ja yhteiskunnallisiin asioihin. Se voi myös tukea omaa urakehitystä, jos esimerkiksi esimiestehtävät jatkossa kiinnostavat.

Hyvä luottamusmies on jämäkkä ja luja, mutta samalla yhteistyökykyinen neuvottelukumppani. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös rauhallisuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Lisäksi tarvitaan hyvällä tavalla realistinen näkemys työnantajan tilanteesta ja siitä, mitkä neuvottelutavoitteet on vaihtuvissa tilanteissa mahdollista saavuttaa.

– Oma luottamusmies tuntee parhaiten paikalliset käytännöt ja kollegat sekä työpaikan tilanteen. Osaava luottamusmies on myös työnantajan etu, kun tiedonkulku on sujuvaa, neuvottelut rakentavia ja asioita kehitetään yhteistyössä, muistuttaa Lindholm.

Luottamusmies ei ole yksin

Luottamusmiehet eivät ole yksin, vaikka vastaan tulisi haastavia tilanteita.

– Oman liiton lakimiehet ja muut asiantuntijat auttavat ja neuvovat kaikissa eteen tulevissa kysymyksissä, Pylkkänen ja Lindholm painottavat.

Lääkärikartelli ry eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto järjestävät luottamusmiehille vuosittain yhteistä koulutusta tietojen ja taitojen päivittämiseksi. Koulutukset liittyvät muun muassa edunvalvontaan, sopimuksiin sekä neuvottelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin.

Tilaisuudet räätälöidään ajankohtaisiin tarpeisiin, ja sisältöjä kehitetään jatkuvasti. Koulutuspakettia uudistetaan parhaillaan, ja uudet luottamusmiehet pääsevät hyödyntämään sen tarjontaa heti ensi syksystä lähtien.

Koulutuspäivät ja tapaamiset muiden luottamusmiesten kanssa tarjoavat myös mainion tilaisuuden verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia kollegojen kesken.

Luottamusmiehen tehtävät

 • Valvoo työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla.
 • Huolehtii, että työntekijöitäkohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja ongelma-tilanteiden selvittämisessä.
 • Neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.
 • Kehittää työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.
 • Voi edustaa yhteistoimintaneuvotteluissa koko henkilöstöä.
 • Luottamusmies toimii tehtävässä joko oman toimen ohella, osa-aikaisesti tai päätoimisesti työpaikan koon ja sopimusalan mukaan.
 • Luottamusmiesten asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin, yleensätyöehtosopimukseen.
 • Luottamusmiehellä on oikeus hoitaa tehtäviä ja käydä koulutuksessa työajalla.
 • Luottamusmiehellä on tavallista vahvempi irtisanomissuoja.
 • Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta ja tukea tehtäviinsä.

Luottamusmiesvaalit 2019

 • Kuntien ja kuntayhtymien lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriluottamusmiehet valitaan 30.4.2019 mennessä.
 • Uusien luottamusmiesten toimikausi on 1.8.2019–31.7.2022.
 • Lisätietoja oman työpaikkasi luottamusmieheltä ja www.laakariliitto.fi tai www.hammaslaakariliitto.fi