Hammaslääkäri

Maanantai 13.07.2020

Itä-Suomen yliopiston Vuoden opetusteko -palkinto Monitieteiselle suursimulaatio-opetukselle

Itä-Suomen yliopiston Vuoden opetusteko -palkinnon sai tänä vuonna Monitieteinen suursimulaatio-opetus. Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja se jaettiin elokuun lopussa Joensuussa.

Monitieteiseen suursimulaatio-opetusryhmään kuuluu opettajia farmasialta, hoitotieteeltä, hammaslääketieteen yksiköstä, lääketieteen laitokselta, yhteiskuntatieteiden laitokselta sekä Savonia-ammattikorkeakoulusta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Yksi palkituista on kliininen opettaja Tiina Tuononen Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksiköstä.

Suursimulaatio-opetus perustuu draaman keinoin tuotettuun ja näyteltyyn simulointiin. Opiskelijat eivät itse osallistu simulaation tekemiseen, vaan sen toteuttavat näyttelijät sekä eri alan ammattilaiset.

Opetuksessa on simuloitu esimerkiksi lapsen kuoleman kohtaamista sekä vanhuksen kotihoivaa eri ammattiryhmien silmin. Simulaation seuraamisen jälkeen opiskelijat käyvät oppimiskeskusteluita näytellystä tilanteesta ja analysoivat kunkin ammattilaisen roolia ja osuutta.

Palkintoperusteissa sanotaan monitieteisen suursimulaatio-opetuksen toteuttavan erinomaisesti opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tieteidenvälistä opetusta sekä digitaalisia välineitä hyödyntäviä uusia oppimisympäristöjä. Opetusteko vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, sillä työelämässä korostuvat entistä enemmän moniammatillinen yhteistyö, tiimityötaidot, vuorovaikutus ja refleksiivisyys.