Hammaslääkäri

Sunnuntai 31.05.2020

Liitto ruoti sotea ja palveli ständillä

liiton_standi.jpg

Hammaslääkäriliiton osasto sijaitsi edellisvuoden tapaan järjestötorilla, jonka yhteydessä olleella puhujakorokkeella pidettiin myös lyhyitä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. (Kuva: Juha Korhonen)

Hammaslääkäriliiton osasto palveli messukävijöitä Hammaslääkäripäivien järjestötorilla. Osastolla oli mahdollista tavata liiton asiantuntijoita ja päivittää jäsentietoja. Liitto myös kannusti jäseniä antamaan suostumuksensa henkilötietojen luovuttamiseen yhteistyökumppaneille jäsenetujen saamiseksi. Liiton rekisterissä olevien omien tietojen tarkistus ja päivitys onnistuu helposti verkkosivujen www.hammaslaakariliitto.fi jäsensivuston nettilomakkeella.

Hammaslääkäriliiton luento-osuudessa ruodittiin sote- ja muiden uudistusten vaikutuksia suun terveydenhuoltoon sekä pohdittiin, miten työhyvinvoinnista pidetään huolta. Tutkimusprofessori Jari Hakanen kannusti etsimään hammaslääkärityön voimavaroja ja vahvistamaan niitä. Näin voidaan estää työuupumusta ja saada aikaan työn imua.

Hammaslääkäriliitto järjesti päivien aikana useita tapahtumia eri jäsenryhmille. Sairaalahammaslääkärien tilaisuudessa esillä olivat muun muassa erikoistumiskoulutuksen uudistus ja ajankohtainen työmarkkinatilanne. Stm:n lääkintöneuvos Timo Keistinen tarkasteli hoitojen keskittämistä, nukutushoitoa ja päivystysjärjestelyjä. YTHS:n tilaisuudessa ylihammaslääkäri Anne Komulainen selvitti mm. ajankäyttöä, ja mitä hammaslääkärin kliinisessä tutkimuksessa YTHS:llä tehdään.

Hammaslääkärilehti puolestaan järjesti ilmoittaja-asiakkailleen lounastilaisuuden, jossa käytiin läpi sote-uudistuksen lisäksi liiton jäsenpalvelu- ja viestintäkyselyn tuloksia sekä esiteltiin näkyvyysmahdollisuuksia ja ilmoituspaikkoja verkkolehdessä.

Opiskelijat täyttivät luentosalit

Hammaslääkäriliitto ja Apollonia järjestivät 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille yhteistilaisuuden (kuva) sekä viitoskurssille omansa. Kaksi tilaisuutta keräsivät kokoon yhteensä yli 450 opiskelijaa. (Kuva: Juha Korhonen)

Hammaslääkäripäivillä vieraili tänä vuonna todennäköisesti enemmän hammaslääketieteen opiskelijoita kuin koskaan aiemmin. Apollonian ja Hammaslääkäriliiton yhteistyönä järjestämät opiskelijatilaisuudet vetivät luentosalit niin pullolleen, ettei istumapaikkoja riittänyt kaikille halukkaille.

Ensimmäistä kertaa samanaikaisesti koolle kutsutut toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat pakkautuivat auditorioon yli 300 hengen voimin. Alan yliopistoissa ei ole nähty aiemmin yhtä suuria opiskelijoiden sisäänottomääriä kuin tällä vuosikymmenellä on ollut.
2. ja 3. vuosikurssin opiskelijatilaisuudessa kerrottiin liiton ja Apollonian toiminnasta ja annettiin vinkkejä muun muassa työsopimusneuvotteluihin.

– Kun saatte työsopimuksen eteenne, tsekatkaa mitä siinä sanotaan työajasta. Jos työaikaa ei ole merkitty, pyytäkää sitä, opasti Hammaslääkäriliiton lakimies Heikki Kuusela.

HLK Olli Siirola ja HLL Helena Ukkonen kertoivat kokemuksiaan uran ensiaskelista hammaslääkärinä.

– Opiskelija-aikana kannattaa verkostoitua, siihen on nyt paljon helpompi mahdollisuus kuin työuran aikana, Siirola totesi. Hän myös muistutti, että kaikille sattuu virheitä, eikä niitä pidä ottaa liian raskaasti.

Viitoskursseille pidetyssä tilaisuudessa oikomishoitoon erikoistuva hammaslääkäri Jessica Juslin rohkaisi nuoria pärjäämään tulevien haasteiden edessä – ja piti samalla heidän jalkojaan maan tasalla. Hän kuvasi oppimispolkua vuoristoratana. Työelämään siirtyessä itseluottamus omaan osaamiseen on korkealla, mutta ensimmäisten työkokemusten myötä sitä pitää usein alkaa kerätä taas lähtötilanteesta.

–Työelämä on jatkuvaa oppimista. Kouluttautuminen on tärkeää myös valmistumisen jälkeen. Muutostahti on hurja, joten kannattaa pysyä ajan hermoilla, Juslin kertoi. 

Vaikka opiskelijoita on nyt enemmän kuin aiemmin, eivät työllisyysnäkymät huoleta, sillä lähivuosina myös eläköityy paljon hammaslääkäreitä. Liiton erikoistutkija Jaakko Koivumäen teettämän minikyselyn perusteella 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoista 98 prosenttia uskoo työllistyvänsä oman alan töihin heti valmistuttuaan.