Hammaslääkäri

Maanantai 23.09.2019

Matti Närhi – 40 vuotta kipututkijana

matti_narhi_2010_pieni.jpg

Professori Matti Närhi.
Professori Matti Närhi on tehnyt kipututkimusta jo vuosikymmenien ajan. Hän on ansaitusti yksi Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kunniajäsenistä. (Kuva: Ismo Henttonen)

Suomen Kivuntutkimusyhdistys on kutsunut kunniajäsenekseen professori Matti Närhen Itä-Suomen yliopistosta. Närhi on tehnyt yli 40 vuoden uran kipututkijana ja ollut mukana Kivuntutkimusyhdistyksessä noin 20 vuotta.

Närhi on toiminut vuodesta 2010 alkaen suufysiologian professorina Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen hammaslääketieteen yksikössä.

Tutkimus- ja opetustyön hän aloitti kuitenkin jo vuonna 1973, ja on työskennellyt ennen nykyistä tehtäväänsä Helsingin, Turun ja Kuopion yliopistoissa. Hän on tehnyt myös potilastyötä yli 30 vuotta ja hoitanut viime vuosina etenkin kipupotilaita.

Tutkimustyössään hän on keskittynyt pään alueen kiputiloihin, mutta myös niska-, hartia- ja selkäkipuihin ja lasten kivun epidemiologiaan. Omista tutkimuksistaan hän pitää erityisen merkittävänä hammaskipujen neurofysiologisten mekanismien selvittämistä. Tutkimuksissa on selvitetty, mikä osuus eri hermosäietyyppien (A- ja C-säikeet) toiminnalla on erilaisissa hammasperäisissä kiputiloissa ja yleensäkin osoitettu C-säikeiden olemassa olo pulpassa.

– Näillä tutkimustuloksilla on ollut merkitystä esim. kliinisessä pulpadiagnostiikassa ja ne ovat antaneet perusteet mm. hypersensitiivisen dentiinin hoitomenetelmiin, kertoo Närhi.

Tutkimuksiin on viitattu paljon mm. endodontian oppikirjoissa, ja ne ovat avanneet uusia kipututkimuksen mahdollisuuksia.
Kivuntutkimus on tänä päivänä paitsi monialaista myös laaja-alaista. Alan tutkijat ovat suunnanneet katseensa nyt etenkin kivun syntymekanismeihin ja kivun genetiikkaan.

– Tällä hetkellä kivuntutkimuksen alalla tutkitaan mm. erityyppisten, erityisesti kroonisten kipujen mekanismeja. Tiedon pohjalta pyritään kehittämään yksilöllisiä ja monialaisia hoitomenetelmiä, koska eri kiputiloissa kipumekanismit voivat olla hyvinkin erilaisia. Tällä hetkellä tutkijoita kiinnostaa myös suuresti erilaisten geneettisten tekijöiden osuus eri kiputilojen taustalla, tiivistää Närhi.

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry on 1996 perustettu terveydenhuoltoalan ammattilaisten yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kivun monialaista hoitoa, tutkimusta ja alan ammattilaisten täydennyskoulutusta.

Yhdistyksessä on yli tuhat jäsentä, joista vain 53 on hammaslääkäreitä tällä hetkellä. Yhdistys on ollut myös myötävaikuttamassa siihen, että niin hammaslääkäreille kuin lääkäreille on saatu kivunhoidon erityispätevyys.