Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Nuoret hammaslääkärit valmistautuvat tulevaisuuteen

nuoret_hml_yleiskuva.jpg

Ohjelman tauoilla näytteilleasettajien ständeillä oli mukavasti pöhinää osallistujien tutustuessa tuotteisiin.

Mitä sote ja muut uudistukset tarkoittavat nuorten hammaslääkärien kannalta, oli tämän vuoden Nuorten hammaslääkärien aamupäivän teema. Sote-uudistuksessa vastuu julkisten sosiaali- ja terveyspalvelupalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 uudelle maakunnalle. Millaisia työpaikkoja hammaslääkäreille on tarjolla? Mitä kuntien nykyisille työpaikoille tapahtuu ja onko yksityishammaslääkäreille sijaa? Miten keskittäminen vaikuttaa työn sisältöön?

Hammaslääkäreihin tällä hetkellä sovellettavia työ- ja virkaehtosopimuksia ovat kunnallinen lääkärisopimus sekä valtion, yliopiston ja YTHS:n sopimukset. Muualla ei hammaslääkäreitä koskevia työehtosopimuksia ole.

– Niin KT Kuntatyönantajien kuin työntekijöitä edustavien Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton yhteinen lähtökohta on, että Lääkärisopimusta sovellettaisiin kattavasti maakuntakonserneissa. Sopijaosapuolet ovat jo pitkään neuvotelleet uudesta palkkaus- ja työaikajärjestelmästä, kertoi Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen.

– Virka- ja työehtosopimuksissa on yleensä sovittu lakeja paremmista ehdoista ja ammattiliiton tehtävä on vahtia, että minimiehdot ovat kohtuulliset, muistutti Pylkkänen liiton roolista.

– Älä laita nimeäsi mihinkään sopimukseen ennen kuin olet varma, korosti puolestaan lakimies Heikki Kuusela rohkaisten kysymään ensin. – Me Hammaslääkäriliiton lakimiehet mielellämme neuvomme liiton jäseniä sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Kuusela kertoi yksityissektorilla vuokrasopimusten olevan vielä vallalla, mutta työsopimusten osuuden kasvavan.

Vuokrasopimuksella toimittaessa työtä tehdään omaan lukuun vailla johtoa ja valvontaa ja asiakkailta saatavaa maksua vastaan. Työsuhteessa puolestaan työtä tehdään toisen lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

– Jos nämä kolme ehtoa toteutuvat, on kyseessä työsopimus, johon sovelletaan työsopimuslakia, työaikalakia ja vuosilomalakia, olipa sopimuksen otsikko mitä tahansa, Kuusela painotti.

Alustusten jälkeisessä paneelikeskustelussa pohdittiin myös etiikan ja kollegiaalisuuden merkitystä, kun sote-uudistus asettaa palveluntarjoajat uudenlaiseen kilpailutilanteeseen.

– Etiikka ja kollegiaaliset ohjeet eivät muutu mihinkään. Keskeistä on yhteinen ymmärrys ja tahto, muistutti liiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

Tässä ajassa osallistujat piti iltapäivän luento onnistuneesta juurihoidosta, johon varmoja knoppeja antoi EHL Kristiina Oikarinen-Juusola. Totuttuun tapaan ohjelmaan kuului myös osallistujien omien potilastapausten käsittelyä. Apollonian jaostojen toimintaa esittelivät pääsihteeri HLT, EHL Vesa Pohjola sekä HLT, EHL Päivi Siukosaari kariologian ja endodontian jaostosta ja HLT, EHL Annina Sipola radiologian jaostosta. Jaostot toimivat eri hammaslääketieteen osa-alueista kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä järjestäen mm. seminaari- ja esitelmätilaisuuksia.

Nuorten hammaslääkärien päivän järjestivät 28.4.2018 yhteistyössä Hammaslääkäriliitto, Apollonia ja Nuorten hammaslääkärien yhdistys NHLY.