Hammaslääkäri

Tiistai 17.05.2022

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden vaatimukset muuttuivat

Suomen Hammaslääkäriliitto on myöntänyt oikeushammaslääketieteen erityispätevyyksiä vuodesta 1999 alkaen. Pätevyyden perustamisen aikoihin koulutukseen liitettiin osa-alueita, joiden merkitys on sittemmin jäänyt vähäiseksi.

Erityispätevyysvaatimuksia on nyt muutettu tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Suurin muutos uusissa vaatimuksissa koskee kirjallista lopputyötä. Aiemmin vaadittu tutkielma on muutettu 15−30 sivun mittaiseksi kirjallisuuskatsaukseksi. Lopputyön hyväksyminen säilyy edelleen kaksivaiheisena siten, että tutkimussuunnitelma on hyväksyttävä ennen työn aloittamista ja lopullinen työ toisessa vaiheessa. Tutkimusprojektin suorittaminen kelpaa myös edelleen lopputyöksi. Erityispätevyystoimikunta kannustaa tutkimustyön tekemiseen.

Koska erityispätevyyden suorittaneen tulee kyetä tuottamaan ymmärrettävää suomenkielistä tekstiä, tulee erityispätevyystoimikunta jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota kirjallisten töiden kieliasuun.

Hammastunnistusten ja ruumiinavauksien määrä säilyy edelleen samana, luokittelua on hieman tarkennettu. Henkirikoksen tutkintaan ei nykyisin ole mahdollista osallistua, ja sen vuoksi se on ehdottomana vaatimuksena poistettu. Oikeuslääketieteellistä iän arviointia koskevat käytännön harjoitustehtävät valitaan jatkossa arkistomateriaalista.

Erityispätevyyksien tarkoitus on innostaa hammaslääkäreitä lisäpätevöitymiseen. Erityispätevyydet tarjoavat jatkokoulutusta alueilla, joissa erikoistuminen ei ole mahdollista. Oikeushammaslääketieteen erityispätevyys on ollut yksi suosituimmista.

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 21. Erityispätevyyden tämän hetken tärkeimmät osa-alueet liittyvät vainajien tunnistamiseen ja oikeuslääketieteellisiin ikäarvioihin. Toiminnalle on ominaista yhteistyö viranomaisten kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkinnän yksikössä Helsingin toimipisteessä on virassa kaksi oikeushammaslääkäriä.

THL on arvioinut ikäarvioiden määrän todennäköisesti lisääntyvän tulevaisuudessa. Uuden poliisilain ja poliisien täydennyskoulutusten myötä vainajien hammastunnistusten määrän odotetaan myös kasvavan. Alan osaamiselle on tarvetta yhteiskunnan varautumisen kannalta. On tärkeää, että pätevyyden suorittaneita löytyy valtakunnan kaikilta alueilta.

Tarkemmat vaatimukset löytyvät Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta www.hammaslaakariliitto.fi.