Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Potilasvakuutusmaksuun korotus vuonna 2020

Potilasvakuutusmaksuun tulee vuodelle 2020 15 prosentin korotus. Korotukseen vaikuttaa muun muassa muutos potilasvakuutuskorvauksen etusijaissäännöksissä suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuksiin, mikä aiheuttaa kustannuksia potilasvakuutusjärjestelmään. Muutoksesta aiheutuu korotustarve potilasvakuutusmaksuihin koko terveydenhuollon alalla.

Hammaslääkäriliiton ryhmäetuvakuutuksen vakuutusmaksu vuodelle 2020 on 751 euroa. Vakuutus on samansuuruinen koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä erityyppistä vastaanottotyötä tekeville. Se kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät työsuhteiset hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat. Korotustarve on suurempi ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella, joten suhteessa ryhmäetuvakuutus on entistä edullisempi vaihtoehto. Vakuutusmaksu on ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella yli kaksinkertainen ja leikkaavalla hammaslääkärillä jopa nelinkertainen liiton ryhmäetuvakuutukseen verrattuna. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2020 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Potilasvakuutuksen tilaaminen     

Ryhmäetuvakuutuksen vakuutuskausi on kalenterivuosi ja lasku maksetaan yhdessä erässä.

Maksun eräpäivä on 15.1.2020. Liiton toimisto lähettää joulukuussa viikon 50 aikana maksulomakkeen kaikille niille, joilla on ollut ryhmäetuvakuutus vuonna 2019 ja jota ei ole irtisanottu kirjallisesti. Jos tarvitset uuden potilasvakuutuksen vuodelle 2020 liiton kautta, ota yhteyttä toimistoomme mahdollisimman pian sähköpostitse, satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi. Samoin, mikäli et ole saanut maksulomaketta, ota yhteyttä liiton toimistoon.

Potilasvakuutuksen irtisanominen

Mikäli haluat lopettaa vakuutuksesi, niin ei riitä, että vakuutuksen vain jättää maksamatta. Potilasvakuutus tulee automaattisesti voimaan 1.1.2020 alkaen kaikille vuonna 2019 ryhmäetuvakuutuksessa olleille, mikäli sitä ei ole irtisanottu vuoden 2019 loppuun mennessä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti Satu Kiviharjulle: satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi. Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen on ulosottokelpoinen, ja Pohjola Vakuutus vastaa vakuutusmaksujen perinnästä ja vakuutuksen irtisanomisesta.

Huomaa myös tämä:

  • Kukin yrittäjänä toimiva yksityishammaslääkäri vastaa itse siitä, että hänellä on voimassa oleva potilasvakuutus. Myös työsuhteisena toimivan yksityishammaslääkärin on syytä varmistaa työnantajaltaan, että häntä varten on voimassa oleva potilasvakuutus. Liiton ryhmäetuvakuutuksessa voivat olla mukana niin yrittäjänä kuin työsuhteisina toimivat yksityishammaslääkärit.
  • Mikäli potilasvakuutusta ei ole, viranomaiset voivat periä vakuutusmaksun jälkikäteen moninkertaisena.
  • Julkisen sektorin ottamien vakuutusten piiriin eivät kuulu ne hammaslääkärit, jotka toimivat julkisessa terveydenhuollossa, mutta ovat työsuhteessa yksityiseen yritykseen tai itsenäisiä ammatinharjoittajia (ns. vuokralääkärit). Työsuhteessa olevan vuokrahammaslääkärin työnantajan on ensisijaisesti huolehdittava potilasvakuutuksen ottamisesta.
  • Lääkäri-hammaslääkärien on otettava vakuutus yksityistä hammaslääkäritoimintaa varten. Lääkäriliiton ryhmävakuutus ei kata hammashoitoa, esimerkiksi hampaiden leikkauksellisia poistoja tai hammasimplanttileikkauksia.
  • Hammaslääkärikeskuksella on oltava oma vakuutus laitteista aiheutuvien potilasvahinkojen varalle silloin, kun siellä työskentelee hammaslääkäreitä, jotka eivät kuulu Hammaslääkäriliiton ryhmäetuvakuutukseen.
  • Jos hammaslääkäri tarvitsee vakuutusta vain osaksi vuotta, kannattaa erikseen tarkistaa, ottaako liiton vakuutuksen vai vakuutuksen itse suoraan vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat maksunsa itse.