Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Suunhoito-opas alakouluille nyt verkossa

Suunhoito-opas alakouluille on alakoulun opettajille suunnattu suunterveyden opetusmateriaalipaketti. Oppaassa on opettajan osio sekä aineistot 1., 3. ja 5. luokille. Syksyllä 2012 ilmestynyt opas jaettiin kaikkiin alakouluihin. Julkaisu sopii myös suun terveydenhuollon käyttöön. Opas antaa eväitä suun terveydenhuollon ja koulujen yhteistyöhön. Oppaan painos on loppunut, ja opas on nyt ladattavissa pdf:nä Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta.

Kirjan opetuskokonaisuudet alkavat opetustuokiolla. Opettaja käy keskustellen läpi oppilaiden kokemuksia ja uskomuksia suunterveydestä sekä opettaa asian. Opetustuokioihin kuuluu ryhmätöitä, joissa oppilaat saavat osallistua ja testata oppimiaan taitoja.

Pelit ja tehtävät ohjaavat koululaisia huolehtimaan suunterveydestä, hoidosta ja puhtaana pitämisestä. Joka teemaa syvennetään seuraavalla vuosiluokalla. Hampaiden harjaus kerrataan joka luokalla.

Oppaan teemoja

  • hampaiden rakenne
  • hampaiden harjaus
  • suunterveys ja ravinto
  • ksylitoli
  • suun sairaudet
  • hammaseroosio
  • tupakan suuvaikutukset
  • suun alueen lävistykset
  • hammastapaturmat


Oppaan ovat laatineet biologian ja maantiedon opettaja Teija Jormanainen ja suuhygienisti Sirpa Järvinen.

Lue lisää ja lataa opas pdf:nä osoitteesta www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunhoito-opas-alakouluille.