Hammaslääkäri

Torstai 01.10.2020

Suunterveys mukana vaalikevään terveystalkoissa

yksi_elama_-vaalityo.jpg

Yksi elämä -logo ilmentää leikkivää ihmistä, joka on spontaani, onnellinen, kekseliäs, iloinen, luova, yllätyksellinen ja uskalias. Kuva: Yksi elämä / Rodeo

Suunterveys ja Hammaslääkäriliitto näkyvät vaalikeväässä yhteistyössä Yksi elämä -järjestöjen kanssa. Yksi elämä -järjestöihin kuuluvat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomen Mielenterveysseura, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.

Yksi elämä kannustaa eduskuntavaaliehdokkaita liittymään mukaan terveystalkoisiin ja sitoutumaan terveyden edistämisen tekoihin Terveysehdokas.fi-vaalikoneessa.

Terveysehdokas.fi-sivusto on terveysvaalikone, jossa äänestäjät voivat löytää terveystekoihin sitoutuneita ehdokkaita. Terveyden edistäminen on yksi tärkeistä teemoista omaa ehdokasta valitessa.
Kansanedustajaehdokkaat valitsevat vaalikoneessa, mitä terveyttä edistäviä toimia he lupautuvat edistämään. Mukana on myös suunterveyttä koskeva lupaus: Toimin sen puolesta, että muiden hoivan varassa elävät saavat avun päivittäisessä suuhygieniassa.

Tutustu terveyden edistämisen vaalikoneeseen ja selvitä, ketkä ehdokkaista ovat terveyden asialla. Terveysehdokas.fi-sivusto avataan maaliskuun kuluessa osoitteessa www.terveysehdokas.fi.

Ehkäisevillä toimilla saadaan säästöjä

Osoitteessa www.yksielama.fi/paattajille voi tutustua case-esimerkkeihin, jotka esittelevät monia eri tapoja säästää rahaa terveysinvestoinneilla.

Näissä esimerkeissä on mukana myös Case Suunterveys, jossa esitellään suun terveydenhuollossa paikkauksesta koituvia kustannuksia ja ehkäisevillä toimenpiteillä saatavia säästöjä.
Samat case-esimerkit on koottu setelinippuun, jossa ne esitellään lyhyesti infograafein. Setelinippu-esitteitä jaetaan vaalityössä kansanedustajaehdokkaille.

– Hammaslääkäriliitto on tehnyt pitkään yhteistyötä useamman Yksi elämään kuuluvan järjestön kanssa, ja on hienoa, että sitä kautta pääsemme mukaan vaikuttamaan terveysvaaleissa ja ennen kaikkea, että suunterveys näkyy muiden terveyden osa-alueiden rinnalla, toteaa liiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

– Liiton paikallisedustajien kannattaa paikallisessa vaalityössään muistuttaa ehdokkaita ja äänestäjiä Terveysehdokas.fi-vaalikoneesta. Samoin kannattaa esitellä suun terveydenhuollossa ehkäisevillä toimenpiteillä saatavia säästöjä osoitteesta www.yksielama.fi/paattajille löytyvän esimerkin avulla.

Liki 60 % äänestäjistä odottaa eduskuntavaalien ehdokkailta terveyspäätöksiä

Terveyden edistäminen on suomalaisille tärkeä vaaliteema kevään eduskuntavaaleissa. Tämä selvisi Yksi elämän teettämästä tutkimuksesta, jossa 58 % vastanneista kertoi odottavansa ehdokkaaltaan terveyttä edistäviä päätöksiä.


Aktiivisimmin äänestävästä ikäluokasta, 55–74-vuotiaista, terveyden edistämistä odotti 66 %. Kaikista vastanneista sekä naisista että miehistä 58 % vaati ehdokkaaltaan terveyttä edistäviä päätöksiä.

Selvityksen mukaan enemmän kuin joka neljäs, 28 % äänestäjistä, vaati terveysinvestointeja, vaikka ne eivät säästäisikään rahaa viiden vuoden aikana. Vastaajista 30 % odotti ehdokkaan ajavan terveyden edistämistä, kunhan se on talou-dellisesti kannattavaa.

Tutkimukseen vastasi 1010 suomalaista ja sen toteutti Yksi elämän puolesta YouGov Finland marraskuussa 2018. Tutkimuksen virhemarginaali on ±2,8 %-yksikköä suuntaansa.

Janne Kettunen
Viestintäsuunnittelija / Yksi elämä


Kuntavaaleissa 2017 Terveysehdokas.fi houkutteli ehdokkaita

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Terveysehdokas.fi-vaalikone houkutteli lähes 3 000 kuntavaaliehdokasta ympäri Suomen liittymään mukaan terveystalkoisiin ja sitoutumaan terveyden edistämisen tekoihin omissa kunnissaan.

Terveysehdokkuus kiinnosti selvästi eniten Vasemmistoliiton (20 % puolueen ehdokkaista), Vihreiden (14 %) ja Kristillisdemokraattien (14 %) ehdokkaita. Kaikkiaan 911 näistä henkilöistä valittiin päättämään kuntansa asioista.