Hammaslääkäri

Keskiviikko 27.05.2020

Täydennyskoulutusmerkki tekee osaamisen näkyväksi

Ensi vuoden alussa Apollonia ottaa käyttöön täydennyskoulutusmerkin, jonka tarkoituksena on kannustaa hammaslääkäreitä ylläpitämään osaamistaan. Merkki kertoo myös esimerkiksi potilaille, että hammaslääkäri on täydennyskouluttautunut ja hänen osaamisensa on ajan tasalla.

Suurin osa hammaslääkäreistä on ahkerasti kouluttautuvia ammattilaisia; perusopintojen oppeihin ei voikaan tuudittautua vuosikausiksi, koska tieto lisääntyy ja hoitokäytännöt uudistuvat nopeasti. Viime aikoina on puhuttu paljon lääkäreihin kohdistuvasta resertifikaatiopaineesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ammattikunnan pitää pystyä osoittamaan, että osaamista ylläpidetään laaja-alaisesti. Näin säilytetään potilaiden ja yhteiskunnan luottamus ammattikuntaan. Uusi täydennyskoulutusmerkki tarjoaakin mahdollisuuden kertoa osaamisen kehittämisestä.

Merkkiajatus syntyi osin tarpeesta löytää keino, jolla jäsenet voisivat kertoa kouluttautumisestaan ja kuulumisestaan Apolloniaan esimerkiksi verkkosivuillaan. Taustalla ovat myös muiden Pohjoismaiden onnistuneet kokemukset täydennyskoulutuksen dokumentoinnista. Tanskassa hammaslääkärit käyttävät merkkiä esimerkiksi markkinoidessaan vastaanottoaan.

– Tanskan D-merkki lanseerattiin joitakin vuosia sitten ja jäsenet ovat suhtautuneet asiaan positiivisesti. Merkkiä näkee esim. Tanskan lehdessä, kertoo koulutustoimikunnan puheenjohtaja Marika Doepel.

Toivottavasti merkki kannustaa myös niitä, joilla kouluttautuminen on jäänyt vähemmälle, ja auttaa heitä suunnittelemaan koulutustaan tästä eteenpäin.

Koulutuspäivät pisteiksi

Merkki on tarkoitettu koko ammattikunnan käyttöön ja tulee olemaan myös osa päivityksessä olevaa hammaslääkärijärjestöjen täydennyskoulutussuositusta. Täydennyskoulutusorganisaatio Apollonia ottaa huolehtiakseen merkkihakemukset ja merkkien myöntämisen. Merkki on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Täydennyskoulutusmerkin saa jokainen, joka on viimeisten kolmen vuoden aikana täyttänyt hammaslääkärijärjestöjen asettaman 8–9 päivän täydennyskoulutussuosituksen. Merkkiä haettaessa päivät on muutettu pisteiksi siten, että yksi piste vastaa yhtä tuntia ja yksi päivä on 6 tuntia.

Esimerkiksi kolme päivää Hammaslääkäripäivien luennoilla antaa 18 pistettä. Merkin saa, jos on kerännyt kolmen vuoden aikana keskimäärin 50 täydennyskoulutuspistettä/ vuosi. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan tuijottaa minuutteja, vaan nähdä metsä puilta ja antaa merkki käyttöön heille, jotka ovat huolehtineet ammattitaidon ylläpitämisestä.

– Aktivoitukaa asian ympärillä! Ammattitaidostaan huolehtivat saavat pisteet helposti kokoon, kannustaa Doepel.

Apollonian omiin kursseihin tullaan jatkossa merkitsemään pisteet valmiiksi, mikä helpottaa hakemuksen tekoa. Muiden tahojen koulutukset, kongressit ja muun osaamisen kehittämisen pisteyttää koulutustoimikunta, minkä vuosi hakemukseen liitetään esimerkiksi koulutuspäivien ohjelmat mukaan.

– Tulevaisuudessa myös muiden tahojen kongressit ja koulutukset on pisteytetty toivottavasti jo etukäteen. Koulutusten järjestäjät voivat lähettää ohjelman pisteytettäväksi ja laittaa pisteet näkyville mainokseensa, suunnittelee Doepel.

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Apollonian verkkosivuilta vuoden 2018 alussa. Ensimmäiset merkit voidaan myöntää jo Koulutustoimikunnan tammikuun kokouksessa. Hakemuksia kannattaakin lähettää heti tammikuun alussa.

Merkki näkyville

Merkin lähtökohtana on ollut myös ajatus, että ammattikunnan osaaminen ja ammattiin kuuluva osaamisen kehittäminen kannattaa tehdä näkyväksi.

– Potilaiden kyky arvioida hammaslääkärin osaamista on rajallinen, eikä hammaslääkärin ammattitaitoa yleensä kyseenalaisteta. Tämä saattaa muuttua, ja jatkossa potilaat ehkä tulevat vaatimaan ”vastinetta rahoilleen”. Täydennyskoulutusmerkki on hyvä keino kertoa ajantasaisesta osaamisesta, Doepel pohtii.

Täydennyskoulutusmerkki on arvokas vasta käytettynä ja esille tuotuna.

– Toivottavasti vastaanotoilla tavoitellaan sitä, että jokainen kollega työpaikalla on huolehtinut täydennyskouluttautumisestaan. Merkki voisi kertoa vastaanoton etusivulla, että ”me kaikki ylläpidämme osaamistamme”, suunnittelee Doepel.

Tee osaamisesi näkyväksi!

  • Täydennyskoulutusmerkkiä haetaan Apolloniasta.
  • Koulutusvaatimus (50 pistettä/v) perustuu Täydennyskoulutussuositukseen.
  • Merkkiä varten kootaan kolmen viimeisen vuoden kouluttautuminen.
  • Merkki myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
  • Laita merkki näkyville esimerkiksi verkkosivuille!