Hammaslääkäri

Maanantai 27.09.2021

Terveydenhuollon tietotekniikan osaamisen tarve kasvaa – suorita erityispätevyys

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys edistää hammaslääkärien ja lääkärien kiinnostusta ja sitoutumista terveydenhuollon tietoteknologian kehitykseen. Erityispätevyys tarjoaa jäsennellyn, nykyaikaisen tavan kehittää osaamista terveydenhuollon tietotekniikassa ja tiedonhallinnassa sekä motivoivan urakehitysmahdollisuuden.

– Terveydenhuollon digitaalinen kehitys tulee vain kiihtymään, koska tekniikka kehittyy ja potilaat haluavat yhä monipuolisempia ja vaivattomampia palveluja, ennakoi Anne Komulainen, jolle erityispätevyys myönnettiin ensimmäisten joukossa vuonna 2016.

Komulainen kertoo itse olleensa aina kiinnostunut tietotekniikasta, mikä on johtanut mukaan monenlaisiin tietotekniikkahankkeisiin nykyisessä tehtävässä YTHS:n johtajahammaslääkärinä.

– Havaitsin, ettei juuri mitään toiminnan kehittämistä ja uudistusta pysty toteuttamaan ilman tietotekniikkaa – oli siis parasta ottaa härkää sarvista ja opiskella asioita.

Komulainen muistuttaa, että suun terveydenhuollon laitteet hyödyntävät yhä enemmän tietoteknisiä ratkaisuja, potilastietojärjestelmätkin ovat yhä monipuolisempia sisältäessään entistä enemmän myös toiminnanohjauksellisia elementtejä.

Komulainen kannustaa suorittamaan erityispätevyyden myös siksi, että se avaa omaa näkemystä muiden alojen tietotekniikan hyödyntämiselle, jolloin voi poimia ideoita suun terveydenhuollon käyttöön.

– Erityispätevyyttä suorittaessa tulee tutustuttua monipuolisesti näihin erilaisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi tekoälyllä voitaisiin rationalisoida monia suun terveydenhuollon triviaaleja, paljon aikaa ja resursseja vieviä prosesseja, kuten laskujen käsittelyä.

Pelkkään kopiointiin ei kuitenkaan pidä tyytyä.

– On parempi olla terveydenhuollon ammattilaisena mukana seuraamassa kehitystä ja kehittämässä uusia palvelumuotoja, kuten virtuaalipalveluja, kuin jäädä odottelemaan, mitä muut keksivät meille tuottaa. Hammaslääkärien mielipiteitä tarvitaan fiksujen palvelujen kehittämiseksi niin hammaslääketieteellisestä kuin tietoteknisestä näkökulmasta, Komulainen painottaa.

Suun terveydenhuollon esimiesten ja johtajien työhön Komulainen näkee erityispätevyyden suorittamisen tuovan erityistä tukea ja lisäarvoa.

– He joutuvat varsin kylmiltään mukaan erilaisiin tietoteknisiin ratkaisuihin. Pelissä on paljon, kun joutuu viemään hankkeita kentälle ja murrettavana voi olla kovakin muutosvastarinta. Kun saa itse enemmän ymmärrystä, pystyy paremmin motivoimaan muitakin.

Komulaisen oma toiminta kuvaa hyvin erityispätevyyden sisältöä. Hän on ollut mukana mm. potilastieto- ja raportointijärjestelmähankkeissa, kilpailuttamassa suun terveydenhuollon toimintoihin liittyviä järjestelmiä kuten digitaalinen kuvantaminen, takaisinsoittopalvelu, hoitoaikojen muistutusjärjestelmä, ideoimassa terveydenedistämisen verkkosivustoja ja -palveluja, kehittämässä eHealth-ratkaisuja kuten sähköinen terveyskysely, digitaaliset hoitopolut, asiakaspalautejärjestelmät eri kanaville, asiointitili ja turvallisen viestinnän ratkaisut sekä videokonsultaatio ja -vastaanottopalvelut.

– Olen ollut halukas kokeilemaan myös etäneuvontaa suun terveydenhuollossa, ja ensimmäiset pilotit käynnistyvätkin vuodenvaihteessa YTHS:ssä, hän kertoo.

– Tietotekniikkaan perehtyminen on erilaista haastetta tarjoavaa, joten se on kiehtovaa, Komulainen summaa.

Vielä ehtii hakea vanhoilla meriiteillä

Jos sinulla on kokemusta terveydenhuollon tietotekniikasta, erityispätevyyttä kannattaa hakea nyt, sillä siirtymäaika erityispätevyyden hakemiseksi aiemmin hankitulla osaamisella päättyy 15.10.2018.


Siirtymäajan jälkeen hakijan tulee ilmoittautua pätevöitymisohjelmaan ja laatia pätevöitymissuunnitelma. Erityispätevyys koostuu käytännön palvelusta sekä teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta.

Lisätietoa erityispätevyyksistä löytyy Hammaslääkäriliiton kotisivuilta.

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyydestä voi tiedustella myös Anne Komulaiselta: anne.komulainen@yths.fi.