Hammaslääkäri

Lauantai 18.09.2021

Tulevaisuuden hammaslääkäri­koulutusta pohditaan

Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo on nimetty valtakunnalliseen tulevaisuuden koulutustarpeita ennakoivaan asiantuntijaryhmään, Osaamisen ennakointifoorumiin.

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua. Foorumi muodostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista.

Savanheimo on nimetty Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi­ala -ennakointiryhmään kaudelle 2021–2024. Hammaslääkäriliitolle foorumi on tärkeä hammaslääkärien koulutusmääriin vaikutettaessa.

– Koulutusmäärien aikaisempi lisäys näkyy jo valmistuvien hammaslääkärien määrässä. Hammaslääkäriliiton tekemää ennustetta vasten tarkasteltuna aloituspaikkoja tulisikin jatkossa hieman vähentää niin, että opetus kuitenkin säilyisi kaikissa nykyisissä perusopetusta järjestävissä yksiköissä. Tarkastelussa kannattaa huomioida myös se, että Suomeen tulee ulkomailla koulutuksensa saaneita hammaslääkäreitä, Savanheimo sanoo.