Hammaslääkäri

Maanantai 23.09.2019

Tuo suu- ja sydänsairauksien yhteydet esiin yleisöluennolla

suu_ja_sydan.jpg

John Liljestrand
– Suu&sydän-luennon pitäminen ei vaadi suurta ponnistusta, koska pohjana voi käyttää valmista esitystä ja aihe on varmasti tutumpi hammaslääkärille kuin yleisölle, sanoo John Liljestrand. (Kuva: Juha Korhonen)

Kaikki hammaslääkärit tietävät, että suun sairauksista varsinkin parodontiitti lisää sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Tiedämme, että suussa piileskelevät krooniset tulehdukset kannattaa hoitaa ajoissa, koska ne voivat olla osana useiden kansantautien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien taustalla. Miten tämä tieto saavuttaisi suuren yleisön? Erityisen tärkeää suun ja hampaiden säännöllinen ja huolellinen omahoito on sydänsairaille. Miten heidät tavoitetaan?

Yksi tapa on pitää Suu&sydän-yleisöluento paikallisen sydänyhdistyksen tai sydänpiirin järjestämässä tilaisuudessa. Luennot toteutetaan Hammaslääkäriliiton ja Sydänliiton paikallistason yhteistyönä.

Helsingin yliopistolla työskentelevä hammaslääkäri John Liljestrand piti asiaa tärkeänä ja ilmoittautui luennoitsijaksi. Hän tekee väitöskirjaa suun tulehduksellisten sairauksien yhteyksistä sepelvaltimotautiin, joten aihe on lähellä sydäntä.

– Tiedon jakaminen on yksi tutkimuksen kulmakivistä. On tärkeää, että sanoma tiivistetään ja yksinkertaistetaan myös suurelle yleisölle. Hammaslääkärin vastaanotolla pääsen vaikuttamaan yksilötasolla, ja tutkimus edustaa minulle toista ääripäätä, joten koin, että yleisöluennon pitäminen olisi oiva välimuoto neuvontatyössä.

Käytä pohjana valmista Suu&sydän-PowerPointia

John Liljestrandin mielestä on hienoa, että liitot tekevät yhteistyötä tärkeän asian puolesta.

– Suu&sydän-yhteistyötä on useampaan otteeseen mainostettu Hammaslääkärilehdessä, ja hain lisätietoa Hammaslääkäriliiton ja Sydänliiton kotisivuilta. Lähestyin sähköpostitse sekä Hammaslääkäriliittoa että Etelä-Suomen Sydänpiiriä. Oikeiden yhteyshenkilöiden löydyttyä on yhteydenpito ollut sujuvaa ja mutkatonta.

– Luennon pitäminen ei vaadi suurta ponnistusta, koska pohjana voi käyttää valmista esitystä ja aihe on varmasti tutumpi hammaslääkärille kuin yleisölle. Luennon pitäminen on myös hyvä mahdollisuus harjoitella esiintymistaitoja ja päivittää omia tietoja, Liljestrand kannustaa.

Etelä-Suomen Sydänpiirissä terveyden edistäjänä toimiva Päivi Ronkainen kuuli ensi kertaa Sydänliiton ja Hammaslääkäriliiton yhteistyöstä muutama vuosi sitten.

– Yhdistyksemme ei ole kuitenkaan käyttänyt tilaisuutta hyväksi. Vaikeus on varmaan ollut ottaa yhteyttä aikaisemmin tuntemattomiin hammaslääkäreihin, yleensä teemme yhteistyötä kardiologien kanssa. Nyt saimme aikaiseksi järjestää Suu&sydän-luennon, ja järjestämme vielä kaksi samansisältöistä luentoa syksyllä yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa.

Ronkainen kannustaa kansantajuiseen neuvontaan ja luennointiin sekä rohkeuteen.
– Neuvoni on, että hammaslääkärien ja sydänaktiivien kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä puolin ja toisin. Sitä rohkeutta meillä ei ollut aikaisemmin. Kiitos Johnin aktiivisuuden saamme aikaan monta luentoa.

Yleisö kaipaa tietoa ja neuvoja

Etelä-Suomen Sydänpiirin ensimmäinen Suu&sydän-luento järjestettiin Sydänviikolla 27.4.

– Etelä-Suomen Sydänpiiri ry järjesti yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa verenpaineen mittausta ja pulssin tunnustelua, ja ilmapiirissä oli messutunnelmaa, kehuu Liljestrand.

Arviolta paikalla oli lähes sata kuulijaa, joista valtaosa oli iäkkäitä.

– Väen paljous yllätti positiivisesti. Yleisöä selvästi kiinnosti kuulla suunterveyden ja yleisterveyden yhteyksistä sekä neuvoja hyvän suunterveyden ylläpitoon.

– Luento aloitettiin interaktiivisena, ja kysymyksiä oli niin runsaasti, että niitä jouduttiin vähän rajaamaan. Luento-osuus kesti noin 1 h 15 min, ja keskustelulle jäi viimeiset 15 min. Kysymyksiä heräsi muun muassa karieksen ja parodontiitin riskitekijöistä ja hallinnasta. Lisäksi omahoito ja siihen liittyvät vinkit herättivät paljon keskustelua. Muita kiinnostavia aiheita olivat lääkitys, eroosio, suusyöpä, fluori ja erinäiset limakalvomuutokset, Liljestrand listaa.

– Yleisön aktiivisuus ja vilpitön mielenkiinto ilahdutti minua. Yleisöluento näytti olevan monelle luonnollinen kanava täydentää omia käsityksiään ja oikaista myyttejä. Ehkäpä tietty osa väestöstä kokee luotettavan tiedon hakemisen selkokielellä internetistä liian työlääksi.

Liljestrand koki, että monet kysymyksistä koskivat perusasioita, joista hammaslääkärin tulisi puhua potilailleen myös vastaanottotilanteissa.

– Olisi suotavaa, että myös vastaanottotyössä olisi tarpeeksi aikaa kysymyksille ja keskustelulle kaiken kiireen keskellä. Luennon pitäminen oli mukava kokemus, ja osallistun mielelläni myös tuleviin teemapäiviin, Liljestrand summaa.

Motivaatio suun hoitamiseen kasvaa

John Liljestrandin näkemyksen mukaan väestö on melko hyvin tiedostanut, että suunterveys vaikuttaa yleisterveyteen.

– Tiedon taso on kuitenkin usein anekdoottista ja pohjautuu kahvipöytäkeskusteluihin tai iltapäivälehtien lööppeihin. Yksityiskohtien sisäistäminen ei toisaalta liene väestötasolla merkityksellistä, koska hyvän suunterveyden ylläpitäminen on jo itseisarvoisesti tärkeää, hän arvioi.

– Monet ovat motivoituneempia hoitamaan suutaan ja käymään hammaslääkärin tarkastuksissa kuultuaan, että tulehdukselliset suusairaudet ovat hyvin yleisiä, usein oireettomia ja voivat vaikuttaa esimerkiksi sydänterveyteen. Tämä on minusta jo hyvä saavutus.

Esimerkiksi valtamediassa suusairauksien ja sydänsairauksien yhteydet ovat säännöllisesti toistuva kestosuosikki.

– Silti, vaikka mitään merkittäviä harppauksia ei ole lähivuosina saavutettu alan tutkimuksessa. Osaselitys tähän lienee vallitsevassa terveysbuumissa, Liljestrand kiittelee.

Suu&sydän-kampanja käynnistyy syksyllä

  • Hammaslääkäriliitto ja Sydänliitto järjestävät syksyllä 2017 Suu&sydän-kampanjan, jonka tarkoituksena on viestiä suunterveyden ja yleisterveyden yhteyksistä väestölle mahdollisimman laajasti. 
  • Paikalliset sydänyhdistykset järjestävät kaikille avoimia Suu&sydän-luentotilaisuuksia, joihin he kutsuvat paikallisia hammaslääkäreitä luennoijiksi.
  • Lataa valmis Suu&sydän-luentopaketti (PowerPoint) Hammaslääkäriliiton jäsensivustolta.
  • Kaavailtu kampanja-ajankohta on loka-marraskuu (2 kk).
  • Ota rohkeasti yhteyttä alueesi sydänyhdistykseen tai sydänpiiriin
  • Sydänliittoon kuuluu noin 75 tuhatta henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä ja 226 sydänyhdistystä.
  • Tutustu sydänyhdistysten aluejakoon: www.sydanliitto.fi/jarjestot, www.sydanliitto.fi/sydanyhdistykset
  • Lisätietoja Hammaslääkäriliiton verkkosivulta.