Hammaslääkäri

Tiistai 07.07.2020

Tuula Salon ryhmälle miljoona-apuraha syöpähoitojen testauksen kehittämiseen

Professori Tuula Salon johtama tutkimusryhmä sai vuodenvaihteessa Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 927 000 euron suuruisen apurahan. Apuraha myönnettiin kolmivuotiseen projektiin, jossa on tarkoituksena kehittää entistä luotettavampia ja nopeampia tapoja testata laboratorio-olosuhteissa, miten yksittäisen potilaan suun tai suunielun levyepiteelikarsinooma reagoi erilaisiin hoitoihin. Projektissa selvitetään, miten Salon tutkimusryhmän Oulun yliopistossa kehittämä, ihmisen myoomakudoksesta valmistettu Myogel-kasvatusalusta sekä imusolmuke-etäpesäkekudoksesta valmistettu Lymphogel-alusta toimivat potilaskohtaisessa hoitojen toimivuuden testauksessa. Tarkoitus on testata niin syöpälääkkeiden kuin kemosädehoitojenkin toimivuutta.

– Olemme jo todenneet, että kun kasvatamme potilaan syöpäsoluja Myogelissä, saamme tiettyjen lääkeaineiden toimivuudesta kyseisen potilaan syövässä huomattavasti todenmukaisemman kuvan kuin silloin, jos kasvattaisimme syöpäsoluja muovin päällä tai hiiren kudoksesta valmistetussa matrigeelissä, Salo
kertoo.

Myogelissä kasvatetussa syövässä hoidon toimivuus tai toimimattomuus yksittäisellä potilaalla voidaan saada selville jopa alle viikossa.

Tämän lisäksi tutkimuksessa on tarkoitus kehittää edelleen niin sanottua immunomodulaattorichippiä. Kyseessä on Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty laite, jolla voidaan testata, miten potilaan Myogelissä kasvatetut syöpäsolut reagoivat joutuessaan tekemisiin esimerkiksi immunomodulatorisilla lääkkeillä käsiteltyjen immuunisolujen ja seerumin kanssa.

Nyt saatu apuraha on Salon mukaan tutkimuksen jatkamisen elinehto.

–  Suomalaiset yliopistot eivät enää juuri rahoita tutkimusprojekteja, ja apuraha menee suurimmaksi osaksi tutkijoiden palkkoihin. Lisäksi on muitakin kulueriä: esimerkiksi reagenssiaineisiin kuluu 30 000–40 000 euroa vuodessa.