Hammaslääkäri

Tiistai 07.07.2020

Uudesta Lääkärisopimuksesta neuvotellaan

Neuvottelut kuntapuolen uudesta Lääkärisopimuksesta ovat parhaillaan käynnissä. Sovittavana on useita hammaslääkäreille keskeisiä asioita, esimerkiksi työaikaan ja palkkaukseen liittyvät uudistukset. Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen ja järjestöpäällikkö Ira Peurakoski kertovat neuvottelukierroksen etenemisestä.

1. Lääkärisopimuksen voimassaolo päättyy maaliskuun lopussa 2020. Neuvottelut Lääkärikartellin ja KT Kuntatyönantajan välillä ovat olleet käynnissä jo jonkin aikaa. Miten neuvottelujärjestelmä toimii käytännössä?
MP: Lääkärisopimuksesta neuvottelee Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton muodostama neuvottelujärjestö Lääkärikartelli. Lääkärikartellin jokaisella jäsenliitolla on omat neuvottelijansa, jotka muodostavat Lääkärikartellin neuvotteluryhmän KT Kuntatyönantajien kanssa käytäviä neuvotteluja
varten.

Tällä kierroksella sopimusneuvotteluja käydään varsinaisen pääryhmän lisäksi myös erillisessä työaikatyöryhmässä. Ensi vuoden alusta voimaan tuleva uusi työaikalaki aiheuttaa muutoksia Lääkärisopimuksen työaika- ja päivystysmääräyksiin. Työaikatyöryhmä valmistelee näitä muutoksia. Työaikamääräyksien osalta Lääkärikartellin tavoitteena on kokonaisuudistus, jonka yhteydessä sovittaisiin myös työajan sijoittamiseen liittyvät kysymykset. Neuvotteluja käydään myös KT:n ja Hammaslääkäriliiton välillä hammaslääkärien erityiskysymyksistä.

KVTES:n neuvotteluissa kunnalliset pääsopijajärjestöt sopivat koko kuntasektorin palkankorotustasosta ja KVTES:n määräysten muutoksista. Lääkärisopimuksen korotustaso määräytyy kuntasektorin yleisen korotustason mukaan, mutta Lääkärisopimuksen neuvottelupöydässä sovitaan siitä, miten palkankorotusvarat kohdennetaan Lääkärisopimuksen sisällä.
Sopimuskauden loppua kohden neuvottelut tiivistyvät, ja ratkaisun syntyminen jää todennäköisesti aivan sopimuskauden loppuun.

2. Minkä tyyppisiä asioita on neuvottelupöydässä?
MP: Tällä neuvottelukierroksella korostuvat uuden työaikalain vaikutukset Lääkärisopimuksen työaika- ja päivystysmääräyksiin. Palkkausrakenne ja toimenpidepalkkiot ovat tärkeitä neuvottelupöydässä esillä olevia asioita. Myös työolot ja työhyvinvointi nousevat neuvotteluihin keskeisinä ajankohtaisina
asioina.

3. Osa mm. teollisuuden sopimuksista päättyy jo syksyllä. Tästä syystä julkisuudessa on ollut esillä myös kilpailukykysopimuksen tuoma pidennys vuosityöaikaan. Onko ns. kiky-tunneista keskusteltu Lääkärisopimuksen neuvottelupöydässä?
MP: Teollisuuden tes-neuvottelut ovat käynnistyneet syyskuun alussa ja niissä on noussut esiin kiky-tuntien poistaminen sopimuksista tai niiden kompensointi palkassa. Neuvotteluosapuolten näkemykset ovat hyvin kaukana toisistaan. Julkinen sektori seuraa näitä neuvotteluja, ja mahdolliset palkkakompensaatiot teollisuuden sopimuksissa aiheuttavat samoja vaatimuksia myös kuntasektorin neuvottelupöytään.

4. Miten käynnissä oleva neuvottelukierros näkyy Hammaslääkäriliiton järjestötoiminnassa?
IP: Neuvottelukierrokseen valmistautuminen näkyy järjestötoiminnassa järjestövalmiuden ylläpitoon kuuluvilla toimilla. Neuvotteluissa edetään aina neuvotellen ja sopien, mutta tarvittaessa ammattijärjestöllä tulee olla valmius vauhdittaa neuvotteluja laillisilla työtaistelutoimilla. Lääkärikartellin järjestöt (Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto) ovat valmistelleet uuden yhteisen työtaisteluorganisaation. Uuden organisaation myötä järjestövalmiuden ylläpito ei kuulu enää liiton paikallisosastojen tehtäviin.

5. Miksi on tärkeää, että kaikkien jäsenten työpaikka- ja yhteystiedot ovat ajan tasalla Hammaslääkäriliiton jäsenrekisterissä?
IP: Liiton jäsenet työskentelevät erilaisissa työpaikoissa esimerkiksi terveyskeskuksissa, yksityissektorilla ammatinharjoittajina tai työsuhteessa, sairaaloissa ja yliopisto-opettajina. Eri jäsenryhmien edunvalvonta ja tutkimustoiminta edellyttävät ajantasaisia työpaikkatietoja ja yhteystietoja. Liiton tekemiä tilastoja hyödynnetään päätöksenteossa, ja vastaamme monenlaisiin alaa koskeviin kyselyihin. Myös järjestövalmiuden kannalta on erittäin tärkeää, että liiton viestintä tavoittaa jäsenet nopeasti.

Tarkista ja päivitä työpaikka- ja yhteystietosi jäsenrekisteriin!

Voit tarkistaa ja päivittää jäsenrekisterissä olevat tietosi helposti liiton verkkosivuilla www.hammaslaakariliitto.fi. Kirjaudu Jäsensivustolle ja klikkaa ”Omat tiedot” etusivun oikeassa yläkulmassa. Jäsensivustolle kirjaudut liittoon antamallasi sähköpostiosoitteella.