Hammaslääkäri

Torstai 08.12.2022

Uudistuksia Hammaslääkäriliiton kautta otettavaan potilasvakuutukseen

Hammaslääkäriliiton jäsenten potilasvakuutukseen tulee muutoksia vuodelle 2019. Hammaslääkäriliiton ja OP Vakuutuksen välisessä sopimuksessa tarkentuvat mm. vastuukysymykset. Vakuutusyhtiö ottaa vastuun yksittäisen vakuutuksen maksamattomien maksujen perinnästä ja irtisanomisesta. Hammaslääkäriliitto ei enää myöskään rekisteröi yksittäisiä vahinkoja.

Vakuutus on suunniteltu hallinnollisesti yksinkertaiseksi ryhmäetuvakuutukseksi, jossa Hammaslääkäriliitto kerää vakuutusmaksut. Vakuutuksessa on vain yksi maksuluokka, eikä erityyppistä työtä tekeviä hammaslääkäreitä erotella. Vakuutus kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat.

Ryhmäetuvakuutuksen vakuutuskausi on aina kalenterivuosi, ja lasku maksetaan yhdessä erässä. Enää ei siis ole mahdollista maksaa ryhmäetuvakuutusta kahdessa erässä tai ottaa sitä puoleksi vuodeksi.

Liiton kautta edullisemmin

Ryhmäetuvakuutus on merkittävästi edullisempi kuin vakuutusyhtiöistä suoraan otettavat yksilölliset vakuutukset. Vuoden 2019 maksu on 653 euroa ja sen eräpäivä on 15.1.2019.

Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2019 edellyttää, että mahdolliset erääntyneet liiton jäsenmaksut on maksettu.

Jos hammaslääkäri tarvitsee vakuutusta vain osaksi vuotta, kannattaa erikseen tarkistaa, ottaako liiton vakuutuksen vai vakuutuksen itse suoraan vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat maksunsa itse.

Leikkaavan hammaslääkärin vakuutuksen hinta on Hammaslääkäriliiton tietojen mukaan suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna lähes neljä kertaa kalliimpi ja ei-leikkaavan hammaslääkärin vakuutuksen hinta noin kaksi kertaa kalliimpi, joten vakuutus on merkittävästi edullisempi liiton kautta otettuna.

Liiton toimisto lähettää joulukuun aikana maksulomakkeen kaikille niille, jotka ovat kuuluneet ryhmäetuvakuutukseen vuonna 2018. Jos et ole saanut maksulomaketta, ota heti yhteys liiton toimistoon.

Suostumus henkilötietojen luovutukseen tarvitaan

Hammaslääkäriliitto tarvitsee jäsenen suostumuksen henkilötietojen luovutukseen OP Vakuutukseen.

Suostumuksen voi antaa kirjautumalla liiton verkkosivujen www.hammaslaakariliitto.fi jäsensivustolla kohdassa "Omat tiedot". Jäsensivustolle kirjaudut liittoon antamallasi sähköpostiosoitteella.