Hammaslääkäri

Maanantai 13.07.2020

Uusia tuulia luottamusmiestoiminnassa

Syksyllä alkoi luottamusmiesten uusi kolmivuotiskausi työpaikoilla jäsenten tukena. Hammaslääkäreitä toimii luottamusmiehinä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa eri puolilla maata tällä hetkellä yhteensä 92.

Luottamusmiehet valvovat työpaikoilla esimerkiksi Lääkärisopimuksen noudattamista, soveltavat sopimusta paikallisesti sekä auttavat ja neuvovat edustamiaan työntekijöitä.

Kaikkien lääkäriryhmien luottamusmiehet toimivat kunnissa ja kuntayhtymissä Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton muodostaman Lääkärikartellin sekä akavalaisten Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn sateenvarjon alla.

Luottamusmiehillä on tärkeä rooli lääkäriryhmien julkisen sektorin edunvalvonnassa. Erityinen merkitys luottamusmiesten toiminnalla on juuri nyt, kun koko terveydenhuolto on muutoksessa ja rakenteiden uudistaminen alueilla jatkuu.

Julkisella sektorilla työskentelevät hammaslääkärit löytävät oman työpaikkansa luottamusmiehen yhteystiedot Hammaslääkäriliiton sivuilta www.hammaslaakariliitto.fi (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

LUMO kehittää luottamusmiesten osaamista

Luottamusmiesten on tärkeää päivittää osaamistaan muuttuvissa edunvalvonnan haasteissa. Siksi Lääkärikartellin liitot ovat uudistaneet luottamusmiesten koulutusrakenteen ja osin myös koulutuspaketin sisällön sekä päivittäneet koulutusmateriaalit.

– Keräsimme yhteen paikkaan kaikki tarvittavat tiedot, joita luottamusmiehet työssään tarvitsevat. Pilkoimme osaamisalueet osiin ja rakensimme niistä viisi koulutusmoduulia, jotka pitävät sisällään neljäkymmentä infopakettia. Näin syntyi täysin uusi luottamusmiesten osaamisen ja koulutuksen moduulimainen kokonaisuus LUMO, kertoo varatoiminnanjohtaja Anja Eerola Hammaslääkäri-
liitosta.

Luottamusmiehet voivat perehtyä verkossa oleviin koulutusmateriaaleihin ja suorittaa verkkokoulutustehtäviä itselleen sopivana ajankohtana. LUMO-koulutusmateriaalit ovat kaikkien lääkärijärjestöjen luottamusmiesten käytössä kauden loppuun asti.

– Tarjoamme koulutusta useista teemoista, kuten sopimuksenteko- ja neuvottelutaidoista, työlainsäädännöstä, palkkausasioista ja Lääkärisopimuksesta, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista sekä luottamusmiehen vaikuttaja- ja viestintäroolista, tiivistää Eerola.

Samoja teemoja käsitellään myös luottamusmiesten koulutuksissa, joita Lääkärikartelli järjestää vuosittain kymmeniä eri puolilla maata.

– Jokainen koulutuspäivä sisältää elementtejä useista moduuleista ja ajankohtaisista edunvalvonnan aiheista.

Luottamusmiehet jäsenten tukena

Hyvä luottamusmies tuntee oman roolinsa. Hän välittää tietoa työpaikalle ja toimii samalla kollegojen äänenä liiton suuntaan. Tärkeää on kyky toimia rakentavalla otteella myös työnantajan yhteistyökumppanina.

– Kokemuksen myötä oppii toimimaan etunojassa ja hoitamaan tehtävää muutoksia ennakoiden. Hyvä luottamusmies kykenee toimimaan myös työyhteisön kehittäjänä ja ongelmien ratkaisijana, korostaa Eerola. 

Lääkärikartelli ja JUKO

Lääkärikartelli on Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton neuvottelujärjestö, joka neuvottelee kunnallisen Lääkärisopimuksen. Lääkärisopimusta noudatetaan terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.
Lääkärikartelli kuuluu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön JUKOon.

JUKO on pääsopijajärjestö, joka neuvottelee useiden akavalaisten alojen julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimuksista.