Hammaslääkäri

Tiistai 02.03.2021

Uutta näkemystä terveydenhuoltojärjestelmään

Hammaslääkärilehti kysyi hammaslääkäri- ja lääkäriluottamusmiehiltä, mitä tehtävä on antanut ja mikä on yllättänyt.

– Olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta terveydenhuollon tulevaisuuden näkymiä ja paljon puhuttaneen sote-uudistuksen vaiheita. Luottamusmiehenä olen myös saanut uudenlaista näkemystä terveydenhoitojärjestelmän toiminnasta ja työelämän lainalaisuuksista, kertoo Miika Hyvönen

Erikoistuva hammaslääkäri on toiminut luottamusmiehenä Kuopion terveyskeskuksessa.

Mikä sai sinut ryhtymään luottamusmieheksi?

– Alun perin ajatus ehdolle asettumisesta tuli kollegoilta. Kun halukkaita tehtävään oli vähän, näin tärkeänä että luottamusmies on ammattikunnastamme. Ja koska yhteisen hyvän eteen toimiminen oli kiinnostanut jo opiskeluaikoina, mahdollisuus edunvalvontatyöhön myös valmistumisen jälkeen kiinnosti. Näin tehtävässä myös mahdollisuuden päästä näkemään työelämää laajemmasta näkökulmasta, oppimaan uutta sekä tutustumaan uusiin ihmisiin.

Mitä luottamusmiehenä toimiminen on antanut?

– Olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta terveydenhuollon sekä ammattikunnan tulevaisuuden näkymiä ja paljon puhuttaneen Sote-uudistuksen vaiheita. Olen saanut uudenlaista näkemystä terveydenhoitojärjestelmän toiminnasta ja työelämän lainalaisuuksista. Koulutukset ovat antaneet ”kättä pidempää” esimerkiksi neuvottelutilanteisiin. Samalla olen tutustunut ympäri Suomen mukaviin kollegoihin ja liittojen asiantuntijoihin.

Mikä on yllättänyt eniten?

– Sote-uudistus on leimannut koko luottamusmieskautta. Hämmästyttävää on ollut muun muassa se, kuinka vaikeaa päättäjiä on saada ymmärtämään suun merkitys osana ihmisen terveyttä. Yllättävää on myös, kuinka eri tavoin asioihin voidaan suhtautua, vaikka ongelmat joiden kanssa painitaan ovat pitkälti samat joka puolella. Lisäksi olen tajunnut kuinka paljon osin näkymätöntäkin taustatyötä tehdään ammattikunnan etujen valvomiseksi.

Mikä on ollut mieleenpainuvinta?

– Luottamusmiehille suunnatut Lääkärikartellin koulutukset ovat antaneet paljon ja jääneet mieleen. Samoin se, kun koulutuksissa opittua on päässyt soveltamaan myös käytännössä.

 

Työelämän näköalapaikalla

Terveyskeskushammaslääkäri Marjo Juntunen toimii luottamusmiehenä Oulun terveyskeskuksessa.

Mikä sai sinut ryhtymään luottamusmieheksi?

- Lääkärikollega Erkki Huttunen tuli onnittelemaan saatuani viran Haukiputaan terveyskeskuksessa, Erkki oli varaluottamusmies ja sai ”ylipuhuttua” minut tilalleen. Työpaikalla haluttiin lääkäriluottamusmiehen rinnalle hammaslääkärin hoitamaan hammaslääkärien luottamusmiesasioita. Virkani ja luottamusmiestoimeni ei ollut aprillipila, vaikka alkoivatkin 1.4.2001. Ensimmäinen oikea luottamusmiesvaali käytiin 2012, kun kuntaliitoksen myötä siirryttiin Oulun kaupungin työntekijöiksi ja tulin valituksi Oulun luottamusmieheksi.

Mitä luottamusmiehenä toimiminen on antanut?

Tehtävä on antanut näköalapaikkoja. Luottamusmiehenä olen päässyt mukaan antamaan mielipiteeni esimerkiksi työolojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Mikä on yllättänyt eniten?

Yllättävintä on ollut ehkä se, kuinka vähän kollegat tietävät virkaehtosopimuksesta.

Mikä on ollut mieleenpainuvinta?

Mieleenpainuvinta on ollut Haukiputaan aikana eräs palkkaneuvottelutilaisuus. Kyseessä oli järjestelyvaraerän jako. Olin valmistellut esitykseni jaettavan summan mukaisesti, ja palkankorotusta olisi tullut alle 50 euroa peruspalkkaan jokaiselle hammaslääkärille, joita oli tuolloin viisi. Työnantajapuolen edustaja totesi, että hän on tutkinut palkkatilastoja ja todennut hammaslääkärimme olevan palkkakuopassa. Työnantaja ehdotti sadan euron palkankorotusta ja se hyväksyttiin! 


Pesti avasi uusia näkökulmia työhön

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Anu Muraja-Murro on toiminut luottamusmiehenä 2008 alkaen ja pääluottamusmiehenä vuodesta 2011 eteenpäin KYS:ssä.

Mikä sai sinut ryhtymään luottamusmieheksi?

– Kun esimieheni aikoinaan kysyi halukkuuttani ryhtyä luottamusmieheksi, koin tehtävän mielenkiintoiseksi ja suostuin. Edunvalvonta oli lähellä sydäntäni jo silloin. Melko pian olinkin pääluottamusmiehen sijainen, ja nyt olen toiminut pääluottamusmiehenä jo 10 vuotta.

Mitä luottamusmiehenä toimiminen on antanut?

– Pesti on avannut uusia näkökulmia lääkärin työhön ja kaikkeen mitä siihen taustalla liittyy. Koen, että olen luottamusmiestyön kautta saanut työelämään laajemman näkemyksen. Lääkäriliitto on järjestänyt vuosien varrella runsaasti hyviä koulutuksia.

Mikä on yllättänyt eniten?

– Toimen monipuolisuus ja taustalla tehtävän työn määrä. Asioiden taustat tulee aina selvittää, ja kaikissa asioissa on vähintään kaksi puolta, joista on oltava perillä. Edunvalvonnan lisäksi työ pitää sisällään muun muassa vaikutusmahdollisuuden työolojen parantamiseen ja asioiden kehittämiseen. Haastavin osio on tukihenkilönä toimiminen, joko vain kuuntelevana kollegana tai osana haastavien ristiriitatilanteiden ratkaisemista.

Mikä on ollut mieleenpainuvinta?

– Hyvien sopimusneuvotteluiden loppuun saattaminen. Kaikkien lääkäreiden palkkarakenteen parantaminen, mutta myös yksittäisen kollegan palkan tarkistus antavat merkitystä työlle ja intoa jatkoon.

Luottamusmiesvaalit keväällä 2019

  • Uudet luottamusmiehet valitaan kuntiin ja kuntayhtymiin 30.4.2019 mennessä.
  • Uusien luottamusmiesten toimikausi: 1.8.2019–31.7.2022.
  • Omalla työpaikalla voit vaikuttaa lähtemällä ehdokkaaksi ja äänestämällä.