Hammaslääkäri

Keskiviikko 18.05.2022

Vaalikokous antoi suuntaviivat vuoteen 2020

annamarinihtila_hmlp2019.jpg

HLT, EHL Annamari Nihtilä palasi koulutustoimikuntaan pienen tauon jälkeen ja tarttui vuoden alussa puheenjohtajan pestiin. (Kuva: Ismo Henttonen)

Apollonian vaalikokous järjestettiin perinteisesti Hammaslääkäripäivien yhteydessä 8.11.2019. Kokous nimesi uusia luottamushenkilöitä, käsitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020 ja hyväksyi talousarvion, jossa tulopuolella on pyritty varautumaan sijoitusmarkkinoiden epävarmuuteen.

Apollonian toiminnalle tärkeä asiantunteva luottamushenkilöjoukko uudistui hieman tänäkin vuonna. Annamari Nihtilä tarttui yhteen Apollonian tärkeimmistä luottamustehtävistä ja aloitti koulutustoimikunnan puheenjohtajana vuoden alussa Marika Doepelin siirtyessä viettämään eläkepäiviä.

– Minulle uuden oppiminen on aina ollut tärkeä arvo, ja siksi tämä on unelmatyö. Tiedän, että minulla on huipputiimi apunani koulutustoimikunnassa ja toimistolla, ja olenkin valmis hyppäämään tähän joukkuepeliin ja uhraamaan aikaa asialle, miettii Nihtilä.

Nihtilästä on tärkeää nostaa esille nuoria luennoitsijoita, tehdä tiedettä näkyväksi ja panostaa kansainvälisyyteen kutsumalla vierailijaluennoitsijoita Suomeen. Näitä koulutustoimikunnan linjauksia hän haluaa jatkossakin edistää ja olla samalla valmiina tarttumaan uusiin tuuliin.

– Koulutustoimikunnan tehtävänä on muutosten haistelu ja uuden tiedon välittäminen.

Nihtilän lisäksi koulutustoimikuntaan valittiin uusina jäseninä Rosita Kantola purentafysiologian, Johanna Tanner protetiikan ja Jaana Willberg suupatologian vastuuhenkilöiksi. Apollonian hallitukseen nimettiin uusina jäseninä Nihtilä sekä SHOL ry:n valitsema opiskelijajäsen Tapio Viita-aho. Vaaleja valmistelevan toimikunnan uusia jäseniä ovat Ritva Näpänkangas ja Kaija Hiltunen. Asiantuntijalautakunta jatkaa viime vuoden kokoonpanolla. Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nousi Satu Lahti, ja uusiksi jäseniksi valittiin Kimmo Suomalainen ja Timo Peltomäki. Lisäksi kokous valitsi tilintarkastajan ja toiminnantarkastajat. Kaikki vuoden 2020 luottamushenkilöt löydät Apollonian verkkosivuilta: www.apollonia.fi.

Suun- ja yleisterveyden yhteys vahvasti esillä

Vaalikokouksen vahvistamassa toimintasuunnitelmassa näkyy yhtenä punaisena lankana suunterveyden ja yleisterveyden yhteyksien esille nostaminen. Tämä näkyy mm. koulutus- ja julkaisutoiminnassa.

Apollonia panostaa tänäkin vuonna siihen, että jäsenillä olisi monipuoliset mahdollisuudet kouluttaa itseään. Maaliskuussa järjestetään suunterveyden ja yleisterveyden yhteyksiä valottava Apollonia Symposium teemalla Terve suu – terveempi elämä 13.–14.3., joka on jäsenetutilaisuus ja antaa suoraa vastinetta jäsenmaksulle (186 € v. 2020). Keväällä on jälleen Äyräpää-symposium 24.4. ja syksyllä Hammaslääkäripäivät 12.–14.11. Näe koko ihminen -täydennyskoulutuspaketti jatkuu Hammaslääkäristä suulääkäriksi -kurssisarjan kolmannella osalla ja kliinisen State of Art -kokonaisuuden kevään ja syksyn kurssipäivillä. Lisäksi järjestetään lukuisia kursseja eri osa-alueilta ja eri puolella Suomea.

Hammaslääkärijärjestöjen yhteinen suositus ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä päivitettiin viime vuoden lopussa. Järjestöt haluavat muistuttaa hammaslääkäreitä oikeudesta ja velvollisuudesta kehittää osaamista. Suositus tarjoaa myös työkaluja ammatillisen osaamisen arviointiin. Osaamisen kehittäminen on mahdollista dokumentoida Apollonian www-sivujen Oma Apollonia -portaaliin ja nostaa näkyville täydennyskoulutusmerkin avulla.

Vuoden 2020 yhteispohjoismaiset teema-artikkelit käsittelevät myös suuta osana kokonaisterveyttä teemanaan kroonisten suun tulehdusten yhteys yleisterveyteen. Hammaslääkärilehden tiedetoimituksen työtä pyritään kehittämään jatkuvasti, ja keräämme vuoden aikana palautetta Hammaslääkärilehden tiedesisällöistä kehitystyön tueksi.

Tutkimustieto jäsenten saataville

Tutkimustyö on Apollonian koulutustoiminnan ja hammaslääkärien kliinisen työn perusta. Tutkimustyötä tuetaan tänäkin vuonna tutkimus-, matka- ja väitöskirja-apurahoin. Vuoden 2020 tutkimusapurahojen saajat julkistetaan maaliskuun Symposiumissa, ja tutkimusrahat vuodelle 2021 ovat haettavana lokakuun aikana. Vuonna 2020 myönnetään myös Apollonian merkittävin palkinto, Apollonia-palkinto.

Käypä hoito -työryhmissä tehdään työtä näytönastekatsausten ja suositusten parissa, jotta tutkimustietoa saadaan suoraan kliinisen työn tukesi. Vuonna 2020 päivitetään viisaudenhampaan ja karieksen hallinnan Käypä hoito -suositukset ja aloitetaan TMD-suosituksen päivitys. Lisäksi työryhmät tekevät Vältä viisaasti -suosituksia, ja suunterveysosioita työstetään tiettyihin lääketieteen suosituksiin.