Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Yksityishammaslääkärit valmistautuvat sote-uudistukseen

talvipaiva_nayttely.jpg

Talvipäivän yhteydessä järjestetty tarvikenäyttely monine uutuustuotteineen kiinnosti osallistujia. (Kuva: Outi Hautamäki)
Talvipäivän yhteydessä järjestetty tarvikenäyttely monine uutuustuotteineen kiinnosti osallistujia. (Kuva: Outi Hautamäki)

Yksityishammaslääkärien Talvipäivä päivitti tietoja sote-uudistuksen vaikutuksista yksityishammaslääkärien toimintaan Helsingissä 9.2.2018. Paikalla oli noin 130 hammaslääkäriä eri puolilta Suomea. Hammaslääkäriliiton omien esiintyjien lisäsi kuultiin muita Kanta-palvelujen ja sote-uudistuksen asiantuntijoita. Lääkintöneuvos Kari Haavisto stm:stä antoi tilannekatsauksen sote-uudistuksen etenemisestä ja suositteli seuraamaan alueuudistus.fi-sivustoa. – Sinne tulevat esimerkiksi luonnokset sopimuksista ja tuottajien korvausmalleista, joita sitten lähdetään kehittämään eteenpäin.Tuotepäällikkö Lari Koukkula Nordic Healthcare Groupista arvioi valinnanvapauden haasteita suun terveydenhuollossa. Käynnissä olevat palvelusetelikokeilut tuottavat tietoa uuden valinnanvapausmallin valmisteluun. Kuntien on pakko valmistautua valinnanvapauteen. Ne pyrkivät kehittämään mm. palvelun saatavuutta ja laatua, toiminnan tehokkuutta sekä asiakaspalvelua. Jos yksityinen toimija päättää olla lähtemättä suva-palvelujen tuottajaksi, hänellä voi olla mahdollisuus säilyttää nykyinen kannattavuus, mutta toisaalta riski menettää asiakkaita kasvaa. Jos taas päättää tuottaa suva-palveluja, riski menettää liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvaa, koska suva-palveluista saatavat korvaukset ovat todennäköisesti pienempiä kuin täysin yksityisesti rahoitettujen palveluiden ”vapaa hinnoittelu”. Mukaan lähtijällä on kuitenkin mahdollisuus asiakashankintaan laajemmilla markkinoilla sekä mahdollisuus rakentaa kannattavaa liiketoimintaa eri toimintamalleilla.EHL Teija Kuusikoski valotti potilastietojen rakenteista kirjaamista Kanta-arkistoon. Rakenteinen kirjaaminen vaatii opettelua eikä nopeuta kirjaamista, mutta voi parantaa laatua. Rakenteet ovat valtakunnallisesti valmiiksi annettuja otsikoita, joiden alle vapaateksti fraaseja hyödyntäen pilkotaan. Tavoitteena on paitsi sujuva tiedonkulku ammattilaisten kesken, myös potilaan osallistaminen hoitoonsa, siksi liikaa ammattislangia tulee välttää. Omakanta oli vuonna 2015 kolmanneksi käytetyin verkkosivusto Yle Areenan ja Ilmatieteen laitoksen sivujen jälkeen.