Hammaslääkäri

Perjantai 17.09.2021

Hammaslääkäriliitto ja sen jäsenet

14.9.2018
Matti Pöyry

Taloustutkimus Oy teki toukokuussa Hammaslääkäriliiton toimeksiannosta kyselyn kaikille Hammaslääkäriliiton työssä oleville jäsenille. Kyselyllä selvitettiin jäsenten mielipiteitä liiton toiminnasta ja jäsenyyden merkityksestä. Kyselyn tuloksista kerrotaan Hammaslääkärilehden 10/18 pääjutussa.

Jäsenet ovat kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä liittoonsa – varsinkin, jos tuloksia verrataan muihin ammattijärjestöihin. On kuitenkin huomattava, että olemme muiden vastaavien järjestöjen, kuten Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton, kanssa poikkeuksellisen hyvässä asemassa: professiolle ominainen yhteenkuuluvuus ammattikuntaan edesauttaa saavuttamaan ja ylläpitämään korkean yli 90 prosentin jäsenyysasteen, mikä luo edellytykset liiton toiminnalle. Ei yhteenkuuluvuus silti ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehty ja tehdään monella tavoin töitä, aina opiskelijatoiminnasta lähtien.

Työmarkkinaedunvalvonta nousi kyselyssä tärkeimmäksi syyksi kuulua liittoon, näin asia varmaan on useimmilla ammattijärjestöillä. Hammaslääkärien kohdalla erityisen taustan keskeisille edunvaltakysymyksille tuo vuosien valmistelussa oleva sote-uudistus. Se on tuonut epävarmuutta kaikkien hammaslääkärien tulevaisuuden odotuksille. Juuri kukaan ei voi varmuudella sanoa, millaisessa työpaikassa ja millaisilla työehdoilla tulevaisuudessa työskentelee. Tämä heijastuu myös odotuksiin ammattijärjestön toimille, mikä näkyi erityisesti vapaissa palautteissa.

Osin Hammaslääkäriliitolta odotetaan mahdottomiakin, kuten ”miksei liitto pysäytä sotea”. Toiveena esitettiin myös ”reilusti Hesariin ja telkkariin kertomaan omaa viestiä”. Tässä on muistettava, että ilman erityistä uutista on valtakunnalliseen mediaan vaikea päästä mielipidettään esittämään. Välillä siinä on onnistuttu, aina ei. Se ei kuitenkaan tarkoita toimettomuutta – poliittista vaikuttamistyötä tehdään paljon, ja usein tehokkaimmin, suorien kontaktien kautta.

Palautteissa oli paljon hyödyllisiä viestejä, joita tullaan vielä tarkoin arvioimaan. Niitä lukiessa huomaa myös sen, miten erilaisilta samat asiat voivat eri näkökulmista näyttäytyä. Liiton linjaa kritisoidaan täysin vastakkaisilta kannoilta: ”miksi liitto ajaa vain yksityisten etua” vastaan ”liitto on enemmän virkahammaslääkärien edunajaja”. Tarkoitus on vielä myöhemmin ruotia palautteita myös Hammaslääkärilehden palstoilla. Osaan kritiikistä löytyy perusteltu vastaus, osasta otamme opiksemme.

Kyselyssä oli myös useita kysymyksiä Hammaslääkärilehdestä ja liiton viestinnästä. Lehti – ja nimenomaan printtilehti – on viestinnän selvä ykköskanava, sähköinen uutiskirje hyvä kakkonen. Viestinnän kentän monipuolistuminen on merkinnyt myös meillä monikanavaisuutta, jossa yhdellä keinolla ei tavoiteta kaikkia. Moni lukee varmaan tätäkin kirjoitusta mobiililaitteelta.

Hammaslääkäriliiton linjasta ja resurssien kohdentamisesta päättää jäsenten valitsema valtuusto, jonka nimeämä hallitus vastaa asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Liiton toimihenkilöt tekevät työtään näiden linjausten mukaisesti.

Toimintaa ohjaa pitkäjänteisimmin strategia, jota ollaan parhaillaan uudistamassa. Tehty jäsenkysely antaa siihen arvokasta tietoa jäsenten näkemyksistä ja toiveista. Lämmin kiitos vielä kaikille vastanneille. Tulemme jatkossakin häiritsemään teitä erilaisilla hammaslääkärien työhön liittyvillä kyselyillä. Niistä saadut tiedot laitetaan hyödyttämään koko ammattikuntaa. Hammaslääkäriliitto tuo profession äänen esille.