Hammaslääkäri

Tiistai 25.01.2022

Historiankirjoihin päästiin

17.6.2016
Anja Eerola

Historiallinen kilpailukykysopimus allekirjoitettaneen, kunhan Metalliliiton valtuusto sen vielä hyväksyy. Pääministeri Sipilän yli vuosi sitten alullepanema prosessi saatiin maaliin monien vaiheiden jälkeen.
Sopimuksen tavoitteet olivat kunnianhimoisia ja työmarkkinakentälle vaikeita: yksikkötyökustannusten lasku, kilpailijamaita huomattavasti pienemmät palkankorotukset lähivuosille ja tuottavuuden paraneminen.
Akavan ja akavalaisten liittojen on ollut monia muita tahoja hieman helpompi ymmärtää hallituksen tavoitteet, joilla Suomi olisi määrä saada takaisin talouden kasvu-uralle. Silti sopiminen jäsenten ansioiden pienentämisestä ja työajan lisäämisestä oli vaikea pala kaikille liitoille ja neuvotteluista vastaaville.
Vaikka sopimuksen on laskettu synnyttävän kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, se myös alasta riippuen syö niitä, kun lisääntyvällä työajalla pystytään tuottamaan enemmän palveluja.

NEUVOTTELUISSA palvelussuhteen heikentämisen osalta tarjolla oli vain huonoja vaihtoehtoja. KT Kuntatyönantajat tavoitteli pitkien vuosilomien leikkausta ja työajan pidentämistä kokonaisina päivinä. Tätä työntekijäjärjestöt vastustivat. Vuosilomiin ja arkipyhiin ei kuntasektorilla koskettu, vaan työaikaa pidennettiin eri tavoin eri sopimusaloilla.
Tilanne oli erityisen haastava neuvoteltaessa kilpailukykysopimuksen soveltamisesta Lääkärisopimukseen. Lopputulos työaikojen yhtenäistämisestä sairaalahammaslääkärien ja -lääkärien työaikaan pidentää terveyskeskusten hammaslääkärien, lääkärien ja muiden kuin praktikkoeläinlääkärien säännöllisen viikoittaisen työajan keskimäärin 38 tuntiin 15 minuuttiin. Päivittäinen työajan lisäys on keskimäärin 15 minuuttia.
Vaikka ratkaisu kohteleekin lääkäriryhmiä eri tavoin, vaikealla ratkaisulla saavutettiin kilpailukykysopimuksen vaade sopimusalakohtaisesta työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla. Samalla otettiin askel kohti uusia sote-organisaatioita, joissa lääkäriryhmien työaikojen yhtenäistäminen olisi ollut odottamassa.
Terveyskeskushammaslääkäreille saatiin työajan kohdentamisesta poikkeuksellinen kirjaus, että pidennys kohdennetaan pääsääntöisesti muuhun kuin kliiniseen työhön. Kirjaus on perusteltu hammaslääkärin työn kuormittavuudella ja hallinnollisiin tehtäviin nykyisin käytössä olevan ajan riittämättömyydellä. Työajan kohdentamisesta on neuvoteltava hammaslääkärein kanssa yksimielisyyteen pyrkien. Hammaslääkäriliitto seuraa sopimuksen toteutumista.

"Terveyskeskushammaslääkäreille saatiin työajan kohdentamisesta poikkeuksellinen kirjaus, että pidennys kohdennetaan pääsääntöisesti muuhun kuin kliiniseen työhön."

HISTORIAMERKINNÄN kilpailukykysopimus saa myös siitä, että ainakin tällä erää se on viimeinen keskusjärjestöjen välillä neuvoteltu sopimus. Jatkossa tehdään liittokohtaisia sopimuksia Suomen mallilla, jossa vientiteollisuus määrittelee palkkatason. Joillakin tahoilla on haaveena edetä vieläkin pidemmälle: häivyttää ammattiliittojen rooli ja päästä sopimaan palvelussuhteen ehdoista työpaikkakohtaisesti.
On selvää, että maailman muuttuessa myös ammattiyhdistysliike muuttuu. Yksioikoinen ja mustavalkoinen toiminta ei ole tätä päivää. Edunvalvonta on ymmärrettävä laaja-alaisena yhteiskunnan, ammattikunnan ja potilaiden etujen yhteensovittamisena.
Juuri tällaiseen laaja-alaiseen toimintaan tarvitaan ammattiliittoja ja esimerkiksi lääkärijärjestöjen yhteistyötä tulevaisuudessakin. Yksittäinen hammaslääkäri ei voi olla vaikuttamassa lainsäädäntövalmisteluun, kiertää päättäjien puheilla tai laatia suun terveydenhuollosta lausuntoja toisensa perään. Myöskään palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista sopimista ei voi jättää hammaslääkärin ja uudessa sote-maailmassa kenties hyvinkin suuren työnantajan väliseksi asiaksi. Tällaisesta sopimuskumppanien epäsuhdasta on jo kertynyt riittävästi huonoja kokemuksia.
Työmarkkinoille tarvitaan jatkossakin pelisääntöjä, joista työntekijöitä, työnantajia ja valtiota edustavat tahot neuvottelevat ja sopivat.

Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja.