Hammaslääkäri

Tiistai 29.09.2020

Leukanivelvaivat usein korvaoireiden taustalla

22.5.2017
Jukka H. Meurman

Hiljattain julkaistu meta-analyysi otsikon aiheesta on kiinnostava. Brasilialais-kanadalainen tutkimusryhmä teki systemaattisen katsauksen useissa tietokannoissa julkaistuista tutkimuksista, jotka olivat täyttäneet selkeät diagnostiset kriteerit leukanivelvaivojen ja korvaoireiden samanaikaisesta esiintyvyydestä.

Loppupeliin päätyi kahdeksan tutkimusta, joiden tuloksia tutkijat analysoivat. Oireet luokiteltiin eri ryhmiin perustuen raportoituihin löydöksiin ja oireisiin (Porto De Toledo ym. Clin Oral Investig 2017; 21: 579).

Leukaniveldysfunktio (ICD-10-koodi K07.6) assosioitui korvan lukkiutumisoireeseen 74,8 %:lla potilaista (standardideviaatio [SD] 43–96 %), korvakipuun 55,1 %:lla (SD 31–77 %), korvien soimiseen eli tinnitukseen 52,1 %:lla (SD 38–65 %), huimaukseen 40,8 %:lla (SD 11–74 %) ja kuulon heikkenemiseen 38,9 %:lla (SD 2,8–85 %). Tavallisin ongelma oli siis korvan tukkoisuuden tunne.

Tulokset eivät olleet yllättäviä eivätkä suinkaan ensimmäistä kertaa raportoituja vastaavia assosiaatioita, joskin prosenttiluvut vaikuttavat suurilta. Yleis- ja työterveyslääkärien vastaanotoille hakeutuu melko usein korvavaivaisia potilaita, joiden ongelman syy onkin purentaelimessä.

Tätä on Suomessa tutkinut Seppo Kuttila (Kuttila ym. Laryngoscope 1999; 109:1669). Käytännön toimessa ja keskusteluissa kollegojen kanssa olen tämän itsekin havainnut.
Kuttilan työtovereineen julkaisemassa edellä mainitussa tutkimuksessa korvaoireita raportoitiin seuraavasti: korvakipu (joka ei liittynyt infektioon) 12–16 %, tinnitus 12–17 % ja korvien lukkiutuminen 5–9 %. Naisilla oireita oli enemmän kuin miehillä. Yli 1 700 potilaan kyselytutkimuksessa tinnitusta raportoi 15 % vastaajista (Kuttila ym. Int J Audiol 2005; 44: 164).

Purentakiskohoidolla voidaan korvaoireitakin lievittää (Kuttila ym. Acta Odontol Scand 2002; 60: 248). Diagnostinen ja hoidollinen ongelma on meillä lääkärikoulutuksessa oleva puute suusairauksien ja purentaongelmien opetuksessa.

Hammaslääkärin kannattaakin ottaa korvaoireet puheeksi purentavaivoja hoitaessaan, ellei potilas niitä itse tuo esiin. Asia kannattaa siis pitää mielessä.