Hammaslääkäri

Torstai 26.11.2020

Liitto rakentaa tulevaisuuksia

16.11.2018
Sirpa Tilander

Olemme kouluttautuneet hammaslääkäreiksi, hallitsemme erityisen hyvin ihmisen yhden osa-alueen ja osaamme sijoittaa sen kokonaisuuteen, tunnistamme sairauden ja osaamme tarjota potilaalle tarpeellista hoitoa. Toimimme erilaisissa työpaikoissa, joissa työnkuva voi vaihdella perushammashoidosta erikoissairaanhoitoon ja yksittäisen potilaan hoidon suunnittelusta koko väestön suun terveydenhuollon organisointiin. Jatkuuko näin hamaan tulevaisuuteen vai tuleeko meillekin oma kaiken muuttava Uberimme?

Antiikin kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen mukaan ”Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen”. Yhteiskunnassa vallitsee korostetun epävarma tunnelma. Se synnyttää epäluottamusta myös meidän toimintaympäristöömme – eikä maamme riitaisesti edistyvä lainsäädännön valmistelu ole omiaan rauhoittamaan mieliä.

Työelämä on murroksessa, ja Hammaslääkäriliitto haluaa tukea jäseniään matkalla tulevaan. Valmistaudumme muutokseen muun muassa uudistamalla strategiaamme. Siihen liittyy myös meneillään oleva ennakointihanke, jossa arvioidaan tulevaisuuden hammaslääkärityövoiman tarvetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tulevaisuuden hammaslääkäritarpeeseen vaikuttavat monet asiat, kuten väestörakenne, väestön hoidontarve ja polarisaatio. Ihmiset elävät pidempään, ja yhä suuremmalla osalla on vanhuusiässä omia hampaita suussaan, teknologia kehittyy. Ihmiset saavat koko ajan enemmän tietoa oman hoitonsa tueksi ja he myös osaavat vaatia hoitoa.

Hammaslääkäreiltä edellytetään yhä parempia vuorovaikutustaitoja, joilla hyvää asiakaskokemusta luodaan. Tarve jatkuvaan oppimiseen korostuu, ja hammaslääkärikoulutuksen täytyy entistäkin paremmin valmentaa tiedon etsimiseen ja ajassa olevan tiedon seuraamiseen. Hammaslääketieteellinen osaaminen tulee olemaan vahvuutemme, vahva professio on jatkossakin vaikuttamisen kanava. Kliinisten taitojen ja teoriaosaamisen pitää olla niin vahvat, että hammaslääkärit voivat ja uskaltavat vastustaa ulkopuolelta tulevia esimerkiksi taloudellisia paineita – kliinisen autonomian puolustamiseksi pitää olla perusteet.

Yleisen luottamuksen säilyttämiseksi on tärkeää säilyttää kliininen autonomia, kollegiaalisuus ja yhtenäisyys tulevan kilpailun ja epävarmuuden keskellä. Meidän tulee toimia kaikissa kontakteissamme – niin asiakkaiden, potilaiden kuin muiden tahojen kanssa – ammattimaisesti ja aina potilaan parhaaksi. Aikaisempina vuosina saavutettu luottamus vaatii tässä ajassa jatkuvaa ylläpitämistä – ei anneta sen rapautua.

Tulevaisuus ei kuitenkaan ole ennalta määrätty, eikä ole olemassa vain yhtä oikeaa tulevaisuutta, vaan voimme vaikuttaa ja olla aktiivisina toimijoina osa tulevaa. Tavoitteena on toimiva suun terveydenhuollon järjestelmä, jossa turvataan potilaiden hoitoon pääsy sekä laadukas hoito. Toimivassa järjestelmässä myös henkilöstö jaksaa ja voi hyvin.

Hammaslääkäriliitto osallistuu terveydenhuollon lainsäädännön valmisteluun ja on monin muinkin tavoin mukana alan kehittämistyössä. Liitolla on hyvä maine asiantuntijana niin terveys- kuin koulutuspolitiikassa. Edustamme ammattikuntaa päättäjä- ja viranomaisverkostoissa ja pohjaamme edunvalvontamme tutkittuun tietoon. Tuomme asioiden valmisteluun suun terveydenhuollon näkökulman ja alan erityispiirteet. Olemme myös mukana kehittämässä alan koulutusta, pidämme yhteyttä koulutusyksiköihin ja kiinnitämme huomiota koulutusmääriin.

Taksiliittoa ei Uberin tulo alkuun huolettanut, vaikka se lopulta mullisti taksialan. Hammaslääkäriliitto ei tyydy sivustaseuraajan rooliin, vaan haluaa osaltaan olla tekemässä suun terveydenhuollon tulevaisuuksia ja valmistaa jäseniään muutoksiin.