Hammaslääkäri

Keskiviikko 28.10.2020

Liitto tukee jäseniä muutoksessa

23.10.2017
Ira Peurakoski

Hammaslääkäriliiton paikalliset luottamushenkilöt eri puolilta Suomea kokoontuivat syyskuun lopussa paikallistoiminnan neuvottelupäiville keskustelemaan liiton edunvalvonnan ajankohtaisista aiheista. Päivien kantava teema oli suun terveydenhuollon palvelut osana sote-kokonaisuutta. Kesän jälkeen uuteen valmisteluvaiheeseen ajautuneen sote- ja maakuntauudistuksen sisältöä ja vaikutuksia käsiteltiin eri näkökulmista niin liiton asiantuntijapuheenvuoroissa, sote-paneelikeskustelussa kuin osallistujien yhteisissä ryhmäkeskusteluissa.
Paikallisosastoilta kerätään ennen neuvottelupäiviä kyselyllä tietoa paikallisista suun terveydenhuollon järjestelyistä. Tietoa hyödynnetään monin tavoin liiton edunvalvonnan suunnittelussa. Tänä vuonna erityisen mielenkiintoista luettavaa olivat osastojen näkemykset sote-uudistukseen liittyvistä odotuksista ja valmistelun etenemisestä aluetasolla.

Useimmat paikallisosastot raportoivat, että sote-uudistus aiheutti epävarmuutta ja epätietoisuutta sekä terveyskeskuksissa että yksityisellä sektorilla, kun keskeiset ratkaisut uudessa järjestelmässä olivat avoinna. Maakuntatason sote-valmistelu oli käynnissä useimmilla alueilla, ja suun terveydenhuollon valmisteluryhmiä oli organisoitu eri tavoin.

Sote-uudistuksen etenemisen aikataulu on nyt täsmentynyt. Sosiaali- ja terveysministeriössä alkusyksyn aikana valmisteltu uusi valinnanvapauslakiesitys etenee lausuntokierrokselle marraskuussa. Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketit ovat eduskunnan käsittelyssä keväällä 2018, ja uudistuksen pitäisi tulla voimaan vuonna 2021, suun terveydenhuollon osalta vuonna 2022.

Liitto on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä kuluneen syksyn aikana, ja työ jatkuu. Tavoitteena on turvata suun terveydenhuollon palvelujen asema ja kohtuuhintaisten palvelujen saatavuus koko väestölle. Valinnanvapauden osalta suun terveydenhuollon palveluista on hyvä linjata samalla tavalla kuin muista sote-palveluista. On tärkeää, että palveluntuottajina voivat toimia julkiset ja yksityiset toimijat ja myös pienet palveluntuottajat.

Sote-uudistus vaikuttaa jokaisen hammaslääkärin työhön ja työolosuhteisiin. Uudistus tuo muutospaineita, jotka aiheuttavat huolta – mutta myös uusia mahdollisuuksia toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Selvää on, että tiedontarve on suuri, ja jokaisen hammaslääkärin velvollisuus on perehtyä uudistuksen sisältöön sekä arvioida, miten se vaikuttaa omaan työhön.

Ensi vuoden alussa käynnistyy Paikan päälle -kenttäkierros, jossa järjestetään yhteistyössä paikallisosastojen kanssa sote-uudistusta käsitteleviä luento- ja keskustelutilaisuuksia. Kierros toteutetaan kaikkien 26 paikallisosaston alueella vuosien 2018–2019 aikana. Tarkemmista aikatauluista on luvassa lisätietoa, joten kannattaa seurata aktiivisesti liiton ja osastojen viestintää. Edellisen kerran vastaavanlainen kenttäkierros järjestettiin vuosina 2011–2012.
Miten suun terveydenhuollon palvelut toimivat uudessa sote-järjestelmässä ja eri maakunnissa? Miten palvelussuhteen ehdot määräytyvät eri

työpaikoissa? Miten olen yrittäjähammaslääkärinä mukana palveluntuottajana? Näistä ja monista muista sote-uudistukseen liittyvistä teemoista jäsenet saavat lisätietoa ja neuvoa. Samalla on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin liiton asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.

Sote-muutokseen valmistautumisessa ammattikunnan yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä voimavaroja. Uudistukseen valmistautuminen edellyttää aktiivista liiton, sen paikallistason ja jäsenten välistä vuoropuhelua. Liitto pitää
jäsentensä puolta ja tarjoaa tukea muutokseen.