Hammaslääkäri

Keskiviikko 15.07.2020

Ny kampanj

19.2.2016
Matti Pöyry

Det finns ännu mycket att göra för att förbättra finländarnas munhälsa och hälsovanor, det är alldeles klart för alla som arbetar inom tandvården. En del av befolkningen vet att det är viktigt att hålla munnen frisk, och vet hur man gör det, men ännu finns det alldeles för många som tydligen blir förvånade när man berättar att blödande tandkött beror på en inflammation som leder till parodontit om den inte behandlas. När samhällets stöd minimeras kommer i stället vars och ens eget ansvar för munhälsan att betonas allt mera. Det mest kostnadseffektiva sättet att hålla munnen frisk är att behandla sjukdomar i ett tidigt skede eller att hindra att de uppstår.
Tandläkarförbundets stadgar säger, att vi ska främja vården av sjukdomar i mun och tänder i vårt land, och stödja hälsovårdsarbetet inom munregionen. Under de senaste åren har vi gjort mycket, t.ex. genom att bilda nätverk med patientorganisationerna och genom att stödja den grundläggande undervisningen om munhälsa i de finskspråkiga grundskolorna.

DET ÄR ÄNDÅ LÄNGE sedan vi har haft en kampanj riktad till allmänheten, men snart ska det ske: Tandläkarförbundets nya nationella kampanj kallas I love suu (suu = mun på finska, och det finska uttalet påminner något om uttalet av you på engelska, övers. anm.). Kampanjen betonar egenvård, tidig diagnostik och behandling av de två vanligaste infektionssjukdomarna i munnen: karies och parodontit. Det viktigaste målet är förstås att allt flera börjar sköta sin munhälsa bättre, och blir medvetna om dess betydelse för att de ska må bra. Samtidigt vill man också satsa på tandläkarnas kunskaper om hur man behandlar sjukdomarna. Här utgår man från rekommendationerna om god medicinsk praxis gällande karies och parodontit, som har gjorts upp av arbetsgrupper från Duodecim och Apollonia.

Många sakkunniga inom tandvården har deltagit i planeringen av kampanjen, och den har utformats av ett företag med erfarenhet av kampanjstrategi. Den här gången kommer kampanjen att utnyttja sociala medier som Facebook och Instagram. Inga kommersiella aktörer är med, utan man hoppas att kunskapen ska spridas via tandvårdspersonalen. Kampanjen beskrivs närmare i detta och följande nummer av Tandläkartidningen (se sida 14), och i Förbundets nyhetsbrev. April är den första egentliga kampanjmånaden, men det finns planer på en långvarig kampanj, och det kommer att komma flera kampanjmånader i fortsättningen.

"Man får, och bör, alltså fritt dela allt kampanjmaterial."

FÖR ATT VI SKA LYCKAS med kampanjen måste den klara av två trösklar. Först och främst måste den accepteras av tandläkarna och den övriga vårdpersonalen, så att de motiveras att ta upp munhälsan och dela kampanjinnehållet på olika sätt inom sina egna sociala media. Man får, och bör, alltså fritt dela allt kampanjmaterial via sina egna och jobbets Facebook-sidor, och på hälsocentralernas och privatmottagningarnas hemsidor. I följande skede är målet att de som tar emot budskapet anser det vara så nyttigt eller roligt att de vill dela det i sina egna nätverk. Uppmärksamheten inom sociala media är helt beroende av den pyramideffekten. Bra exempel på hälsokampanjer som har fått väldigt stor synlighet är Rosa bandet med anknytning till bröstcancer och Movember som sprider medvetande om mäns hälsoproblem.

I en kampanj i de sociala medierna kommer man inte långt med torra fakta. Budskapet måste kombineras med någonting roligt och överraskande. Därför har kampanjsidorna fått test, en fototävling och ”tandnyheter” lästa av Krisse Salminen. Det ska bli intressant att se hur kampanjen lyckas. Alla som arbetar inom tandvården vet hur viktiga saker det är fråga om, men utan en gemensam ansträngning kan vi inte sprida budskapet. Nu ska alla utnyttja sina egna nätverk!

Författaren är Tandläkarförbundets verksamhetsledare

Matti Pöyry