Hammaslääkäri

Keskiviikko 25.11.2020

Onko viina viisasten juoma?

4.10.2019
Jukka H. Meurman

Kiinassa riittää ihmisiä, joten se on oivallinen paikka tutkia myös alkoholin kulutustottumuksia ja terveysvaikutuksia. Millwood ym. selvittivät peräti 512 715 henkilön alkoholin käytön taustatekijöitä ja seuraamuksia 10 vuoden ajalta (Millwood ym. Lancet 2019; 393: 1831).

Kiinalaisissa on alkoholin metaboliaan liittyviä geneettisiä variantteja, joiden seurauksena osalla heistä alkoholin metaboliitti asetaldehydi kumuloituu aiheuttaen ikäviä oireita ja tuntemuksia. Nämä johtavat alkoholin välttämiseen.

Naiset eivät Kiinassa juurikaan juo alkoholia, joten tutkijat saivat muodostettua ryhmät, joiden alkoholin kulutus oli selvästi erilainen: alkoholia käyttävät miehet, geneettisesti sitä välttävät ja tuskin ollenkaan alkoholia käyttävät naiset. Ryhmien kohtaloa seurattiin mainitut kymmenen vuotta rekisteröiden sydämen ja verenkiertoelinten sairastuvuutta.  

Miehistä 33 % ilmoitti juovansa viikoittain ja etupäässä väkeviä, naisista näin alkoholia nautti vain 2 %. Miehillä havaittiin alkoholin käytön ja iskeemisen aivohalvauksen, aivoverenvuodon ja sydäninfarktin välillä U-muotoinen assosiaatio. Kohtuullinen käyttö, mikä tässä tutkimuksessa oli 1–2 drinkkiä päivässä, suojasi kyseisiltä sairauksilta, kun taas runsaampi käyttö lisäsi riskiä. Tulokset analysoitiin käyttämällä tavanomaisia epidemiologisia menetelmiä.

Toisena menetelmänä käytetyt geneettiset tutkimukset osoittivat, että kohtuukäytön suojavaikutus aivohalvausta vastaan ei kuitenkaan ole kausaalinen. Päinvastoin, alkoholin käyttö kiistatta lisäsi aivohalvauksen riskiä, minkä tulkittiin johtuvan alkoholin verenpainetta nostavasta vaikutuksesta. Se tosin ilmeni kaikissa ryhmissä.

Vanha käsitys alkoholin käytön sydäniskemialta suojaavasta vaikutuksesta osoittautui siten marginaaliseksi, johtuen juuri alkoholin verenpainetta nostavasta haittavaikutuksesta. Mutta sekä iskeemisen että hemorragisen aivohalvauksen riski kasvoi, mikä havaittiin erityisen selvästi geneettisen tutkimuksen ryhmässä – näin siis Kiinassa.

Lopuksi tutkijat huomauttivat, että kiinalaiset juovat pääosin väkeviä, joten esimerkiksi viininjuonnin vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa voitu selvittää. Jäämme nyt odottamaan kiinalaisen viininkulutuksen nousukautta, jotta vastaava tutkimus näin suurilla ihmismäärillä voitaisiin toteuttaa.

Vanha viisaushan toteaa, että ainakin punaviini saattaa olla terveellistä kohtuudella nautittaessa. Valkoviini puolestaan tuhoaa hampaat – eroosio – joten sitä kannattanee vält-
tää!