Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Paikallisesti applikoitu statiini saattaa lieventää parodontiittia

4.1.2019
Jukka H. Meurman

Vuonna 2018 ilmestyi kolme systemaattista katsausta ja meta-analyysia tutkimuksista, joissa on selvitetty kolesterolilääke statiinin käyttökelpoisuutta parodontiitin tukihoitona (Muniz ym. Clin Oral Investig 2018; 22: 671, Bertil ym. J Periodontal Res 2018; 53: 267, Meza-Mauricio ym. Clin Oral Investig 2018; 22: 2413).

Statiinin käytön taustalla tässä indikaatiossa on sen anti-inflammatorinen ja antimikrobinen vaikutus. Aikaisemmin on havaittu tilastollinen yhteys, jonka mukaan statiineja käyttävät parodontiittipotilaat menettivät 5-vuotisseurannassa vähemmän hampaita verrattuna potilaisiin, joille ei ollut määrätty ko. kolesterolia alentavaa lääkitystä (Meisel ym. J Periodontol 2014; 85:e160).

Potilailla, joille on määrätty statiinilääkitys, on ylipäänsä parempi paron status kuin ei-käyttäjillä (Sangwan ym. J Periodontol 2013; 84: 3). Näiden ja vastaavien havaintojen myötä heräsi siis kysymys, olisiko myös paikallisesti annostellulla statiinilla parodontiittia hillitsevää vaikutusta. Eniten on tutkittu simvastatiinia, joka on käytetyin kolesterolilääke maailmassa. Paikallisesti sitä on applikoitu geelimuodossa "putsin" jälkeen suoraan paron taskuihin.

Edellä mainittujen meta-analyysien yhteinen sanoma on, että statiinin paikalliskäyttö todella lieventää parodontiittia, mikä vaikutus on mitattavissa mm. syvien ientaskujen madaltumisena kontrollipotilaisiin verrattuna (0,89 ± 0,35 vs. 1,93 ± 0,77; p < 0,05). Muutamassa tutkimuksessa on verrattu simvastatiinia rosuvastatiiniin, eikä valmisteiden välillä havaittu eroja. Mitään sivuvaikutuksia ei myöskään havaittu.

Kaikki tutkijat kuitenkin korostavat, että kyseessä on kokeellinen hoito, joten lisätutkimuksia kaivataan. Ei esimerkiksi tiedetä, mikä statiini olisi paras parodontiitin paikallishoitoon, mikä olisi optimaalinen annostus jne.

Lisäksi on muistettava, että tässä on kysymyksessä ns. tukihoito. Paikallisesti annosteltava statiini ei korvaa mekaanista paron hoitoa, mutta saattaa tulevaisuudessa olla kelpo keino sitä täydentämään. Jos näin tulee käymään, saamme uuden esimerkin lääkkeestä, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut jotain ihan muuta, mutta kokemuksen myötä sen indikaatioalue on laajentunut aivan toiselle alueelle.