Hammaslääkäri

Keskiviikko 02.12.2020

SGLT2-reseptorisalpaajat – mullistuuko diabeteksen hoito?

13.9.2019
Jukka H. Meurman

Natrium-glukoosi-kotransportteri-2-inhibiittorit ovat uusi lääkeryhmä diabeteksen hoitoon. Lääkkeiden suotuisa vaikutus kohdistuu kolmeen keskeiseen diabetekseen liittyvään haittaan: sydämen pumpputoiminta, verisuonten kalkkeutuminen ja munuaisten toiminta.

Nämä natriumin ja glukoosin kuljetusjärjestelmään vaikuttavat lääkeaineet lisäävät glukoosin erittymistä virtsaan vaikuttamatta ollenkaan insuliinin eritykseen. Potilas ei ole vaarassa saada hypoglykemiaa SGLT2-lääkkeitä käyttäessään.

Tämä lääkeryhmä on tuonut uutta optimismia diabetespotilaiden hoitoon. Hiljattain on julkaistu laajat pitkittäistutkimukset ko. lääkkeiden hoitotuloksista (Zeiniger ym. Lancet http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32590-X). Tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla SGLT2-salpaus vähensi merkittävästi sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitojaksoja (31 %), kuolemia (23 %), muita sydänkomplikaatioita (11 %) sekä munuaissairauksia (45 %). Potilaita oli tutkimuksissa yhteensä 34 322.

Verrattuna plaseboryhmään, SGLT2-salpaajia käyttäneistä 1 000 potilaasta 4,5 % joutui sairaalaan, verrokeista 14 %. Sydämen vajaatoiminnan riski aleni 0,71 (vaarasuhde). Munuaisten vajaatoiminnan riski aleni vastaavasti 0,56 (vaarasuhde). Ja edelleen, hengenvaarallisten sydänkomplikaatioiden riski aleni 0,86 (vaarasuhde).

Niinpä on esitetty, että näitä uusia lääkkeitä tulisi ryhtyä määräämään diabetespotilaille paljon laajemmin, ja että SGLT2-salpaajat tulee nostaa ensilinjan lääkkeiksi heti metformiinin jälkeen (Verma ym. Lancet 2019; 393: 3–5).

SGLT2-salpaajien haittavaikutukset tuntuvat olevan todella vähäisiä. Johtuen glukoosin lisääntyneestä erittymisestä virtsaan virtsatie- ja sukuelintulehduksia on raportoitu. Mutta kuten kaikkien uusien valmisteiden suhteen, valppaus on haittavaikutusten suhteen tarpeen ja sama koskee myös mahdollisia suuoireita. Tässä raportoidut tutkimustulokset pohjautuvat vain viiden vuoden seurantaan.

Suomessa markkinoilla olevia SGLT2-salpaajia ovat dapafliglotsiini (ForxigaR) ja empagliflotsiini (JardianceR). Molemmat ovat tablettimuotoisia valmisteita eivätkä ole tähtitieteellisen kalliita, kuten uudet lääkkeet usein ovat. Suun terveydenhuollossa nämä diabetestäsmälääkkeet ovat todennäköisesti paljon harmittomampia kuin klassiset sokeritautilääkkeet.

Viimeksi mainittuihin liittyy aina hypoglykemiariski, joten on varmistettava, että potilas on muistanut syödä ennen pitkiä hoitoistuntoja. Muuten saattaa pökertyminen hoitotuolissa päästä yllättämään alhaisesta verensokerista johtuen.