Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Sinä voit olla sote-vaikuttaja

”Ehdokkaat ovat valmiina tekemään työtä äänestäjiensä ja koko ammattikunnan parhaaksi.”
28.10.2016
Sirpa Korhonen Ira Peurakoski

Hammaslääkäriliiton valtuusto on liiton ylin päättäjä, joka vaikuttaa keskeisesti edunvalvonnan linjauksiin ja päättää toiminnan suuntaviivoista. Valtuutetut tuovat jäsenten äänen kuuluviin liiton toimintaan ja päätöksentekoon.
Valtuustoon valitaan nyt 40 jäsentä neljäksi vuodeksi kaudelle 2017–2020. Hammaslääkäriliiton jäsenille on postitettu vaalimateriaali ja äänestyslippu. Äänestäminen tapahtuu postiäänestyksenä 27.10–16.11., ja vaalitulos selviää 23.11. mennessä.

Ehdokkaita on 66 ja he edustavat monipuolisesti hammaslääkärikuntaa eri alueilta, sektoreilta ja ikäryhmistä. Ehdokkaat ovat muodostaneet keskenään vaaliliittoja ja -renkaita. Edellisessä vaalissa uudistetun vaalitavan mukaan Manner-Suomi on yksi vaalipiiri, josta valitaan 35 valtuutettua. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan yksi edustaja ja opiskelijoiden vaalipiiristä neljä edustajaa, yksi jokaiselta opiskelupaikkakunnilta.

Kun valitset sopivan ehdokkaan ja käytät ääntäsi, voit vaikuttaa oman ehdokkaasi kautta alan ja ammattikunnan tulevaan kehitykseen. Eikä vaikuttamismahdollisuus jää vain äänestämiseen, vaan valtuutettuihin voi ja on toivottavaa olla yhteydessä myös valtuustokauden aikana.

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano etenevät tulevan valtuustokauden aikana. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Vaikka moni asia on vielä vaiheittain etenevässä uudistuksessa avoinna, on selvää, että muutokset tulevat heijastumaan hammaslääkärien työhön ja suun terveydenhuollon palveluihin. Valtuustolla liiton keskeisenä päätöksentekijänä ja jäsenkunnan äänitorvena on merkittävä keskustelijan ja vaikuttajan rooli sote-uudistuksessa. Valtuutetut edustavat jäsenkuntaa ja varmistavat, että eri jäsenryhmien näkemykset huomioidaan edunvalvonnassa, ja että muutoksiin valmistaudutaan ammattikuntana yhdessä.

Vahva edunvalvonta pohjautuu ammattikunnan yhtenäisyyteen, kollegiaalisuuteen ja korkeaan järjestäytymisasteeseen. Nämä ovat voimavaroja, joita tulee muutoksen keskellä vaalia. Jäsenet voivat äänestämällä valtuuston vaalissa vaikuttaa siihen, että liitolla on vahva asema sekä ammattikunnan edunvalvojana että suun terveydenhuollon arvostettuna asiantuntijana. Liiton tehtävänä on vaikuttaa yhteiskunnassa siihen, että suunterveyden merkitys ja yhteys kokonaisterveyteen ymmärretään.

Sote-uudistuksessa liiton tavoite on, että suun terveydenhuolto on integroitu kiinteäksi osaksi järjestelmää. Koko väestön tulee olla yhteiskunnan tukemien suunterveydenhuoltopalvelujen piirissä ja ammattikunnan työnteon edellytykset turvata.
Tässä Hammaslääkärilehdessä (s. 56) esitellään ehdokkaat vaalipiireittäin sekä heidän muodostamansa vaaliliitot ja -renkaat. Kannattaa tutustua ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä, mihin he haluavat vaikuttaa tulevalla valtuustokaudella. Ehdokkaat ovat valmiina tekemään työtä äänestäjiensä ja koko ammattikunnan parhaaksi.

Edellisessä vuonna 2012 järjestetyssä valtuustovaalissa äänestysaktiivisuus saatiin nousuun. Positiivisen suunnan jatkaminen edellyttää aktiivisuutta. Valitse oma ehdokkaasi, äänestä ja kannusta kollegojakin äänestämään. Ota valtuuston vaali puheeksi, markkinoi hyvää ehdokasta ja muistuta äänestämisen merkityksestä. Äänestyslippu kannattaa postittaa heti. Nyt on aika vaikuttaa!

Sirpa Korhonen
Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja

Ira Peurakoski
Hammaslääkäriliiton järjestöpäällikkö