Hammaslääkäri

Tiistai 27.07.2021

Tehtävänä tulevaisuus

7.6.2019
Sirpa Tilander

Hammaslääkäriliiton valtuuston toukokuussa pidetyn kevätkokouksen asialistalla oli valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroosin sanoin vain yksi asia – tulevaisuus. Liiton voimassaoleva strategiakausi päättyy kuluvaan vuoteen, ja muutokset liiton toimintaympäristössä edellyttävät uudenlaisen strategian muodostamista toimintaa ohjaamaan.

Uuden strategian valmistelu käynnistyi runsas vuosi sitten toimintaympäristön analysoinnilla. Seuraava lyhyt katsaus viime vuoden toimintaan hahmottaa suppeudestaan huolimatta sitä moninaista kenttää, jolla liitto operoi, ja jonka muutoksiin strategiatyöllä valmistaudutaan (koko vuosikertomus on luettavissa liiton verkkosivuilla).

Vuonna 2018 maan politiikan keskiössä jatkui sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Poliittiset puolueet jakautuivat selkeästi uudistuksen puolustajiin ja vastustajiin. Maan hallitus teki eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämänä lakipakettiin muutoksia ja lykkäsi sen voimaantuloa. Hammaslääkäriliiton vaikuttamistyössä korostimme, että keskeistä on rakentaa koko väestölle riittävät ja kohtuuhintaiset suun terveydenhuoltopalvelut takaava järjestelmä. Sen toteuttamiseksi tulee turvata monipuolinen palvelutuotanto ja erikokoisten hammaslääkärivastaanottojen toiminta. Samalla toimme voimakkaasti esiin, kuinka suunterveydellä on olennainen merkitys osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.

Sote-uudistuksen myötä oli odotettavissa merkittäviä muutoksia kaikkien hammaslääkäriryhmien työhön ja olosuhteisiin. Liitto tarjosi koulutusta ja informaatiota muutokseen valmistautumiseen. Tätä toteutimme kenttäkierroksella paikallisosastoihin sekä aktiivisina viestintätoimina niin Hammaslääkärilehdessä, liiton uutiskirjeessä kuin kotisivujen omassa ”Suu ja sote” -osiossa.

Lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen kunnallinen Lääkärisopimus saavutti 25 vuoden iän. Näiden liittojen yhteistyöelin Lääkärikartelli sai toimintavuonna neuvottelutuloksen uudesta Lääkärisopimuksesta sekä ensimmäisen talokohtaisen työehtosopimuksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa. Yliopistoissa puolestaan jouduttiin yhden päivän työtaisteluun ennen neuvottelutuloksen saavuttamista.

Yksityisen hammashoidon kysyntä väheni samaan aikaan, kun terveyskeskuksissa oli paikoin ruuhkaa. Kysynnän hiipumisen arvioitiin johtuvan aiemmin tehdyistä Kela-korvausten leikkauksista sekä kansalaisten vääristä odotuksista sote-uudistuksesta. Kysynnän hiljeneminen näkyi lisääntyneenä jäsenneuvonnan tarpeena. Verottajan yllättävään tulkintaan purentakiskon arvonlisäverollisuudesta Hammaslääkäriliitto yritti saada muutosta.

Toimintavuonna 2018 liitto käynnisti hammaslääkärien työn ja työmarkkinoiden muutosten ennakointihankkeen. Siihen liittyvään tulevaisuustyöpajaan kutsuimme asiantuntijoita pohtimaan hammaslääkäritarpeen, palvelujärjestelmän ja hammaslääkärin työn sisältöjen muutoksia. Liiton näkemyksen mukaan hammaslääkärien sisäänottoa tulisi pienentää nykyisestä 185 opiskelijasta 160:een, jotta hammaslääkärimäärä ei kasva liikaa.

Strategian tehtävä on siirtää järjestö jostain jonnekin eli muuttaa tekemistä niin, että järjestöllä on tulevaisuudessa paremmat menestymisen edellytykset. Uuden strategian kärkitavoitteina on liiton toiminnan ketteryydellä aikaansaatu parempi jäsenkokemus, liiton entisestään vahvistuva asema suun terveydenhuollon keskeisenä toimijana sekä suun terveydenhuollon yhdenvertaiset palvelut turvaava rahoitus. Näiden linjausten pohjalta aloitetaan liiton uuden toimintamallin rakentaminen.