Hammaslääkäri

Tiistai 17.05.2022

Traneksaamihapon ajoitus tärkeää verenvuodon tyrehdyttämisessä

27.4.2018
Jukka H. Meurman

Hammasekstraktion jälkeisen verenvuodon tyrehdyttämisessä on kauan käytetty traneksaamihappoa, niin paikallisesti applikoimalla liuosta suoraan haavaan kuin pitempiaikaisena hoitona suun kautta annosteltuna. Suomessa tätä kirjoitettaessa lääkettä myydään seuraavilla kauppanimillä: Caprilon®, Cyklokapron®, Tranexamic acid®, joista viimeksi mainittua on saatavilla useamman lääketehtaan geneerisenä tuotantona.

Hammaslääketieteellinen käyttö on vain pieni osa traneksaamihapon indikaatioista. Mainittakoon näistä nenäverenvuoto, gynekologiset vuodot ja traumapotilaiden verenvuodot. Lääkkeen vaikutus perustuu sen sitoutumiseen plasminogeeniin ja plasmiiniin ja se vaikuttaa siten fibrinolyysin inhibitioon. Sillä on jonkin verran myös anti-inflammatorista vaikutusta ja se suojaa verisuonten endoteelia ja edesauttaa suonten iskemian jälkeistä reperfuusiota.

Lancet julkaisi laajan, yli 40 000 potilaan aineistoon perustuvan meta-analyysin traneksaamihapon käytöstä (Dries, Lancet 2018; 391: 97 sekä Gayet-Ageron ym. Lancet 2018; 391: 125). Tutkimuksen tärkein sanoma liittyy lääkkeen käytön aloittamiseen: traneksaamihappoa on annettava potilaalle heti vuodon ilmaannuttua, sillä jo kolmen tunnin viive heikentää oleellisesti sen tehoa. Tämä on hyvä pitää mielessä esimerkiksi ekstraktion jälkivuotoa epäiltäessä. Parempi siis antaa lääke ennalta ehkäisevästi kuin odottaa mahdollisia vuotokomplikaatioita.

Tämän, kuten kaikkien lääkkeiden, käyttöön liittyy potentiaalisia vasta-aiheita, jotka on syytä Terveysportin lääketietokannasta tarkistaa ennen reseptin kirjoittamista tai lääkkeen antamista potilaalle. Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu, mutta esimerkiksi antikoagulaatiohoidossa olevien potilaiden suhteen on oltava varovainen.

Tämä on sikäli ristiriitaista, koska juuri ne potilaat herkimmin saavat vuotokomplikaatioita esimerkiksi hampaan poiston jälkeen. Tällaisiin tapauksiin on siis syytä varautua ennalta, hematologia tai potilaan hoidosta vastaavaa lääkäriä konsultoimalla. Päivystystapaukset voivat sitten ollakin ongelmallisia, jos tilanne ns. painaa päälle.

Aina on kuitenkin syytä muistaa keskeisen tärkeä paikallisen hemostaasin varmistaminen mm. ompelemalla haava huolellisesti ja antamalla potilaalle kirjalliset jatkohoito-ohjeet, joissa on myös yhteydenottotiedot.