Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Triklosaani saattaa aiheuttaa tulehdusta

20.12.2018
Jukka H. Meurman

Triklosaani on antimikrobinen kemikaali, jota käytetään yli 2 000 kuluttajatuotteessa, mukaan lukien saippuat ja hammastahnat. Se on kemikaali, jota on käytännössä mahdotonta välttää. Mutta nyt Yang ym. julkaisivat ensimmäisinä havainnon, jonka mukaan tämä aine saattaakin aiheuttaa tulehdusta (Yang et al. Science Translational Med 2018: DOI:10.1126/scitranslmed.aan4116).

Kyseessä oli hiirimalli, mutta Science-lehti piti tuloksia niin merkittävinä, että katsoi niiden jo edellyttävän lisää tutkimuksia ihmisillä sekä uutta harkintaa triklosaanin käytön virallisessa sääntelyssä.

Tämä on erittäin jyrkkä kannanotto yhdeltä aikamme arvostetuimmalta julkaisufoorumilta. Huolimatta aineen erittäin laajasta käytöstä tietomme tämän kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista ovat puutteellisia.

Edellä mainitut tutkijat selvittivät triklosaanin vaikutuksia koemallissa, jossa sen todettiin aiheuttavan matala-asteista paksunsuolen tulehdusta, lisäävän koliittia sekä pahentavan siihen liittyvää paksunsuolen syöpää hiirillä.

Vaikutusten todettiin välittyvän triklosaanin aiheuttamilla muutoksilla suolen mikrobiomissa sekä vaikutuksella proinflammatorisiin mekanismeihin kuten toll-like-reseptori-(TLR) 4 -signalointiin. Nämä puolestaan liittyvät suolitulehdukseen sekä colonin tuumorigeneesiin. Hiirten koliitti paheni ja colon-karsinoomasolujen kasvu kiihtyi, vaikka triklosaania käytettiin hyvin alhaisina pitoisuuksina.

Triklosaanin vaikutuksia suun limakalvoille on tutkittu kauan, ja se on pääsääntöisesti todettu harmittomaksi. Mutta haittavaikutuksiakin on raportoitu.

Esimerkiksi Skaare ym. (J Clin Periodontol 1996; 23: 1100–3) totesivat sen aiheuttavan limakalvojen deskvamaatiota, varsinkin jos samassa tuotteessa oli myös natriumlauryylisulfaattia – viimeksi mainittu kemikaali on tunnetusti limakalvoja ärsyttävä aine sille herkillä ihmisillä.

Tässä siteeratun tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin niin merkittäviä, että jää nähtäväksi, vahvistuvatko havainnot jatko- ja muissa tutkimuksissa, ja jos vahvistuvat, niin mihin toimenpiteisiin kemikaalivalvonnan viranomaiset ryhtyvät.

Hyvä esimerkki kemikaalista, jonka käyttö on ollut vuosikymmenet täysin hyväksyttävää, mutta sitten havaitaan jotain, mikä saattaa muuttaa koko suhtautumisen. Hakematta tulee mieleen vanha kunnon DDT, jota minunkin lapsuudessani suihkittiin huolettomasti vähän sinne sun tänne.