Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Uusi uljas ihminen?

22.2.2019
Jukka H. Meurman

Loppuvuodesta 2018 ensin tiedeyhteisö ja sitten media hämmästelivät kiinalaisen tutkijaryhmän raporttia, jonka mukaan kaksi geneettisesti manipuloitua tyttölasta oli syntynyt maailmaan (Lancet editorial 2018; 392: 2412). Käyttämällä ns. geenisaksitekniikkaa (CRISPR-Cas9) alkioiden ominaisuuksiin oli puututtu.

Kiinalaisten kaksostyttöjen genomi oli ollut terve, mutta heidän isänsä oli HIV-positiivinen ja äiti HIV-negatiivinen. Tutkijat olivat peukaloineet sukusolujen CCR5-geeniä, jolla katsotaan olevan merkitystä HI-viruksen pääsyssä solun sisään. Ajatus oli siis suojata alkiot HIV-tartunnalta.

Kiinalaisten tekemä ihmisalkioiden geneettinen manipulointi herätti suurta pahennusta ja suorastaan järkytystä tiedemaailmassa. Ensinnäkin CCR5-geeni on vain yksi tunnetuista HIV-infektioon liittyvistä geeneistä, joilla on merkitystä viruksen torjumisessa. Kaiken lisäksi se ei ole edes tavallisin kyseisistä geeniryhmistä kiinalaisväestössä.

Geenimanipuloinnin pitkäaikaisseuraamukset ovat arvaamattomia, ja käytettyyn CRISPR-Cas9-tekniikkaan liittyy potentiaalisia ja vielä tuntemattomia riskejä. Geenit voivat muuttua muuallakin kuin juuri siinä DNA-pätkässä, joka on manipuloinnin kohteena.

Kyseessä on siis ollut täysin epäeettinen ihmiskoe, josta nimenomaan on varoitettu kansainvälisten eettisten säädösten nojalla. Jyrkimmät tuomitsevat kannanotot totesivat, että kokeen tehneet kiinalaistutkijat pettivät yhteiskunnan tutkijoihin asettaman luottamuksen ja horjuttivat uskoa tiedeyhteisön itsekontrolliin.

Myös Kiinassa tiedeyhteisö reagoi nopeasti ja tuomitsi tehdyn kokeen. Kiinan lääketieteellinen tiedeakatemia (The Chinese Academy of Medical Sciences) kahden muun Kiinan tiedeakatemian ohella tuomitsivat kokeen välittömästi muistuttaen, että sukusolujen, alkion esiasteiden ja embryoiden geneettinen manipulointi on kielletty myös Kiinassa.

Mutta kuten alussa siteeraamassani Lancetin toimituksen laatimassa kannanotossa todetaan, tulee olemaan vain ajan kysymys, kunnes kokonainen ihminen rakennetaan. Menetelmät sitä varten ovat periaatteessa jo olemassa ja kehittyvät koko ajan, ja joku niitä tulee käyttämään.

Maailma muuttui yhdessä yössä kiinalaistyttöjen syntymän johdosta luoden uusia eettisiä haasteita jo lähitulevaisuudelle.